Luật Hoàng Phi Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Gia Hạn Nhãn Hiệu Theo Thủ Tục Mới 2023
  • Chủ nhật, 17/09/2023 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 10410 Lượt xem

Gia Hạn Nhãn Hiệu Theo Thủ Tục Mới 2023

Gia hạn nhãn hiệu là thủ tục hành chính tiến hành tại Cục sở hữu trí tuệ để làm cho nhãn hiệu có thêm hiệu lực 10 năm kể từ ngày nhãn hiệu hết hạn, gia hạn nhãn hiệu sẽ giúp chủ sở hữu được tiếp tục độc quyền sử dụng nhãn hiệu thêm 10 năm tiếp theo.

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu (Trademark) là một biểu tượng, ký hiệu, từ, hoặc một tập hợp các ký hiệu được sử dụng để định danh và phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty, tổ chức hoặc cá nhân với các sản phẩm hoặc dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh. Nhãn hiệu giúp người tiêu dùng nhận biết và nhớ đến sản phẩm hoặc dịch vụ một cách dễ dàng, tạo sự đồng nhất và tăng tính nhận diện cho thương hiệu.

Nhãn hiệu có thể bao gồm từ, chữ, ký tự đặc biệt, hình ảnh, hoặc một tập hợp các yếu tố trên để tạo nên biểu tượng hoặc logo. Một số ví dụ về nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm Nike, Coca-Cola, Apple, Google, McDonald’s, và Microsoft.

Để đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu cần phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia hoặc khu vực đó, đồng thời phải trả các khoản phí liên quan đến việc đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu. Sau khi đăng ký thành công, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có quyền sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu đó trước các đối thủ cạnh tranh và các bên khác.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một tài liệu pháp lý chứng nhận nhãn hiệu đã được đăng ký với cơ quan sở hữu trí tuệ (Cục sở hữu trí tuệ).

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứa thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, ngày đăng ký, nhóm sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu độc quyền, ngày cấp văn bằng bảo hộ và các thông tin khác liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu rất quan trọng vì nó là bằng chứng pháp lý cho quyền sở hữu nhãn hiệu của chủ sở hữu và cũng là cơ sở để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trước các bên khác.

Chủ sở hữu có thể sử dụng giấy chứng nhận này để đưa ra các tranh chấp pháp lý về quyền sở hữu nhãn hiệu, hoặc để đòi hỏi các bên khác chấp hành và tôn trọng quyền sở hữu nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời gian 10 năm và có thể được gia hạn nếu chủ sở hữu tiếp tục bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình.

Khi nào cần gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để duy trì hiệu lực của cho văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu và tiếp tục được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, quý khách hàng cần tiến hành thủ tục gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu trước ngày hết hiệu lực.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Hết thời hạn nêu trên khách hàng sẽ phải tiến hành thủ tục gia hạn nhãn hiệu để tiếp tục sử dụng nhãn hiệu.

Có 2 mốc thời gian tiến hành thủ tục gia hạn nhãn hiệu như sau:

– Gia hạn nhãn hiệu trước 06 tháng tính từ ngày nhãn hiệu hết hiệu lực;

– Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 06 tháng sau khi nhãn hiệu hết hiệu lực

Lưu ý: Trong trường hợp gia hạn sau 06 tháng khi nhãn hiệu hết hiệu lực khách hàng sẽ phải trả thêm chi phí gia hạn muộn nhãn hiệu là 10%/tổng phí/01 tháng gia hạn muộn.

Ví dụ: 1 nhãn hiệu được nộp đơn ngày 1.1.2013, thời hạn nhãn hiệu hết hiệu lực sẽ là ngày 1.1.2023 (khách hàng cần tiến hành gia hạn nhãn hiệu trước khi nhãn hiệu hết lực lực trong thời gian 6 tháng).

Lưu ý: Ngày tính thời gian để gia hạn nhãn hiệu là ngày nộp đơn và KHÔNG phải là ngày cấp gấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu như thế nào?

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định thời điểm nhãn hiệu hết hiệu lực để gia hạn

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm tính từ ngày nộp đơn và chủ sở hữu cần tiến hành thủ tục gia hạn nhãn hiệu trong thời gian 6 tháng trước và sau khi nhãn hiệu hết hiệu lực.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu

Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu hiệu sẽ được chủ sở hữu hoặc tổ chức được ủy quyền chuẩn bị để tiến hành gia hạn, chi tiết hồ sơ đã được chúng tôi tư vấn chi tiết bên dưới

Bước 3: Nộp hồ sơ gia hạn tại Cục SHTT

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chủ sở hữu sẽ nộp hồ sơ theo (i) trực tiếp (ii) qua bưu điện (iii) trực tuyến tới các địa chỉ chúng tôi đã nêu rõ trong nội dung bên dưới bài viết này.

Bước 4: Theo dõi hồ sơ gia hạn nhãn hiệu sau khi nộp

Sau khi nộp xong hồ sơ, chủ sở hữu sẽ kiểm tra tình trạng hồ sơ để kịp thời sửa đổi hoặc bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của cơ quan đăng ký (nếu có)

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu đã ghi nhận hiệu lực mới

Sau thời gian thẩm định, cục SHTT sẽ ghi nhận thông tin hiệu lực mới của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu thêm 1 khoảng thời gian 10 năm nữa.

Lệ phí (chi phí) gia hạn nhãn hiệu bao nhiêu tiền?

Lệ phí gia hạn nhãn hiệu phụ thuộc vào (i) thời điểm gia hạn nhãn hiệu (ii) số nhóm sản phẩm/dịch vụ trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, lệ phí gia hạn nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ sẽ gồm những khoản chi phí sau:

– Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 VND,

– Lệ phí gia hạn muộn nhãn hiệu bằng 10% lệ phí gia hạn/muộn cho mỗi tháng;

– Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 VND/ 1 văn bằng bảo hộ;

– Phí sử dụng văn bằng bảo hộ là 700.000 VND/01 nhóm;

– Phí công bố quyết định ghi nhận gia hạn nhãn hiệu là 120.000 VND/01 đơn gia hạn; phí đăng bạ gia hạn là 120.000 VND.

Như vậy, tổng lệ phí gia hạn nhãn hiệu sẽ là 1.100.000 VND/01 nhãn hiệu/01 nhóm

Lưu ý: Chi phí gia hạn nhãn hiệu nêu trên là lệ phí nộp cho Cục sở hữu trí tuệ và KHÔNG bao gồm phí dịch vụ trong trường hợp sử dụng dịch vụ gia hạn nhãn hiệu.

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu gồm những gì?

Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu sẽ gồm những tài liệu sau:

– Tờ khai gia hạn nhãn hiệu theo mẫu – 02 bản

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp muốn ghi nhận trực tiếp thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận mới trên văn bằng bảo hộ)

Lưu ý: Khách hàng có thể không cần cung cấp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi tiến hành thủ tục gia hạn hiệu hiệu, trường hợp không nộp kèm bản gốc, hiệu lực mới sẽ được ghi nhận trên đăng bạ quốc gia)

– Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện tiến hành công việc (trường hợp sử dụng dịch vụ)

Nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu ở đâu?

Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu sẽ được nộp tại các địa chỉ sau đây:

a. Địa chỉ nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Hà Nội

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Địa chỉ: Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 024 3858 3069

b. Địa chỉ nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh – Điện thoại : Tel:  (08) 3920 8483 – 3920 8485     Fax: (08) 3920 8486

c. Địa chỉ nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại thành phố Đà Nẵng:

Địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3889955 – Điện thoại : (0511)  3889955 ;  Mobile Phone : 0903502566 – Fax : (0511) 3889977

Thời gian thẩm định hồ sơ gia hạn nhãn hiệu bao lâu?

