Luật sư Nguyễn Văn Phi

Ông Phi là Giám Đốc điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Công ty Luật LHP (Luật Hoàng Phi). Trước khi thành lập công ty Luật Hoàng Phi, ông Phi đã từng làm việc cho Investconsult Group, PGbank và SPVN Lawfirm. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, Ông Phi đã có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực như tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ; giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ; xử lý hành vi xâm phạm quyền......

Luật sư Phạm Thị Kim Oanh

Lĩnh vực hành nghề chính tại Luật Hoàng Phi– Luật sư tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ; – Luật sư tư vấn pháp luật làm việc với các khách hàng trong và ngoài nước theo yêu cầu của Khách hàng. Kinh nghiệm làm việcBà Phạm Thị Kim Oanh hiện nay là Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Phó trưởng văn phòng đại diện tại HCM chịu trách nhiệm các hoạt động chuyên môn liên quan đến bảo hộ......
Liên hệ với Luật Hoàng Phi