Bảo hiểm xã hội

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan bảo hiểm xã hội Tiếng Anh là gì?

20/03/2021

Dưới sự quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội. Ở Việt Nam, cơ quan bảo hiểm xã hội có tên gọi chính xã là Bảo hiểm xã hội Việt Nam....

Chế độ tử tuất năm 2021 như thế nào?

12/03/2021

Chế độ tử tuất được đặt ra khi người tham gia bảo hiểm xã hội, người đang hưởng chế độ của bảo hiểm xã hội chết. Hiện nay, chế độ tử tuất được áp dụng thực hiện theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014....

Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi?

04/03/2021

Do đó, điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi sẽ có sự thay đổi bắt đầu từ năm 2021, cụ thể ngày 01/01/2021, người nghỉ hưu trước tuổi phải đáp ứng yêu cầu về tuổi cao hơn so với quy định hiện...

Sinh con thứ 3 có được hưởng bảo hiểm xã hội?

03/03/2021

Thai sản là quyền lợi rất được quan tâm của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc người lao động sinh con thứ ba, thứ tư đi ngược lại chính sách dân số của Nhà nước. Do đó rất nhiều trường hợp sinh con thứ ba hay thứ tư có chung một câu hỏi...

Có thai rồi mới đóng bảo hiểm thai sản được không?

03/03/2021

Người lao động đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38...

Hợp đồng khoán việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

22/02/2021

Hợp đồng khoán việc được giao kết với những công việc mang tính chất thời vụ, diễn ra trong một khoảng thời gian, thời điểm nhất định, và nội dung công việc có thể được định lượng bằng một...

#1 Giới thiệu bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức

27/01/2021

Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mới đây được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức, các cơ quan hành chính khu vực này trong đó có cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có những sự thay đổi nhất...

#1 Thông tin Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An

27/01/2021

Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn hơn so với bảo hiểm xã hội cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có địa chỉ và số điện thoại liên hệ...

#1 Tìm hiểu Bảo hiểm xã hội thành phố Quy Nhơn

25/01/2021

Bảo hiểm xã hội được tổ chức thực hiện từ cấp trung ương đến cấp huyện tại các địa phương, như vậy ở mỗi quận, huyện đều sẽ có một cơ quan bảo hiểm xã...

Mức lương đóng (bhxh) bảo hiểm xã hội năm 2021

13/01/2021

Tiền lương đối với người lao động mà thuộc đối tương thực hiện theo chế độ tiền lương mà Nhà nước quy định thì tiền lương của tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chính là tiên lương theo bậc, ngạch, cấp bậc quân hàm cùng các khoản phụ cấp theo quy...

Lương hưu năm 2021 có tăng không?

13/01/2021

Chế độ hưu trí là một trong các chế độ của bảo hiểm xã hội, trong chế độ này người lao động sẽ được hỗ trợ một khoản tiền gọi là lương hưu. Lương hưu của mỗi người sẽ có sự khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố theo quy định của pháp...

Tỷ lệ đóng bhxh (bảo hiểm xã hội) năm 2021

13/01/2021

Người lao động Việt Nam được đóng bảo hiểm xã hội theo một trong hai hình thức theo quy định của pháp luật với mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội khác nhau giữa các hình...

Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng năm 2021

15/01/2021

Bảo hiểm xã hội chính là một chính sách an sinh rất hữu ích đối với những người lao động, ngoài mức tiền lương hàng tháng bên sử dụng lao động trả cho người lao động thì sẽ còn chi trả thêm một khoản tiền khi người lao động mất việc, ốm...

Mẫu đơn xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội 2021

08/01/2021

Đơn xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội không phải là một thủ tục hành chính mà pháp luật quy định. Việc xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội sẽ theo nhu cầu của người làm đơn nhằm phục vụ một mục đích nhất định nào đó của người làm đơn. Trong nội...

Hết tuổi lao động có được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

06/01/2021

Bảo hiểm xã hội có hai hình thức tham gia là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Pháp luật bảo hiểm xã hội hiện nay không quy định giới hạn về độ tuổi tối đa khi tham gia bảo hiểm xã hội ở bất kỳ hình thức...

Vợ sinh con chồng được hưởng 2 tháng lương cơ sở?

31/12/2020

Theo quy định tại điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì đối với trường hợp mà vợ sinh con, trong đó chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần cụ thể là 2 tháng lương cơ sở đối với mỗi...

Mã số bảo hiểm xã hội là gì?

30/12/2020

Các chế độ của bảo hiểm xã có ý nghĩa rất quan trọng đối với người lao động đặc biệt khi họ bị mất hoặc bị giảm thu nhập do bị ốm đau, tại nạn lao động, thai sản và bệnh nghề...

Trợ cấp thôi việc là gì?

31/12/2020

Trợ cấp thôi việc là quyền lợi của người lao động sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp, khoản tiền này sẽ do người sử dụng lao động tiến hành chi...

Mã số bhxh là gì?

31/12/2020

Mã số bảo hiểm xã hội đồng thời sẽ được sử dụng trên thẻ bảo hiểm y tế và số được in trên sổ bảo hiểm xã hội. Thông thường mã số bảo hiểm xã hội sẽ được liên kết với cơ sở dữ liệu của hộ gia...

Hướng dẫn cách tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội của công ty

08/01/2021

Người lao động có thể đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mà doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, thông qua giao dịch viên để tra cứu mã số BHXH....

Thời gian tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 2021

07/01/2021

Người nộp thuế có quyền đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nhưng phải nằm trong thời hạn mà luật thuế thu nhập cá nhân quy định, quá thời hạn đó, người nộp thuế sẽ không được tính giảm trừ cho năm tính thuế...

Bảo hiểm xã hội là gì? Phân loại bảo hiểm xã hội theo Luật 2021

08/01/2021

Trong thời kì hội nhập kinh tế, Việt Nam đang không ngừng cải thiện các mặt an sinh xã hội nhằm mang đến cho công dân của mình nhiều lợi ích khi tham gia các quan hệ lao động cũng như bảo đảm các quyền con người mà Việt Nam kí kết trong các Công ước quốc...

Hotline: 1900.6557