Thời gian gia hạn nhãn hiệu theo quy định của Luật là khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế do số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu ngày càng nhiều dẫn đến thời gian gia hạn thường chậm hơn so với quy định và thường kéo dài từ 2-3 tháng.

thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Luật Hoàng Phi

Là đại diện sở hữu công nghiệp đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Luật Hoàng Phi có đủ điều kiện và năng lực để đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong trường hợp được khách hàng tin tưởng và ủy quyền thực hiện công việc, Luật Hoàng Phi sẽ tiến hành công việc gia hạn nhãn hiệu như sau:

– Tư vấn thủ tục gia hạn nhãn hiệu, gia hạn nhãn hiệu muộn;

– Tư vấn về tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành gia hạn;

– Tư vấn phí gia hạn nhãn hiệu cho khách hàng;

– Soạn thảo hồ sơ gia hạn, ký và nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu tại Cục SHTT;

– Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã ghi nhận hiệu lực mới của nhãn hiệu và chuyển cho khách hàng tham khảo;

– Tư vấn các vấn đề tiếp theo (nếu có) theo yêu cầu của khách hàng;

thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khách hàng lưu ý, trong trường hợp không tiến hành thủ tục gia hạn nhãn hiệu, văn bằng sẽ hết hiệu lực và bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể tiến hành đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu của khách hàng.

Với dịch vụ trọn gói và tiến hành công việc trên cơ sở giấy ủy quyền, khách hàng sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ công việc gì liên quan đến việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ.

Trên đây là tư vấn của Luật Hoàng Phi liên quan đến thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Mẫu tờ khai và hướng dẫn điền nội dung tờ khai gia hạn nhãn hiệu

Download (DOC, 67KB)

Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm được tính từ ngày nào?

Trả lời: Hiệu lực ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm và được tính từ ngay đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp (rất nhiều người nhầm lẫn sang hiệu lực được tính từ ngày cấp văn bằng). Do đó, quý khách hàng cần chú ý vấn đề này để gia hạn nhãn hiệu đúng thời gian quy định.

Mất giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành thủ tục gia hạn được không?

Trả lời: Việc gia hạn nhãn hiệu có thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nộp kèm. Do đó, trường hợp đến thời gian gia hạn nhãn hiệu nhưng chủ sở hữu lại mất giấy chứng nhận đăng ký vẫn có thể gia hạn bình thường (việc gia hạn này sẽ được ghi nhận trên dữ liệu và thư viện điện tử online của cục SHTT).

Tôi muốn gia hạn nhãn hiệu có thể liên hệ với Luật Hoàng Phi bằng cách nào?

Trả lời: Quý khách hàng có nhu cầu gia hạn nhãn hiệu hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi theo thông tin sau:
– Hotline: 0981.378.999 – 0981.059.868
– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
4.6/5 - (56 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho rong biển

Đăng ký thương hiệu thường được thực hiện theo thủ tục đăng ký nhãn hiệu nhằm bảo hộ độ quyền dấu hiệu nhận biết hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân. Theo đó, chủ thể có quyền đăng ký thương hiệu theo quy định về quyền đăng ký nhãn...

Đăng ký thương hiệu độc quyền cho nhà sách

Khi đăng ký thương hiệu Quý vị sẽ được pháp luật bảo hộ toàn diện. Theo đó không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có quyền sử dụng thương hiệu tương tự như Quý vị, trong cùng lĩnh...

Đăng ký thương hiệu cho tôn cách nhiệt

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký thương hiệu Công ty Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu cho tôn cách nhiệt nhanh...

Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm bim bim

Quá trình xem xét hồ sơ đăng ký thương hiệu thường kéo dài trên hai năm, trải qua các giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội...

Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm hạt nêm

Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm hạt nêm là một thủ tục hành chính mà Cục Sở hữu Trí tuệ thực hiện, qua quá trình này, các biểu tượng dùng để phân biệt sản phẩm và dịch vụ của các tổ chức và cá nhân khác nhau sẽ được bảo vệ bằng việc cấp giấy chứng nhận bảo...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi