Luật Hoàng Phi Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 68/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 68/2015/TT-BTC Tải về Bản in Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan Thông tư số 68/2015/TT-BTC ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, được bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, xét theo đề...

Thông tư hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 77/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 77/2015/TT-BTC Tải về Bản in Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Thông tư số 77/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí...

Thông tư về lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự số 88/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư về lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự số 88/2015/TT-BTC Tải về Bản in Lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự Thông tư số 88/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và thẩm định lệ phí...

Thông tư hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp số 96/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp số 96/2015/TT-BTC Tải về Bản in Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của chính phủ quy...

Công văn số 2512/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

06/12/2021

Công văn số 2512/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp Tải về Bản in Nội dung mới của thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp Công văn số 2512 /TCT-CS giới thiệu nội dung mới của thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế...

Thông tư quy định mức thu và quản lý chăn nuôi số 37/2013/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư quy định mức thu và quản lý chăn nuôi số 37/2013/TT-BTC Tải về Bản in Thông tư quy định mức thu và quản lý chăn nuôi Thông tư 37/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04 tháng 4 năm 2013 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong...

Thông tư quy định mức thu phí và quản lý sử dụng phí luồng, lạch trên luồng sông Sài Gòn số 80/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư quy định mức thu phí và quản lý sử dụng phí luồng, lạch trên luồng sông Sài Gòn số 80/2015/TT-BTC Tải về Bản in Mức thu phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn Thông tư số 80/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng,...

Thông tư quy định mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới số 81/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư quy định mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới số 81/2015/TT-BTC Tải về Bản in Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới Thông tư số 81/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng...

Quyết định thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế số 1209/QĐ-BTC

06/12/2021

Quyết định thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế số 1209/QĐ-BTC Tải về Bản in Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác...

Thông tư bổ sung mặt hàng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng số 101/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư bổ sung mặt hàng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng số 101/2015/TT-BTC Tải về Bản in Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng Thông tư số 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng...

Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thu phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện số 87/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thu phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện số 87/2015/TT-BTC Tải về Bản in Mức thu phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện Thông tư số 87/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013...

Công văn tổng hợp điểm mới về thuế TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC số 2994/TCT-TNCN

06/12/2021

Công văn tổng hợp điểm mới về thuế TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC số 2994/TCT-TNCN Tải về Bản in Giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC Công văn số 2994/TCT-TNCN giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC –...

Quyết định về định mức hành lý, quà biếu, quà tặng được miễn thuế, xét miễn thuế số 31/2015/QĐ-TTg

06/12/2021

Quyết định về định mức hành lý, quà biếu, quà tặng được miễn thuế, xét miễn thuế số 31/2015/QĐ-TTg Tải về Bản in Định mức hành lý hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg về định mức hành lý, tài sản di...

Thông tư quy định chế độ thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y số 113/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư quy định chế độ thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y số 113/2015/TT-BTC Tải về Bản in Bãi bỏ phí, lệ phí thú y Thông tư số 113/2015/TT-BTC sửa đổi thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử...

Thông tư liên tịch về việc tăng mức phí công chứng hợp đồng số 115/2015/TTLT-BTC-BTP

06/12/2021

Thông tư liên tịch về việc tăng mức phí công chứng hợp đồng số 115/2015/TTLT-BTC-BTP Tải về Bản in Tăng mức phí công chứng hợp đồng Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về...

Thông tư hướng dẫn về hoạt động mua bán vàng miếng số 12/2015/TT-NHNN

06/12/2021

Thông tư hướng dẫn về hoạt động mua bán vàng miếng số 12/2015/TT-NHNN Tải về Bản in Hướng dẫn về mua bán vàng miếng trong nước Thông tư hướng dẫn về hoạt động mua bán vàng miếng số 12/2015/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2015....

Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi số 164/2013/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi số 164/2013/TT-BTC Tải về Bản in Biểu mẫu thuế xuất khẩu, biểu mẫu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Luathoangphi.vn giới thiệu thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu...

Thông tư sửa đổi thuế nhập khẩu số 131/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư sửa đổi thuế nhập khẩu số 131/2015/TT-BTC Tải về Bản in Sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi – Thông tư 131/2015/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi thuế nhập khẩu số 131/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xơ staple...

Thông tư liên tịch quy định về miễn giảm học phí số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

06/12/2021

Thông tư liên tịch quy định về miễn giảm học phí số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Tải về Bản in Thông tư hướng dẫn quy định về miễn giảm học phí, chi phí học tập Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học...

Quyết định về việc ban hành quy trình thanh tra thuế số 1404/QĐ-TCT

06/12/2021

Quyết định về việc ban hành quy trình thanh tra thuế số 1404/QĐ-TCT Tải về Bản in Quyết định về việc ban hành quy trình thanh tra thuế số 1404/QĐ-TCT Quyết định về việc ban hành quy trình thanh tra thuế số 1404/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành, kèm theo biểu mẫu hướng...

Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ số 140/2015/TT-BTC

06/12/2021

Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ số 140/2015/TT-BTC Tải về Bản in Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ số 140/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/10/2015. Theo đó...

Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế số 39/2015/QĐ-TTg

06/12/2021

Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế số 39/2015/QĐ-TTg Tải về Bản in Sửa đổi bổ sung quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế số 39/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/11/2015....