Luật Hoàng Phi Văn bản pháp luật

Hình sự

Án lệ là gì?

14/09/2021

Không phải bất cứ bản án, quyết định nào của Tòa án cũng đều được trở thành án lệ. Tại Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ do Hội đồng thẩm phán ban...

Dân sự

Thực hiện pháp luật là gì? Các hình thức thực hiện pháp luật?

16/09/2021

Thực hiện pháp luật là hành vi của chủ thể (hành động hoặc không hành động) được tiến hành phù hợp với quy định, với yêu cầu của pháp luật, tức là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật đã quy...

Đất đai

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

17/09/2021

Luật sư cho tôi hỏi, Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất? Tôi xin chân thành cảm...

Giao thông vận tải

Vận tải đa phương thức là gì?

05/01/2021

Vận tải đa phương thức được sử dụng rất phổ biến hiện nay nhưng không phải ai cũng hiểu được vận tải đa phương thức là gì? và đặc điểm của hình thức vận tải...

Thuế - Kế toán

Phụ lục Nghị định 126 năm 2020 về quản lý thuế

22/01/2021

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao...

Hành chính

Tư vấn về cạnh tranh không lành mạnh

13/09/2021

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh...

Giáo dục – Đào tạo

Con thương binh có được miễn học phí không?

13/09/2021

Em là con thương binh có được miễn giảm tiền học phí không? Trường hợp trong thời gian em học em đã được miễn học phí, vậy trường hợp em học thêm văn bằng 2 trường đại học kinh tế quốc dân thì có được miễn học phí nữa không...

Hotline: 1900.6557