Bảo hiểm xã hội

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Giấy nghỉ hưởng BHXH có thời hạn bao lâu?

29/06/2022

Thời gian Người lao động được hưởng chế độ ốm đau được quy định dựa trên điều kiện Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã...

Thứ 7 có xin giấy nghỉ ốm được không?

29/06/2022

Khoản 1 Điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH là: “Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy...

Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm bao lâu sẽ bị thanh tra?

28/06/2022

Ngày 30/5/2019, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 618/QĐ-BHXH ban hành Mẫu Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – Mẫu C12-TS....

Thời gian giải quyết chế độ thai sản 2022

25/06/2022

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ (bao gồm hồ sơ của người lao động và Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản) nộp cho cơ quan...

Danh mục bệnh nghề nghiệp của Bộ y tế

23/06/2022

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động, nguyên nhân của bệnh nghề nghiệp là do tác hại thường xuyên và lâu dài của điều kiện lao động không...

Doanh nghiệp được nợ tiền BHXH trong bao lâu?

23/06/2022

Nợ bảo hiểm xã hội là tiền phải đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo quy định của pháp luật nhưng đơn vị chưa đóng cho cơ quan bảo hiểm xã...

Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản?

23/06/2022

Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản như những lao động...

Công ty nợ bảo hiểm có được hưởng thai sản không?

23/06/2022

Căn cứ theo Điều 31, Luật BHXH 58/2014/QH13 của Quốc Hội, Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản khi đáp ứng đủ cả 2 điều...

Danh mục bệnh được nghỉ hưu trước tuổi

09/06/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Danh mục bệnh được nghỉ hưu trước tuổi quy định ở...

Vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày

07/06/2022

Mức hưởng chế độ thai sản của người chồng trong trường hợp lao động nam có vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày nhân với số ngày nghỉ theo quy...

Quân nhân chuyên nghiệp xin nghỉ hưu trước tuổi có được không?

06/06/2022

Trường hợp Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động, thì phải trừ tỷ lệ hưởng lương hưu đi 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước...

Xin đóng thêm tiền bảo hiểm xã hội để nhận lương cao được không?

03/06/2022

Xin đóng thêm tiền bảo hiểm xã hội để nhận lương cao được không? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp...

Mất quyết định nghỉ việc có rút được bảo hiểm xã hội?

03/06/2022

Mất quyết định nghỉ việc có rút được bảo hiểm xã hội? Nếu đang có băn khoăn này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết này...

Nộp những giấy tờ gì để hưởng thai sản?

01/06/2022

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc, người lao động cần nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động để hưởng chế độ thai...

Mức lương đại tá quân đội về hưu?

31/05/2022

Khách hàng quan tâm đến Mức lương đại tá quân đội về hưu? vui lòng theo dõi nội dung bài viết để có thêm thông tin hữu...

Phụ cấp chuyên cần có đóng bảo hiểm không?

25/05/2022

Theo quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định tại Thông tư số...

Nghỉ việc bao lâu thì lấy được bảo hiểm xã hội một lần?

25/05/2022

Ít nhất 1 năm 10 ngày kể từ ngày nghỉ việc người lao động có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thời gian được hưởng còn phục thuộc vào thời gian người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng BHXH một...

Nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội bao lâu thì có tiền?

25/05/2022

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả tiền cho người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy...

Đóng bảo hiểm xã hội 1, 2, 3 năm bao nhiêu tiền?

25/05/2022

Chính phủ đã quy định cụ thể các trường hợp rút BHXH một lần tại khoản 1 điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết một số điều Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc....

Đóng bảo hiểm xã hội 7 năm, 8 năm được bao nhiêu tiền?

25/05/2022

Theo khoản 1 điều 60 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1 điều 1 nghị quyết số 93/2015/QH13, người lao động được yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội 1 lần nếu đáp ứng được các điều...

Đóng bảo hiểm xã hội 4 năm, 5 năm được bao nhiêu tiền?

25/05/2022

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã...

Cách lãi chậm nộp BHXH 2022

25/05/2022

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi