Văn bản Luật Hình sự

Nghị định số 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP

Nghị định số 90/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt,...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “các tội phạm về ma túy” của bộ luật hình sự năm...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 17/2013/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14 tháng 11 năm 2013

Thông tư liên tịch số 17/2013/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại điều 93 của Bộ luật tố tụng hình...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA -VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 03 năm 2007

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA -VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 03 năm 2007 về hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm...Chi tiết

Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Luật số 37/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình...Chi tiết

Thông tư số 39/2013/TT-BCA quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 25 tháng 09 năm 2013 quy định nội dung, chương trình giáo dục và hoạt động tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt...Chi tiết

Luật số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản

Luật số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng...Chi tiết

Nghị định số 20/2012/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2012 quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23 tháng 11 năm 2004

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 của bộ công an, toà án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ tư pháp hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái...Chi tiết

Nghị định số 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Nghị định số 52/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo...Chi tiết

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công...Chi tiết

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 09/2013/NĐ-CP

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thông tư số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn về phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an trong phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng...Chi tiết

Thông tư số 46/2011/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân

Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30 tháng 06 năm 2011 quy định việc phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà của thân nhân, cơ quan, tổ chức hoặc cá...Chi tiết

Nghị định số 47/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 82/2011/nđ-cp

Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 82/2011/nđ-cp ngày 16 tháng 9 năm 2011 của chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc...Chi tiết

Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương số 08/HĐĐXTW ngày 06 tháng 09 năm 2007

Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương số 08/HĐĐXTW ngày 06 tháng 09 năm 2007 về việc thi hành quyết định số 1012/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 09 năm 2007 của Chủ tịch nước về đặc xá năm...Chi tiết

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2012

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2012 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người phải chấp hành án phạt trục xuất, người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù đang trong thời gian lưu trú tại cơ...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28 tháng 8 năm 2013

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương xix của bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2013

Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09 tháng 10 năm 2012

Thông tư số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành...Chi tiết

Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND về tổ chức triển khai thi hành luật thi hành án hình sự

Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức triển khai thi hành luật thi hành án hình...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn áp dụng quy định của bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa...Chi tiết

Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16 tháng 08 năm 2012

Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị, quyết định giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn...Chi tiết

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán người

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tổ chức, hoạt động của cơ sở...Chi tiết

Công văn số 10/2000/KHXX về việc thi hành mục 3 nghị quyết của quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự

Công văn số 10/2000/KHXX ngày 10 tháng 1 năm 2000 của toà án nhân dân tối cao số 10/2000/khxx ngày 10 tháng 01 năm 2000 về việc thi hành mục 3 nghị quyết của quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình...Chi tiết

Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định đối tượng, trình tự, thủ tục thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp giáo...Chi tiết