Tìm hiểu pháp Luật Cán bộ công chức

Cán bộ công chức

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hệ số lương công chức 2021 mới nhất

31/12/2020

Hệ số lương công chức là con số dùng để tính lương cho công chức nhà nước, theo đó hệ số lương có thể thay đổi/điều chỉnh theo từng thời điểm nhất định từ cơ quan có thẩm quyền....

Hướng dẫn Đại hội chi đoàn 2021

12/01/2021

Việc tham gia vào tổ chức đoàn có ý nghĩa rất lớn đối với thanh niên, thông qua các chương trình của tổ chức đoàn sẽ giúp thanh niên có thể rèn luyện được kỹ năng sống, hoàn thiện bản thân từ đó sẽ giúp thanh niên trở thành một con người có ích cho đất nước, cho...

Phụ cấp chức vụ là gì?

31/12/2020

Theo quy định của pháp luật lao động thì ngoài tiền lương hàng tháng, một số lao động còn được nhận thêm một khoản phụ cấp lương. Đây là khoản tiền nhằm bù đắp các yếu tố như điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt hay mức...

Viên chức hạng 3 là gì?

31/12/2020

Viên chức là những người có hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thường thấy là các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu… thuộc sự quản lý của nhà...

Cán bộ công nhân viên là gì?

31/12/2020

Cán bộ công nhân viên là cách gọi thực tế, vắn tắt của nhiều người về những người giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tức là cán bộ, công chức, viên...

Tiêu Chí Phiếu đánh giá viên chức cuối năm mới nhất

04/01/2021

Vào cuối năm các cơ quan, tổ chức đơn vị thường tổ chức đánh giá viên chức cuối năm theo quy định. Những viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không được xếp loại...

Mã ngạch viên chức là gì? Danh mục mã ngạch viên chức

31/12/2020

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí và làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị theo quy định của pháp...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

31/12/2020

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cần đáp ứng những tiêu chí như tại điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 trong thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào...

Liên hệ thực tế nhiệm vụ của người đảng viên

12/01/2021

Để hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nhiệm vụ của người đảng viên thì chúng tôi sẽ thực hiện nội dung bài viết Liên hệ thực tế nhiệm vụ của người đảng...

Liên hệ bản thân về công tác cán bộ

12/01/2021

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời Người đã đưa ra quan điểm của mình về công tác cán bộ bằng những câu từ ngắn gọn nhưng sâu sắc: cán bộ được coi là cái gốc, là nền móng của mọi việc, sự thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay cán bộ...

Liên hệ bản thân về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

12/01/2021

Đảng ra đời có vai trò rất quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống chính là cá nhân chủ nghĩa, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết trong nội bộ,...

Hạn chế khuyết điểm của cá nhân? Hướng khắc phục như thế nào?

12/01/2021

Bản kiểm điểm Đảng viên chính là bản tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức viên chức tự nhận xét những ưu điểm, phẩm chất đạo đức lối...

Liên hệ bản thân về đạo đức cách mạng

12/01/2021

Việc lấy đức làm gốc không có nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối hóa mặt đức mà coi nhẹ về mặt tài, có nghĩa là có tài nhưng không có đức thì coi là người vô dụng và người có đức nhưng không có tài thì để làm bất cứ việc gì cũng khó....

Mẫu Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 2021

11/01/2021

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quá trình làm việc của bản thân mình, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục tình...

Nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm

10/01/2021

Về chính trị thì Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao, các Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới và Vai trò lãnh đạo của Đảng luôn được giữ...

Viên chức là gì? Phân loại viên chức?

31/12/2020

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí làm việc, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật hiện...

Cán bộ là gì? Quyền và nghĩa vụ cán bộ?

31/12/2020

Cán bộ là những công dân mang quốc tịch Việt Nam, được bổ nhiệm, bầu cử, phê chuẩn để giữ chức danh, chức vụ theo nhiệm kỳ nhất định, nơi công tác là tại các cơ quan của Nhà nước, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, những tổ chức chính trị - xã hội ở các...

Biên chế là gì? Phân biệt biên chế với hợp đồng lao động?

31/12/2020

Biên chế là số người làm việc vị trí công việc phục vụ lâu dài, vô thời han trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước được hưởng các chế độ về lương và phụ cấp do đơn vị quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt dưới sự hướng...

Công chức là gì? Phân loại công chức?

31/12/2020

Cơ quan quản lý công chức là các cơ quan, tổ chức, các đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện việc giải quyết các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công...

Viên chức là gì? Công chức là gì?

08/01/2021

Theo như quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 do Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành thì việc bỏ chế độ viên chức suốt đời đã được thi hành và chính thức có hiệu lực từ ngày...

Miễn nhiệm là gì? Các trường hợp miễn nhiệm năm 2021

31/12/2020

Miễn nhiệm là khi mà cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ  hoặc do cán bộ, công chức đó chủ động yêu cầu, đề nghị xin cho thôi giữ chức vụ mặc dù chưa hết nhiệm kỳ, chưa hết về thời gian bổ...

Miễn nhiệm là gì? Miễn nhiệm tiếng Anh là gì?

31/12/2020

Miễn nhiệm là gì? Miễn nhiệm tiếng Anh là gì? Cùng tìm hiểu bài viết sau đây của chúng tôi để có câu trả lời...

Hotline: 1900.6557