Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư Vấn Luật Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn

Tư Vấn Luật Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bố chuyển nhượng cổ phần cho con thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Thứ năm, 16/11/2023

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ...

Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần có phải nộp tiền chậm nộp hay không?

Thứ năm, 16/11/2023

Pháp luật có liệt kê các tài khoản thu nhập là thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trong đó phải kể đến: “Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán và một số hình thức...

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phần là bao lâu?

Thứ năm, 16/11/2023

Thời gian tính tiền chậm nộp thuế được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp tại Khoản 1 Điều 59 đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ...

Khách hàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi được thưởng một chuyến du lịch theo chương trình khuyến mại không?

Thứ ba, 14/11/2023

Khách hàng là cá nhân đạt doanh số được thường một chuyến du lịch (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại được thực hiện theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì được xác định là thu nhập từ quà tặng không thuộc diện phải đăng ký quyền sở...

Nộp thuế chuyển nhượng cổ phần tại đâu?

Thứ hai, 09/10/2023

Chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện theo thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng cổ phần thông qua hợp đồng thì các...

Cách tính thuế chuyển nhượng cổ phần

Thứ hai, 09/10/2023

Cá nhân có địa chỉ cư trú thực hiện chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập khi chuyển...

Mã chương 755 là gì?

Thứ ba, 19/09/2023

Mã chương là mã ký hiệu của Doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp và cấp quản lý doanh nghiệp. Mã chương 755 là...

Tra cứu mã chương doanh nghiệp ở đâu?

Thứ ba, 19/09/2023

Mã chương là mã ký hiệu của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp và cấp quản lý doanh nghiệp. Có thể tra cứu mã chương doanh nghiệp tại Phụ lục I thông tư...

Mã chương thuế môn bài hộ kinh doanh 2023

Thứ ba, 19/09/2023

Danh mục mã chương nộp thuế môn bài được ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài...

Mã chương nộp thuế TNCN

Thứ ba, 19/09/2023

Chương được mã số hóa theo 3 ký tự theo từng cấp quản lý: Đối với cơ quan ở cấp trung ương, mã số từ 001 đến 399; đối với cơ quan ở cấp tỉnh, mã số từ 400 đến 599; đối với cơ quan ở cấp huyện, mã số từ 600 đến 799; đối với cơ quan cấp xã, mã số từ 800...

Mã chương nộp thuế gtgt

Thứ ba, 19/09/2023

Mã chương là mã ký hiệu của Doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp và cấp quản lý doanh nghiệp. Theo Phụ lục III Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, các loại thuế tương ứng có mã mục,...

Mã tiểu mục 4268 là gì?

Thứ ba, 19/09/2023

Để ghi được mã tiểu mục (mã nội dung kinh tế) trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Các bạn phải kiểm tra xem mình đang nộp tiền...

Mã tiểu mục thuế môn bài 2023

Thứ ba, 19/09/2023

Mã tiểu mục thuế môn bài 2023 sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Để có thể ghi được mã tiểu mục trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp cần phải xác định rõ loại tiền phải nộp là gì (tiền thuế, tiền nộp...

Mã chương 551 là gì?

Thứ ba, 19/09/2023

Chương 551 dùng cho doanh nghiệp do địa phương cấp giấy chứng nhận đầu...

Mã chương 557 là gì?

Thứ ba, 19/09/2023

Chương dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính...

Mã tiểu mục 4918 là gì?

Thứ ba, 19/09/2023

Tiền chậm nộp thuế là một khoản thu ngân sách nhà nước quan trọng. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn để tránh phải nộp tiền chậm nộp...

4254 là tiểu mục gì?

Thứ hai, 18/09/2023

Doanh nghiệp cần xác định rõ các khoản tiền phải nộp như: tiền thuế, tiền phạt nộp thuế chậm,…để có thể ghi được Mã tiểu mục trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước....

Tiểu mục 1701 là gì?

Thứ hai, 18/09/2023

Mã tiểu mục hay còn gọi là mã nội dung kinh tế (mã NDKT) là mã các khoản thu – chi vào ngân sách nhà nước. Tiểu mục 1701 là...

Tiểu mục 1052 là gì?

Thứ hai, 18/09/2023

Tiểu mục 1052 là thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu...

Tiểu mục 4931 là gì?

Thứ hai, 18/09/2023

Tiểu mục 4931 là tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà...

Tiểu mục 4917 là gì?

Thứ hai, 18/09/2023

Tiểu mục 4917 là tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà...

Mã NDKT là gì?

Thứ hai, 18/09/2023

Mã tiểu mục (Mã Nội dung kinh tế – NDKT) là Mã các khoản thu – chi vào ngân sách nhà nước phân loại theo nội dung – tính chất kinh...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi