Cán bộ công chức

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành công vụ

26/09/2021

Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên...

Mã ngạch bác sĩ là bao nhiêu?

23/09/2021

Ngạch viên chức được hiểu là sự phân chia viên chức theo từng khối nghề nghiệp, chuyên môn và cấp bậc để phù hợp với vị trí làm việc và trình độ chuyên môn của họ....

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng cần những gì?

13/09/2021

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ...

Lãng phí là gì?

13/09/2021

Nhằm sử dụng hợp lý các nguồn ngân sách Nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước cũng như các nguồn các tài nguyên khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần tuân thủ các nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng có được không?

13/09/2021

Căn cứ vào quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 59 Luật cán bộ, công chức thì công chức có thể thôi việc theo nguyện vọng và bắt buộc phải có sự đồng ý của cấp có thẩm...

Phân biệt cán bộ và công chức mới nhất 2021

13/09/2021

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ Ngân sách Nhà...

Quy định về luân chuyển cán bộ công chức mới nhất 2021

13/09/2021

Trong quá trình công tác, để phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người thì công tác luân chuyển cán bộ, công chức là một việc cần thiết và ý...

Thời gian tập sự của viên chức là bao lâu?

13/09/2021

Chế độ tập sự là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm...

Quy định chuyển ngạch lương từ cao đẳng lên đại học

13/09/2021

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật cán bộ công chức năm 2008: “Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công...

Những điều hiệu trưởng không được làm?

13/09/2021

Từ ngày 1/7/2020 khi Luật công chức và Luật viên chức sửa đổi, bổ sung 2019 có hiệu lực thì hiệu trưởng các trường công lập sẽ không còn được xác định là công chức như hiện...

Hướng dẫn thủ tục chuyển ngạch viên chức 2021?

13/09/2021

Với bất kỳ công việc nào, việc thăng chức hay nâng hạng cũng là một bước tiến cho người lao động trong sự việc. Đối với viên chức cũng vậy, việc nâng bậc hay chuyển ngạch là một bước ngoặt trong công việc của...

Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế năm 2021

13/09/2021

Mục đích của việc tinh giản biên chế là nhằm tạo ra bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả trên cơ sở cơ cấu tổ chức tinh gọn với số lượng nhân sự một cách phù hợp, vận hành một cách khoa học để thực hiện tốt các chức năng quản lý đã được xác...

Mã ngạch viên chức là gì? Danh mục mã ngạch viên chức

13/09/2021

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí và làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị theo quy định của pháp...

Quy định luân chuyển cán bộ công chức

13/09/2021

Trong quá trình công tác, để phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi người thì công tác luân chuyển cán bộ, công chức là một việc cần thiết và có ý nghĩa....

Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo

13/09/2021

Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo...

Những điều cán bộ công chức không được làm?

13/09/2021

Cán bộ, công chức có vai trò quan trọng trong việc phục vụ nhân dân và tuân theo sự lãnh đạo của Đảng. Điều 18 luật cán bộ công chứ 2008 quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công...

Hiệu trưởng là công chức hay viên chức?

13/09/2021

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp...

Ngạch cán sự là gì?

13/09/2021

Dưới góc độ chung nhất có thể thấy khái niệm cán sự được hiểu là những người chuyên trách một công việc gì đó được giao ở một cấp, một đơn vị hành chính nhà nước hoặc công...

Giáo viên là công chức hay viên chức?

13/09/2021

Viên chức được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và phải có đầy đủ năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực như: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường, lao...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

13/09/2021

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cần đáp ứng những tiêu chí như tại điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 trong thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào...

Ai được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung?

13/09/2021

Phụ cấp thâm niên vượt khung là một chế độ của Nhà nước cho các cán bộ, nhân viên tại nơi công tác nhằm khuyến khích và khích lệ tinh thần, chế độ phụ cấp này nhằm mục đích hướng đến việc giúp nhân viên yên tâm làm việc và cố gắng hơn nữa phát huy kinh nghiệm...

Những điều viên chức không được làm theo Luật Viên Chức

13/09/2021

Nếu trong trường hợp viên chức vi phạm quy định về những điều viên chức không được làm thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP....