Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn

Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thay đổi tên công ty trên hóa đơn

01/06/2021

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng hóa đơn để lưu thông tin. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật....

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

26/05/2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp...

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập

25/05/2021

Lệ phí môn bài là loại lệ phí được thu dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ kinh...

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

19/05/2021

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan...

Thời điểm xuất hóa đơn theo yêu cầu của pháp luật

15/05/2021

Căn cứ quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì về thời điểm xuất hóa đơn theo yêu cầu của pháp luật, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàn hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hàng...

So sánh cá nhân cư trú và không cư trú

15/05/2021

Về cơ bản, cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú đều là các đối tượng phải chịu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt...

Biểu thuế bảo vệ môi trường năm 2021

14/05/2021

Theo quy định tại Điều 3 của Luật thuế BVMT 2010 và Điều 1 Thông tư Số 152/2011/TT-BTC các đối tượng sau đây sẽ phải chịu thuế bảo vệ môi trường: có 8 loại hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi...

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không?

12/05/2021

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh...

Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200

12/05/2021

Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được...

Nguyên tắc xuất hóa đơn mà doanh nghiệp cần biết

11/05/2021

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định...

Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà chung cư

07/05/2021

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm...

Quy định hoá đơn bán lẻ dưới 200k

04/05/2021

Các khoản chi phí có chứng từ chỉ được phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh, những chứng từ chi không đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu...

Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

04/05/2021

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh....

Dịch vụ đào tạo có chịu thuế Giá trị gia tăng không?

29/04/2021

Thông tư 219/2013/TT – BTC có quy định về thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 4 của thông tư không được khấu trừ, ngoại trừ một số trường hợp đặc...

Các loại thuế khi mua hàng từ nước ngoài

27/04/2021

Với cách nhìn nhận khách quan về thuế, có thể thấy, bản chất của thuế là loại quan hệ phân phối gắn với Nhà nước, loại quan hệ giữa Nhà nước với người nộp thuế....

Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

26/04/2021

Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các...

Mã chương 754 là gì?

26/04/2021

Chương dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng....

Phụ cấp không tính thuế tncn 2021

17/04/2021

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhạp chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư...

Sửa thông tin mã số thuế cá nhân như thế nào?

13/04/2021

Việc đăng ký để cấp mã số thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập (cơ quan này thay cá nhân kê khai và nộp thuế), hoặc tại cơ quan...

Phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu?

09/04/2021

Thuế mang tính chất cưỡng chế, là nghĩa vụ mà các đối tượng chịu thuế bắt buộc phải thực hiện nhằm đáp ứng việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà...

Hộ kinh doanh cá thể có cần hoá đơn đầu vào không?

11/06/2021

Hộ kinh doanh cá thể là những cá nhân hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh....

Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế gì?

11/06/2021

Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế gì? Theo quy định pháp luật, Hộ kinh doanh cá thể nếu có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn thuế không phải nộp....

Hotline: 1900.6557