Trang chủ Giới thiệu Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ
  • Thứ bẩy, 20/01/2024 |
  • Giới thiệu |
  • 4986 Lượt xem

Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ

Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam để đủ điều kiện hoạt động đại diện quyền sở hữu trí tuệ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ.

Công ty Luật Hoàng Phi là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan do Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả cấp phép hoạt động.

Luật Hoàng Phi có đủ chức năng, quyền hạn và kiến thức chuyên môn để thay cá nhân, tổ chức thực hiện những thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ quan trọng tại cơ quan nhà nước như: Đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu/logo); Đăng ký bản quyền tác giả (sách, ảnh, phim…) và quyền liên quan; Đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định chi tiết về điều kiện doanh nghiệp được hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam như sau:

Điều 57. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện các hoạt động sau đây theo yêu cầu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan:

a) Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo uỷ quyền;

c) Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo uỷ quyền.

Điều 151. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm:

a) Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;

b) Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp;

c) Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

2. Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện sở hữu công nghiệp).

Điều 152. Phạm vi quyền của đại diện sở hữu công nghiệp

1. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chỉ được thực hiện các dịch vụ trong phạm vi được uỷ quyền và được phép uỷ quyền lại cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác, nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người uỷ quyền.

2. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có quyền từ bỏ hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp nếu đã chuyển giao một cách hợp pháp công việc đại diện chưa hoàn tất cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác.

3. Đại diện sở hữu công nghiệp không được thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Đồng thời đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công nghiệp;

b) Rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp nếu không được bên uỷ quyền đại diện cho phép;

c) Lừa dối hoặc ép buộc khách hàng trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Điều 153. Trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp

1. Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp;

b) Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện;

c) Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện;

d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với bên được đại diện;

đ) Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.

2. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người được đại diện về hoạt động đại diện do người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nhân danh tổ chức.

Điều 154. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

1. Là doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động hợp pháp;

2. Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

3. Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 155 của Luật này.

Căn cứ vào các quy định nêu trên chỉ những Doanh nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận là tổ chức đại diện mới đủ thẩm quyền hoạt động là đại diện cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Luật Hoàng Phi vinh dự là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy phép hoạt động. Cụ thể như sau:

Sự khác biệt giữa tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan và không

Hiện nay dịch vụ sở hữu trí tuệ (đăng ký logo độc quyền, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền…) được cung cấp bởi rất nhiều công ty, trong đó bao gồm cả những công ty không có chức năng tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ. Mặc dù đây là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, hay nói đúng hơn là kết quả mà khách hàng sẽ nhận được. Thế nhưng, đại đa số các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ lại không nhận định và đánh giá đúng về chức năng đại diện sở hữu công nghiệp.

Cho nên, để giúp cá nhân, tổ chức đưa ra những lựa chọn đúng đắn, Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra một số tiêu chí đánh giá, giúp mọi người phân biệt được sự khác nhau giữa công ty có chức năng đại diện sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan và không.

Năng lực chuyên môn:

– Công ty là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn về mọi vấn đề của lĩnh vực (trên cơ sở thi đạt trong kỳ thi sát hạch do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức và được cấp chứng chỉ hành nghề). Cho nên, mọi vấn đề mà cá nhân, tổ chức gặp phải, công ty có chức năng đại diện đều có thể xử lý.

– Công ty không có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ khó xác định chuyên môn nghiệp vụ. Khi gặp phải những tình huống phức tạp, không thể xử lý để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình.

tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ uy tín

Ủy quyền thực hiện công việc:

– Công ty có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ sẽ thay mặt khách hàng làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ trên cơ sở giấy ủy quyền của khách hàng. Những công việc còn lại, công ty sẽ thay mặt khách hàng soạn đơn đăng ký, trực tiếp ký đơn đăng ký và nộp đơn, trực tiếp nhận thông báo, văn bằng cùng tất cả các giấy tờ liên quan từ Cục Sở hữu trí tuệ. Đồng thời trực tiếp trả lời công văn của cục. Tóm lại, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ làm việc trực tiếp với công ty đại diện, khách hàng không cần thực hiện hay ký bất kỳ tài liệu nào ngoài giấy ủy quyền.

– Trong khi đó, công ty không có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ lại hoàn toàn ngược lại. Các công ty này sẽ không được trực tiếp làm việc với Cục sở hữu trí tuệ, không được thay mặt khách hàng ký đơn đăng ký, không được trực tiếp nhận công văn, giấy tờ, văn bằng từ cục. Tóm lại, những công ty này đơn thuần làm việc như một nhân viên công ty, họ sẽ soạn đơn, giấy tờ và chuyển khách hàng ký sau đó đi nộp tại cục với danh nghĩa là nhân viên của khách hàng.

Nhận thông báo, văn vằng và các tài liệu khác:

– Công ty có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ sẽ được nhận thông báo, công văn, văn bằng trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Do đó, có thể nắm bắt được toàn bộ nội dung công việc, chủ động trả lời thông báo từ Cục Sở hữu trí tuệ hoặc nhận văn bằng bảo hộ và chuyển cho khách hàng.

– Công ty không có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ không được nhận thông báo, công văn, văn bằng trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ. Do đó, không có thể nắm bắt được toàn bộ nội dung công việc, không chủ động trả lời thông báo từ Cục SHTT hoặc nhận văn bằng bảo hộ dẫn đến tình trạng sau khi nộp đơn đăng ký mà khách hàng chuyển trụ sở, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo thiếu sót đối với đơn đăng ký và yêu cầu khắc phục trong 01 tháng thì khách hàng không nhận được. Dẫn đến tình trạng đơn đăng ký bị từ chối do không trả lời thông báo, ngoài ra có rất nhiều vấn đề khác liên quan.

tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ uy tín

Thuế VAT cho việc thực hiện công việc:

– Công ty có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ thuế VAT là 5% (Theo quy định Luật thuế áp dụng cho hoạt động sở hữu trí tuệ)

– Công ty không có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ thuế VAT là 10% (Không được áp dụng ưu đãi về thuế đối với dịch vụ sở hữu trí tuệ)

Trên đây là một số đặc điểm để phân biệt giữa một công ty là tổ chức đại diện và một công ty không có chức năng đại diện. Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp khách hàng hiểu hơn về hoạt động sở hữu trí tuệ để đưa ra quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được cả Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả cấp phép hoạt động. Do vậy mà nếu quan tâm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức hãy liên hệ với chúng tôi. Với kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và niềm đam mê với nghề, chúng tôi tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Đánh giá bài viết:
4.5/5 - (23 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Liên hệ với Luật Hoàng Phi