Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng, Tư Vấn Hợp Đồng

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng, Tư Vấn Hợp Đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng là dịch vụ được Luật Hoàng Phi triển khai trong nhiều năm qua và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng trong và ngoài nước với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng là một dịch vụ của công ty Luật Hoàng Phi được tạo ra để giúp những doanh nghiệp, cá nhân không am hiểu hoặc không hiểu sâu về luật có thể soạn thảo ra những bản hợp đồng chất lượng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp và phù hợp với pháp luật.

Quý khách hàng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi dưới đây để hiểu rõ hơn về dịch vụ này!

Hợp đồng là gì theo quy định của pháp luật?

Trước khi tìm hiểu về dịch vụ soạn thảo hợp đồng, chúng ta cần phải hiểu hợp đồng là gì và theo lĩnh vực pháp lý được hiểu ra sao.

Theo Bộ luật dân sự 2015 định nghĩa “hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Hiện nay có rất nhiều loại hợp đồng, một số hợp đồng thông dụng như: Hợp đồng mua bán, Hợp đồng tặng cho, ….

Hợp đồng có những đặc điểm sau đây:

+ Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, có thể là sự giao kết giữa hai bên hoặc giữa nhiều bên với nhau, cùng có sự thống nhất về ý chí, tự nguyện và phù hợp với ý chí của Nhà nước.

+ Hợp đồng là một sự kiện pháp lý làm phát sinh các hậu quả pháp lý, đó là: xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự của bên chủ thể trong thực hiện giao kết hợp đồng.

+ Nội dung giao kết của hợp đồng là các quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể trong hợp đồng thỏa thuận và cùng cam kết thực hiện.

+ Mục đích của hợp đồng khi ký kết hợp đồng là phải đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các bên, không được trái với đạo đức và các chuẩn mực xã hội. Chỉ khi đáp ứng được các mục đích đó thì hợp đồng mà các bên giao kết mới được thừa nhận là hợp pháp và có giá trị pháp lý.

Các loại hợp đồng phổ biến hiện nay?

Các loại hợp đồng phổ biến hiện nay theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, bao gồm:

Loại hợp đồng song vụ:

Hợp đồng song vụ là loại hợp đồng mà các bên đều có nghĩa vụ như nhau đối với nhau trong việc thực hiện hợp đồng.

Loại hợp đồng đơn vụ:

Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng mà chỉ có một bên trong hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Loại hợp đồng chính:

Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không bị phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

Loại hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba:

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên thực hiện giao kết trong hợp đồng đều phải tham gia thực hiện nghĩa vụ và người hưởng lợi từ việc thực hiện nghĩa vụ đó là người thứ ba trong hợp đồng.

Loại hợp đồng có điều kiện:

Hợp đồng có điều kiện là loại hợp đồng mà việc thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào việc có sự kiện nhất định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng.

Nội dung bắt buộc cần có trong hợp đồng?

Các nội dung cơ bản thường có trong một bản hợp đồng:

+ Chủ thể của hợp đồng

+ Đối tượng của hợp đồng

+ Nội dung hợp đồng

+ Giá và phương thức thanh toán

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên

+ Thời hạn hợp đồng

+ Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

+ Chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng

+ Giải quyết tranh chấp

+ Các điều khoản khác được các bên thỏa thuận và thống nhất đảm bảo không trái quy định của pháp luật.

Những vấn đề trong soạn thảo hợp đồng mà các cá nhân, doanh nghiệp hay gặp phải?

Thứ nhất: Ngôn ngữ được sử dụng trong hợp đồng là một trong những lý do dịch vụ soạn thảo hợp đồng của chúng tôi nên được sử dụng. Bởi lẽ, ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng phải là ngôn ngữ pháp lý, được sử dụng một cách phù hợp để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc. Mỗi câu mỗi chữ trong hợp đồng đều có thể được sử dụng để giành lợi thế trước Tòa.

Thứ hai: Là việc áp dụng sai luật trong hợp đồng. Đến khi xảy ra tranh chấp thì lại trở thành một vấn đề lớn cho cả đôi bên.

Ví dụ khi chọn tòa án giải quyết khi xảy ra tranh chấp thì không rõ pháp luật tố tụng để tiến hành lựa chọn Tòa án, khi đó Tòa án sẽ bác đơn vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Thứ ba: Việc không nắm rõ bố cục của một bản hợp đồng dễ làm cho các doanh nghiệp, cá nhân bỏ sót một số chi tiết trong hợp đồng.

Ví dụ như thời gian phản hồi xác nhận đã nhận được hàng đối với hợp đồng mua bán. Đây tuy là một chi tiết nhỏ thường hay bị bỏ sót trong hợp đồng nhưng nó lại là khó khăn khi xảy ra tranh tụng.

Thứ tư: Các doanh nghiệp, cá nhân vì tiếc tiền trong việc sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng mà tự mình soạn thảo hợp đồng hay áp dụng hợp đồng mẫu dẫn đến việc thiếu xót, sai sót.

Với một hợp đồng có giá trị cao lên đến hàng tỉ đồng mà xảy ra những sai sót, đến khi tranh chấp hợp đồng là đã là một điều muộn màng.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo loại hợp đồng nào?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn thảo những loại hợp đồng sau đây:

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê tài sản;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng vay, mượn tài sản;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

– Dịch vụ tư vấn  soạn thảo hợp đồng bán xe ô tô, xe máy;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hành khách

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng môi giới;

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê đất;

– Dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên doanh

– Dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ;

– Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê lao động, xuất khẩu lao động;

– Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đặt cọc;

– Các loại hợp đồng khác theo yêu cầu của khách hàng.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng của Luật Hoàng Phi?

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của Luật Hoàng Phi không chỉ có hoạt động soạn thảo hợp đồng mà còn có các dịch vụ khác liên quan tới soạn thảo hợp đồng. Điều này thuận tiện cho khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ mà không phải liên hệ với nhiều công ty. Cụ thể các dịch vụ:

+ Soạn thảo hợp đồng

+ Rà soát, xem xét hợp đồng (bao gồm việc áp dụng pháp luật, sử dụng ngôn ngữ, bố cục hợp đồng, chính tả…)

+ Tư vấn phương án lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng;

+ Tư vấn để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp: Nội dung nào khi đưa vào hợp đồng sẽ gây bất lợi hay nội dung nào sẽ có lợi, có lợi và bất lợi như thế nào, nên thay đổi ra sao trong trường hợp xảy ra tranh chấp sẽ không bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích

+ Tư vấn khi có tranh chấp xảy ra đối với hợp đồng

+ Tư vấn và đại diện cho khách hàng hướng xử lý tranh chấp nội dung hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng của Luật Hoàng Phi?

Đối với dịch vụ này, công ty Luật Hoàng Phi không có một mức giá cụ thể bởi lẽ phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng sẽ được tính trên số lượng công việc mà công ty nhận cùng với mức độ khó, phức tạp của hợp đồng, kinh nghiệm của Luật sư tư vấn và các yêu cầu đặc biệt khác về nội dung hợp đồng (nếu có).

Sau khi xem xét các yếu tố trên và thỏa thuận trực tiếp, Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra mức giá cụ thể tại buổi thỏa thuận. Chúng tôi luôn giữ tinh thần ưu tiên đảm bảo quyền và lợi ích của bạn khi sử dụng dịch vụ nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mức giá.

Chi phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng hoàn toàn hợp lý và xứng đáng với chất lượng mà bạn nhận lại khi sử dịch vụ soạn thảo hợp đồng của Luật Hoàng Phi.

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 0981.378.999 để tư vấn về mức phí soạn thảo hợp đồng.

Đối tượng thực hiện các dịch vụ soạn thảo hợp đồng tại Luật Hoàng Phi?

Những người soạn thảo hợp đồng nên là những người có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực pháp luật, có kiến thức tranh tụng thực tế. Khi đó, họ sẽ biết và hiểu rõ những phần nào của hợp đồng sẽ là chỗ mà các doanh nghiệp, cá nhân hay mắc phải sai phạm; việc sử dụng câu chữ làm sao cho hợp lý.

Đáp ứng điều kiện trên, đội ngũ tư vấn của Luật Hoàng Phi là các luật sư có kinh nghiệm dày dặn, các trợ lý luật sư và các cử nhân luật được đào tạo một cách chuyên nghiệp cả về kiến thức lẫn thực tế. Bên cạnh đó là tinh thần luôn nhiệt tình hỗ trợ, lắng nghe những khó khăn của khách hàng.

Điều mà Luật sư của Luật Hoàng Phi hướng tới khi cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng là:

– Chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện công việc theo đúng thời gian đã thống nhất với khách hàng, hợp đồng do Luật sư chúng tôi soạn thảo đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng với quy tắc đạo đức và ứng xử của luật sư Việt Nam;

– Quyền lợi của khách hàng luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầy, Luật sư của Luật Hoàng Phi sẽ nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất;

– Bảo mật thông tin khách hàng  trước, trong và sau khi hoàn thành công việc;

Luật Hoàng Phi cam đoan về dịch vụ soạn thảo hợp đồng cùng các dịch vụ khác của chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng của chúng tôi chính là đang bảo vệ quyền và lợi ích của công ty bạn (bạn).

Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc có vấn đề khác thắc mắc thì liên hệ tới số điện thoại: 0981378999 hoặc gọi tới Hotline: 19006557 – 02462852839 (HN) – 02873090686 (HCM)

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Ví dụ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Có thể thấy, trong nước có không ít vụ án lớn nhỏ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đối với mỗi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Tòa án sẽ áp dụng các điều luật khác nhau để giải...

Thời hiệu khởi kiện vi phạm sở hữu trí tuệ

Pháp luật Việt Nam không quy định Thời hiệu khởi kiện vi phạm sở hữu trí tuệ, tùy trường hợp mà tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực nào mà áp dụng cho phù...

Hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet

Quyền tác giả trên internet là quyền mà tác giả, chủ sở hữu có được đối với các tác phẩm của mình trên Internet. Và khi có hành vi xâm phạm quyền tác giả xảy ra thì các tác phẩm này sẽ được pháp luật bảo...

Hành vi xâm phạm quyền tác giả gồm những hành vi nào? Ví dụ về hành vi xâm phạm quyền tác giả

Một trong những ví dụ về hành vi xâm phạm quyền tác giả đó là vụ án nổi tiếng của ông Lê Phong Linh. Đối tượng bị xâm phạm là hình tượng bốn nhân vật gắn liền với tuổi thơ: Tí, Sửu, Dần,...

Ví dụ hành vi xâm phạm quyền tác giả trong thương mại

Cũng giống như các lĩnh vực khác, hành vi xâm phạm quyền tác giả trong thương mại cũng là các hành vi xâm phạm đến tác phẩm được pháp luật bảo...

Dịch vụ thành lập công ty tại Vũng Tàu

Dịch vụ thành lập công ty tại Vũng Tàu được Luật Hoàng Phi cung cấp trong nhiều năm qua và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tại Vũng...

Đăng ký nhãn hiệu ở Cục Sở hữu trí tuệ

Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối xử lý như thế nào?

Sau khi chủ sở hữu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, sau quá trình thẩm định đơn, có rất nhiều đơn đăng ký sẽ bị từ chối, vậy trường hợp này phải xử lý như thế nào?...

Website đã thông báo với bộ công thương là gì?

Website đã thông báo với bộ công thương là những website dạng xúc tiến thương mại, tự quảng cáo hay bán hàng hóa của chính doanh nghiệp mình chứ không phải là nơi dành cho tất cả mọi người bán hàng...

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mới nhất 2022

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là văn bản do Cục Bản quyền tác giả cấp cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện đăng ký quyền tác giả nhằm thực hiện, bảo vệ quyền tác giả tốt...

Mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định khuyến mại?

Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại, cụ thể là cách thức Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số...

Sử dụng trái phép logo, thương hiệu của người khác thì bị xử phạt như thế nào?

Việc sử dụng trái phép logo, thương hiệu của người khác là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, bởi theo khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn...

Phân tích điều 14 Luật sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không phải bất kỳ loại hình tác phẩm nào cũng được Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ quyền tác...

Ví dụ về quyền sở hữu trí tuệ

Bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ mang lại quyền sở hữu đối với tác phẩm sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp, cá nhân nhằm hạn chế phạm vi sao chép và bắt chước của đối thủ cạnh tranh một cách đáng...

Logo công ty có cần đăng ký không?

Một vấn đề được đặt ra là “Logo công ty có cần phải đăng ký không?”. Hãy cùng Chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi...

Đăng Ký Bảo Hộ Bí Mật Kinh Doanh – Tuyệt Đối Không Nên Xem Nhẹ

Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh là mối quan tâm chung của rất nhiều cá nhân, tổ chức vì lo sợ chiến lược kinh doanh của mình bị xâm phạm. Bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc những thông tin liên quan về bí mật kinh...

Xem thêm