Cán bộ công chức

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thời gian tập sự của viên chức là bao lâu?

22/04/2021

Chế độ tập sự là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm...

Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo

17/04/2021

Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo...

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng có được không?

13/04/2021

Căn cứ vào quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 59 Luật cán bộ, công chức thì công chức có thể thôi việc theo nguyện vọng và bắt buộc phải có sự đồng ý của cấp có thẩm...

Lãng phí là gì?

06/04/2021

Nhằm sử dụng hợp lý các nguồn ngân sách Nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước cũng như các nguồn các tài nguyên khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần tuân thủ các nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Chuyên viên tiếng Anh là gì?

01/04/2021

Trong hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam, các chức danh như cán bộ, công chức, viên chức đều được phân chia thành các ngạch, trong đó chuyên viên sẽ được chia làm 3 ngạch chính...

Ngạch cán sự là gì?

08/03/2021

Dưới góc độ chung nhất có thể thấy khái niệm cán sự được hiểu là những người chuyên trách một công việc gì đó được giao ở một cấp, một đơn vị hành chính nhà nước hoặc công...

Giáo viên là công chức hay viên chức?

08/03/2021

Viên chức được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và phải có đầy đủ năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực như: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường, lao...

Hiệu trưởng là công chức hay viên chức?

04/03/2021

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp...

Những điều viên chức không được làm theo Luật Viên Chức

22/02/2021

Nếu trong trường hợp viên chức vi phạm quy định về những điều viên chức không được làm thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP....

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng cần những gì?

01/02/2021

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ...

Quy định về luân chuyển cán bộ công chức mới nhất 2021

22/01/2021

Trong quá trình công tác, để phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người thì công tác luân chuyển cán bộ, công chức là một việc cần thiết và ý...

Hướng dẫn thủ tục chuyển ngạch viên chức 2021?

22/01/2021

Với bất kỳ công việc nào, việc thăng chức hay nâng hạng cũng là một bước tiến cho người lao động trong sự việc. Đối với viên chức cũng vậy, việc nâng bậc hay chuyển ngạch là một bước ngoặt trong công việc của...

Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế năm 2021

06/01/2021

Mục đích của việc tinh giản biên chế là nhằm tạo ra bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả trên cơ sở cơ cấu tổ chức tinh gọn với số lượng nhân sự một cách phù hợp, vận hành một cách khoa học để thực hiện tốt các chức năng quản lý đã được xác...

Cách tính lương, phụ cấp lương cán bộ công chức viên chức 2021

05/01/2021

Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ...

Hệ số lương công chức 2021 mới nhất

31/12/2020

Hệ số lương công chức là con số dùng để tính lương cho công chức nhà nước, theo đó hệ số lương có thể thay đổi/điều chỉnh theo từng thời điểm nhất định từ cơ quan có thẩm quyền....

Hướng dẫn Đại hội chi đoàn 2021

12/01/2021

Việc tham gia vào tổ chức đoàn có ý nghĩa rất lớn đối với thanh niên, thông qua các chương trình của tổ chức đoàn sẽ giúp thanh niên có thể rèn luyện được kỹ năng sống, hoàn thiện bản thân từ đó sẽ giúp thanh niên trở thành một con người có ích cho đất nước, cho...

Phụ cấp chức vụ là gì?

31/12/2020

Theo quy định của pháp luật lao động thì ngoài tiền lương hàng tháng, một số lao động còn được nhận thêm một khoản phụ cấp lương. Đây là khoản tiền nhằm bù đắp các yếu tố như điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt hay mức...

Viên chức hạng 3 là gì?

31/12/2020

Viên chức là những người có hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thường thấy là các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu… thuộc sự quản lý của nhà...

Cán bộ công nhân viên là gì?

31/12/2020

Cán bộ công nhân viên là cách gọi thực tế, vắn tắt của nhiều người về những người giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tức là cán bộ, công chức, viên...

Tiêu Chí Phiếu đánh giá viên chức cuối năm mới nhất

04/01/2021

Vào cuối năm các cơ quan, tổ chức đơn vị thường tổ chức đánh giá viên chức cuối năm theo quy định. Những viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không được xếp loại...

Mã ngạch viên chức là gì? Danh mục mã ngạch viên chức

31/12/2020

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí và làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị theo quy định của pháp...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

31/12/2020

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cần đáp ứng những tiêu chí như tại điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 trong thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào...

Hotline: 1900.6557