Luật Hoàng Phi Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tư Số 150/2010/TT-BTC

25/05/2022

Thông tư Số 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo...

Quyết định Số 1672/QĐ-TTg

25/05/2022

Quý độc giả có thể tham khảo Quyết định Số 1672/QĐ-TTg thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư qua bài viết...

Phụ lục Nghị định 126 năm 2020 về quản lý thuế

25/05/2022

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao...

Quyết định Số 177/2004/QĐ-BCN

25/05/2022

Quyết định Số 177/2004/QĐ-BCN về việc chuyển công ty dệt – may hà nội, công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty dệt – may việt nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty...

Nghị định Số 100/2011/NĐ-CP

25/05/2022

Nghị định Số 100/2011/NĐ-CP quy định về việc thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là văn phòng đại diện). Nghị định này áp dụng đối với văn phòng đại diện của các tổ chức...

Nghị định Số 47/2014/NĐ-CP

25/05/2022

Nghị định Số 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi...

Thông tư 06/2015/TT-BTP

25/05/2022

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban...

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

25/05/2022

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà...

Thông tư Số 36/2012/TT-BLĐTBXH

25/05/2022

Thông tư Số 36/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục “Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”, chi tiết tại Phụ lục kèm theo. Áp dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân có sử dụng lao động...

Thông tư 15/2012/TT-BNV

25/05/2022

Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên...

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC

25/05/2022

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về...

Thông tư liên tịch Số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

25/05/2022

Thông tư liên tịch Số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê...

Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH

25/05/2022

Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Nội dung như...

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

25/05/2022

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về...

Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp

25/05/2022

Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh...

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

25/05/2022

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông...

Thông tư Số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

25/05/2022

Thông tư Số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nội dung khám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được phép thực hiện...

Nghị định 81/2013/NĐ-CP

25/05/2022

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 để khách hàng tham...

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13

25/05/2022

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong: Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; Quản lý, khai thác và sử dụng tài...

Thông tư Số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

25/05/2022

Thông tư Số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc...

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng

25/05/2022

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công...

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định

25/05/2022

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá hồ sơ,… được ban hành ngày...