Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Doanh nghiệp - Đầu tư

Doanh nghiệp – Đầu tư

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mã ngành 8292 là gì?

25/05/2022

Mã ngành 8292 là một ngành nghề nằm trong tổng số 486 ngành cấp 4 của Hệ thống ngành nghề kinh tế được quy định chi tiết tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt...

Mã ngành 7110 là gì?

25/05/2022

Theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, mã ngành 7110 là mã ngành hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan....

Mã ngành 8230 là gì?

25/05/2022

Doanh nghiệp chỉ được quyền đăng ký và hoạt động những ngành, nghề không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Pháp luật không có hạn chế việc đăng ký mã ngành của doanh nghiệp nhưng để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan có thẩm...

Mã ngành 8299 là gì?

25/05/2022

Mã ngành 8299 là gì? Chi tiết mã ngành 8299 cụ thể ra sao? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn một cách chi...

Công ty cổ phần tập đoàn là gì?

25/05/2022

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phàn vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải...

Mã ngành 4669 là gì?

25/05/2022

Mã ngành 4669 là một ngành nghề nằm trong tổng số 486 ngành cấp 4 của Hệ thống ngành nghề kinh tế được quy định chi tiết tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam....

Cơ quan đăng ký kinh doanh là gì?

25/05/2022

Cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh...

Cổ đông thiểu số là gì? Lợi ích của cổ đông thiểu số

25/05/2022

Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ phần là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, cũng chính là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ...

Công ty TNHH có hội đồng quản trị không?

25/05/2022

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ...

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì? Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ?

25/05/2022

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không còn đưa ra định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ còn cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp...

Vốn Điều Lệ Là Gì? Vốn Điều Lệ Tiếng Anh Là Gì?

25/05/2022

Vốn điều lệ là gì và những quy định của pháp luật hiện hành xoay quan vấn đề vốn điều lệ ra sao? Cùng Luật Hoàng Phi phân tích như...

Tư Vấn Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Miễn Phí Qua Tổng Đài 1900 6557

25/05/2022

Tư vấn chủ tịch hội đồng quản trị của Luật Hoàng Phi sẽ giúp quý khách hàng biết được quyền lợi, nghĩa vụ, nhiệm kỳ, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm... xoay quanh chủ tịch hội đồng quản...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiếng Anh Là Gì?

25/05/2022

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp, mang đầy đủ các dấu hiệu của doanh nghiệp nói chung. Để hiểu khái niệm doanh nghiệp tư nhân, cần xuất phát từ khái niệm doanh...

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu không?

25/05/2022

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu không? Cùng tham khảo bài viết sau đây để có câu trả lời sớm...

Công Ty Mẹ Tiếng Anh Là Gì?

25/05/2022

Trong thời kỳ hội nhập, việc giao dịch với đối tác nước ngoài trở thành phổ biến. Do đó, để đáp ứng được yêu cầu sử dụng ngoại ngữ và dịch loại hình doanh nghiệp sang tiếng Anh rất quan trọng, trong đó có nhiều người quan tâm đến việc công ty mẹ tiếng Anh là...

Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì?

25/05/2022

Doanh nghiệp tiếng Anh là Enterprise và được định nghĩa entireprise is an economic organization with its own name, legal status, property, transaction office, seal, civil rights and obligations, registered for establishment under the provisions of the law aims at seeking...

Công ty Thương mại dịch vụ tiếng Anh là gì?

25/05/2022

Công ty thương mại dịch vụ viết theo tiếng anh là Trade and sevice company, cùng tìm hiểu nhiều hơn về công ty tnhh thương mại dịch vụ qua bài viết sau đây của chúng...

Công Ty Hợp Danh Là Gì? Đặc Điểm Pháp Lý Của Công Ty Hợp Danh?

25/05/2022

Trong các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam 1 loại hình là công ty hợp danh. Vậy, công ty hợp danh là gì? Thủ tục thành lập công ty hợp danh như thế nào? Cùng hìm hiểu bài viết sau đây để có câu trả...

Mã số doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

25/05/2022

Mã số doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Thường được sử dụng đi kèm các từ thông dụng nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau để nắm rõ...

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếng Anh là Gì?

25/05/2022

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếng Anh là Gì? Tên Viết tắt công ty được viết như thế nào? Vui lòng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để có câu trả lời...

Đăng Ký Tài Khoản Ngân Hàng Với Sở Kế Hoạch Đầu Tư Như Thế Nào?

25/05/2022

Thông thường, việc mở tài khoản được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty được Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng tới sở kế hoạch đầu...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

25/05/2022

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp là giấy tờ quan trọng ghi tư cách pháp lý của một doanh...

Hotline: 1900.6557