Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu

Hôn nhân – Gia đình

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn chính xác nhất 2021

30/12/2020

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Như vậy, kết hơn là căn cứ làm xác lập quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng, phát sinh các quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng theo quy định pháp...

Thuế - Kế Toán

Mẫu công văn giải trình mất hóa đơn

08/06/2021

Công văn giải trình mất hóa đơn là văn bản do chủ doanh nghiệp ban hành gửi lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày về các vấn đề liên quan đến việc mất hóa đơn....

Bảo hiểm

Mẫu công văn giải trình chậm báo giảm thai sản

08/06/2021

Mẫu công văn giải trình chậm báo giảm thai sản là văn bản do cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi đến cơ quan bảo hiểm có thẩm quyền nhằm xác lập nội dung giải trình về việc chậm báo giảm thai sản trong cơ quan, đơn vị, tổ chức của...

Giáo dục – Đào tạo

Mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở

12/06/2021

Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Sáng kiến phải có tính mới và mang lại lợi ích thiết...

Hợp đồng - Nghiệm thu – Thanh lý

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

01/06/2021

Phụ lục hợp đồng theo Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định cho tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng và là một phần không thể tách rời với hợp đồng....

Khiếu nại – Tố cáo

Mẫu đơn khiếu nại 2021 dùng nhiều nhất

30/12/2020

Khiếu nại là một thủ tục hành chính được thực hiện khi phát hiện có những sai phạm khi ra quyết định, thực hiện hành vi theo quy định của pháp...

Việc làm – Nhân sự

Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương

09/06/2021

Mẫu tờ trình đề xuất tăng lương là một mẫu đơn đề nghị người sử dụng lao động tăng tiền lương cho người lao động dựa trên những cơ sở, căn cứ thuyết phục, thỏa thuận công việc, hợp...

Xây dựng – Nhà Đất

Mẫu đơn đề nghị đo lại đất

15/06/2021

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ có liên quan và nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất thời gian xuống kiểm tra (đo đạc) thực tế...

Hotline: 1900.6557