Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn

Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cá nhân không cư trú là gì?

17/08/2021

Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú sẽ được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công theo quy định nhân với thuế suất...

Thủ tục đóng mã số thuế Hộ kinh doanh

16/08/2021

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện...

Chi phí hợp lý là gì?

14/08/2021

Chi phí hợp để được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải là chi phí đáp đúng đủ các điều kiện: thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp; Khi mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá...

Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì?

13/08/2021

Thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần...

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

13/08/2021

Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ khấu trừ đã phát hành với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu...

Các bước tra cứu mã số thuế cá nhân 2021

10/08/2021

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và...

Lương 15 triệu và 20 triệu đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

16/09/2021

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập của cá nhân và được pháp luật quy định cụ thể về mức đóng. Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập chịu thuế phải trích một phàn từ tiền lương, tiền công hoặc từ các nguồn thu...

Vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội

02/08/2021

Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích...

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp?

13/08/2021

Doanh nghiệp mới thành lập tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động mà sẽ nhận được các chính sách về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác...

Người cho thuê nhà phải đóng thuế gì?

27/08/2021

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở lên thì người cho thuê nhà phải đóng các loại thuế: Thuế môn bài, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân...

Mã số thuế là gì? Cơ quan nào cấp mã số thuế năm 2021?

16/09/2021

Mã số thuế được xem như mã định danh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi phát sinh nghĩa vụ liên quan đến thuế được cơ quan quản lý về thuế cấp một lần và sử dụng đến khi chấm dứt tư cách của chủ thể...

Lương 10 triệu và 25 triệu đóng thuế bao nhiêu?

16/09/2021

Tiền lương , tiền công là một trong các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, không phải mọi mức thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức thuế phải nộp giữa các cá nhân cũng khác nhau tùy thuộc vào mức tiền lương, tiền...

Lương 9 triệu và 12 triệu đóng thuế thu nhập bao nhiêu?

16/09/2021

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định phát sinh trong lãnh thổ Việt...

Cách đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế năm 2021

30/07/2021

Chữ ký số là một trong những thành phần không thể thiếu với mỗi doanh nghiệp khi thành lập và trong hoạt động kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế có thẩm...

Năm tài chính của doanh nghiệp mới thành lập tính như thế nào?

16/09/2021

Năm tài chính được hiểu là thời kỳ hạch toán, báo cáo của doanh nghiệp. Ở Việt Nam, năm tài chính là năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm hoặc năm 12 tháng khác với năm dương lịch mà Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp được áp...

Doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh thuế có phải báo cáo thuế không?

16/09/2021

Theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải kê khai...

Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế theo tháng hay theo quý?

16/09/2021

Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương...

Thay đổi tên công ty trên hóa đơn

01/06/2021

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng hóa đơn để lưu thông tin. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật....

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

16/09/2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp...

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập 2021

05/08/2021

Lệ phí môn bài là loại lệ phí được thu dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ kinh...

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

16/09/2021

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan...

Thời điểm xuất hóa đơn theo yêu cầu của pháp luật

16/09/2021

Căn cứ quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì về thời điểm xuất hóa đơn theo yêu cầu của pháp luật, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàn hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hàng...

Hotline: 1900.6557