Trang chủ » Tư vấn Đầu tư nước ngoài » Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Như Thế Nào?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Hoàng Phi, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ.

Khái niệm Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?

– Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty được thành lập trên cơ sở 100% vốn đầu tư là từ nhà đầu tư nước ngoài hoặc có sự liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, pháp nhân) và nhà đầu tư Việt Nam (cá nhân/pháp nhân) mang Quốc tịch Việt Nam.

– Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Loại hình Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?

a. Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

b. Thành Công ty liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài

Tài liệu cho việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cần cung cấp những tài liệu sau:

– Hộ chiếu của nhà đầu tư (bản sao chứng thực);

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn góp vào công ty sẽ thành lập tại Việt Nam;

Lưu ý: Giấy xác nhận số dư tài khoản trong trường hợp tài khoản được mở tại nước ngoài, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận này trước khi sử dụng tại Việt Nam.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân

Nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân cần cung cấp những tài liệu sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty;

Điều lệ Công ty;

– Biên bản họp và quyết định công ty về việc thành lập công ty tại Việt Nam

– Báo cáo tài chính kiểm toán công ty trong 2 năm gần nhất;

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại ngân hàng do nhà đầu tư mở tương ứng với số vốn góp vào công ty tại Việt Nam;

– Hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của người sẽ được ủy quyền quản lý vốn của nhà đầu tư khi thành lập công ty tại Việt Nam;

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên sẽ được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia nhà đầu tư trước khi được sử dụng tại Việt Nam

Tài liệu cho việc thành lập Công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Việt nam và nhà đầu tư nước ngoài

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam

Nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam sẽ cần chuẩn bị những tài liệu sau đây:

– Hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của nhà đầu tư (bản sao chứng thực);

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn sẽ góp vào công ty tại Việt nam

2. Đối với nhà đầu tư là pháp nhân Việt Nam

Nhà đầu tư là pháp nhân Việt Nam sẽ chuẩn bị những tài liệu sau đây:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Điều lệ công ty;

– Biên bản họp, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên công ty về việc sẽ tham gia góp vốn với nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

– Hộ chiếu/chứng minh thư/thẻ căn cước của người sẽ đại diện cho công ty quản lý phần vốn góp trong công ty tại Việt Nam;

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của công ty Việt Nam tương ứng với số vốn sẽ góp vào công ty liên doanh;

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên là bản sao chứng thực

3. Đối với nhà đầu tư là cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Đối với nhà đầu tư là cá nhân, pháp nhân nước ngoài như đã trình bày ở mục trên

4. Tài liệu khác liên quan khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Hợp đồng thuê nhà/Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà thuê;

– Bộ hồ sơ liên quan đến địa điểm thuê để chứng minh địa điểm thuê có chức năng kinh doanh văn phòng; (áp dụng địa điểm thuê là nhà tầng, tòa nhà)

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gọi 0981.393.686 – 0981.393.868

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tư vấn trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đâu tư đối với hình thức thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

– Tư vấn điều kiện cấp giấy phép đầu tư: 

Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký dự án đầu tư và cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

– Tư vấn Ngành nghề kinh doanh: 

Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn các ngành nghề kinh doanh cấm đầu tư, ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ, ngành nghề kinh doanh yêu cầu giấy phép con, ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng nhận bảo hiểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh yêu cầu văn bản xác nhận…vv.

– Tư vấn tỷ lệ vốn, hình thức đầu tư, phạm vi đầu tư, phạm vi đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư

– Tư vấn Vốn điều lệ, vốn đầu tư:

Là cơ sở để cơ quan nhà nước đánh giá khả năng tài chính của nhà đầu tư cho dự án đầu tư, do đó, dựa trên ngành nghề kinh doanh và khả năng tài chính của nhà đầu tư, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ có những tư vấn về vốn đăng ký cho phù hợp.

– Tư vấn quy trình thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

– Tư vấn soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, xin chủ trương đầu tư, giải trình tính pháp lý hồ sơ….các công việc khác cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Tư vấn thuê đất, hỗ trợ thuế, ưu đãi đầu tư…

2. Công việc được thực hiện bởi Luật Hoàng Phi

– Xem xét lại tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết cung cấp bởi nhà đầu tư, đưa ra ý kiến tư vấn cũng như đề xuất các thay đổi cần thiết để điều chỉnh lại các Giấy tờ tài liệu cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

– Dịch tất cả các tài liệu được cung cấp trong hồ sơ sang Tiếng Việt (nếu có);

– Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư trong quá trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan đăng ký đầu tư trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Đại diện nhà đầu tư liên hệ với cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thẩm tra hồ sơ cấp phép để đưa ra ý kiến chuyên môn đối với dự án đầu tư;

– Thông báo cho nhà đầu tư tất cả các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định hồ sơ;

– Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ (nếu có);

– Nhận Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký ký doanh từ cơ quan có thẩm quyền và gửi cho nhà đầu tư

– Tiến hành đăng ký con dấu pháp nhân Công ty và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho nhà đầu tư

Sau khi nhà đầu tư nhận được giấy chứng nhận Đầu tư, con dấu pháp nhân, mã số thuế, Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ miễn phí cho nhà đầu tư trong 03 (ba) tháng với những công việc sau đây: 

– Kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho nhà đầu tư;

– Cung cấp văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư;

– Trợ giúp các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư;

Hồ sơ cho việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Khách hàng vui lòng tham khảo hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Liên hệ yêu cầu dịch vụ của Luật Hoàng Phi

– Yêu cầu tư vấn: 1900 6557

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ sau:

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập công ty liên doanh

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

HÃY GỌI LUẬT HOÀNG PHI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Điều kiện thành lập công ty mới nhất gồm những gì?

Đối với mỗi loại hình công ty, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là khác nhau nên điều kiện cũng không thể giống

Thủ tục Thành lập công ty cần những gì?

Đặt tên công ty là một trong những thủ tục cần làm khi thành lập công ty, tên công ty sẽ gắn liền với danh tiếng

Thủ tục công bố thông tin thành lập công ty

Thủ tục công bố thành lập doanh nghiệp là doanh nghiệp đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố thông tin

Tư vấn miễn phí trước khi thành lập công ty

Pháp luật Doanh nghiệp quy định các loại hình doanh nghiệp bao gồm : Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần,

Thành lập công ty sản xuất hàng điện tử

Với vị trí địa lý thuận lơi, nguồn lao động dồi dào các nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam làm cơ

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bà Quỳnh Trang
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Đoàn Thanh Tân
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."