Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Đầu tư nước ngoài Thủ Tục Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài 2022?

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài 2022?

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là dịch vụ chính trong hoạt động tư vấn đầu tư của Luật Hoàng Phi, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ.

Khái niệm Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?

– Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty được thành lập trên cơ sở 100% vốn đầu tư là từ nhà đầu tư nước ngoài hoặc có sự liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, pháp nhân) và nhà đầu tư Việt Nam (cá nhân/pháp nhân) mang Quốc tịch Việt Nam.

– Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Loại hình Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?

a. Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

b. Thành Công ty liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cần cung cấp những tài liệu sau:

– Hộ chiếu của nhà đầu tư (bản sao chứng thực);

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn góp vào công ty sẽ thành lập tại Việt Nam;

Lưu ý: Giấy xác nhận số dư tài khoản trong trường hợp tài khoản được mở tại nước ngoài, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận này trước khi sử dụng tại Việt Nam.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân

Nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân cần cung cấp những tài liệu sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty;

Điều lệ Công ty;

– Biên bản họp và quyết định công ty về việc thành lập công ty tại Việt Nam

– Báo cáo tài chính kiểm toán công ty trong 2 năm gần nhất;

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại ngân hàng do nhà đầu tư mở tương ứng với số vốn góp vào công ty tại Việt Nam;

– Hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của người sẽ được ủy quyền quản lý vốn của nhà đầu tư khi thành lập công ty tại Việt Nam;

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên sẽ được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia nhà đầu tư trước khi được sử dụng tại Việt Nam

Tài liệu cho việc thành lập Công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Việt nam và nhà đầu tư nước ngoài

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam

Nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam sẽ cần chuẩn bị những tài liệu sau đây:

– Hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của nhà đầu tư (bản sao chứng thực);

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn sẽ góp vào công ty tại Việt nam

2. Đối với nhà đầu tư là pháp nhân Việt Nam

Nhà đầu tư là pháp nhân Việt Nam sẽ chuẩn bị những tài liệu sau đây:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Điều lệ công ty;

– Biên bản họp, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên công ty về việc sẽ tham gia góp vốn với nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

– Hộ chiếu/chứng minh thư/thẻ căn cước của người sẽ đại diện cho công ty quản lý phần vốn góp trong công ty tại Việt Nam;

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của công ty Việt Nam tương ứng với số vốn sẽ góp vào công ty liên doanh;

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên là bản sao chứng thực

3. Đối với nhà đầu tư là cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Đối với nhà đầu tư là cá nhân, pháp nhân nước ngoài như đã trình bày ở mục trên

4. Tài liệu khác liên quan khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Hợp đồng thuê nhà/Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà thuê;

– Bộ hồ sơ liên quan đến địa điểm thuê để chứng minh địa điểm thuê có chức năng kinh doanh văn phòng; (áp dụng địa điểm thuê là nhà tầng, tòa nhà)

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gọi 0981.393.686 – 0981.393.868

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tư vấn trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đâu tư đối với hình thức thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

– Tư vấn điều kiện cấp giấy phép đầu tư: 

Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký dự án đầu tư và cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

– Tư vấn Ngành nghề kinh doanh: 

Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn các ngành nghề kinh doanh cấm đầu tư, ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ, ngành nghề kinh doanh yêu cầu giấy phép con, ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng nhận bảo hiểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh yêu cầu văn bản xác nhận…vv.

– Tư vấn tỷ lệ vốn, hình thức đầu tư, phạm vi đầu tư, phạm vi đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư

– Tư vấn Vốn điều lệ, vốn đầu tư:

Là cơ sở để cơ quan nhà nước đánh giá khả năng tài chính của nhà đầu tư cho dự án đầu tư, do đó, dựa trên ngành nghề kinh doanh và khả năng tài chính của nhà đầu tư, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ có những tư vấn về vốn đăng ký cho phù hợp.

– Tư vấn quy trình thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

– Tư vấn soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, xin chủ trương đầu tư, giải trình tính pháp lý hồ sơ….các công việc khác cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Tư vấn thuê đất, hỗ trợ thuế, ưu đãi đầu tư…

2. Công việc được thực hiện bởi Luật Hoàng Phi

– Xem xét lại tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết cung cấp bởi nhà đầu tư, đưa ra ý kiến tư vấn cũng như đề xuất các thay đổi cần thiết để điều chỉnh lại các Giấy tờ tài liệu cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

– Dịch tất cả các tài liệu được cung cấp trong hồ sơ sang Tiếng Việt (nếu có);

– Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư trong quá trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan đăng ký đầu tư trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Đại diện nhà đầu tư liên hệ với cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thẩm tra hồ sơ cấp phép để đưa ra ý kiến chuyên môn đối với dự án đầu tư;

– Thông báo cho nhà đầu tư tất cả các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định hồ sơ;

– Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ (nếu có);

– Nhận Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký ký doanh từ cơ quan có thẩm quyền và gửi cho nhà đầu tư

– Tiến hành đăng ký con dấu pháp nhân Công ty và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho nhà đầu tư

Sau khi nhà đầu tư nhận được giấy chứng nhận Đầu tư, con dấu pháp nhân, mã số thuế, Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ miễn phí cho nhà đầu tư trong 03 (ba) tháng với những công việc sau đây: 

– Kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho nhà đầu tư;

– Cung cấp văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư;

– Trợ giúp các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư;

Hồ sơ cho việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Khách hàng vui lòng tham khảo hồ sơ thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Liên hệ yêu cầu dịch vụ của Luật Hoàng Phi

– Yêu cầu tư vấn: 1900 6557

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ sau:

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập công ty liên doanh

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử

Trò chơi điện tử là một hình thức giải trí được các bạn trẻ vô cùng yêu thích, ngày càng có nhiều công ty thành lập nên để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về các trò chơi điện...

Thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ hàng không

Dịch vụ hàng không về đặt vé máy bay trực tuyến đang rất phổ biến bởi sự tiện ích của nó, chính vì thế có rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm đến đăng ký dịch vụ...

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Luật Hoàng Phi tư vấn Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, khi có nhu cầu khách hàng hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi để được tư...

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam theo quy định pháp luật

Khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước có nhiều sự lựa chọn về hình thức đầu tư vào Việt Nam. Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, có nhiều hình thức đầu tư vào Việt Nam để khách hàng lựa...

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam 2022?

Công ty Luật Hoàng Phi chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm...

Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Trung Quốc là một quốc gia có nền kinh tế phát triển và nằm trong top chiếm lĩnh thị trường đầu tư ở Việt Nam. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và được nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn ra để thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của công...

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về thiết kế website

Có thể hiểu website là một tập hợp những trang web con thường bao gồm các văn bản, hình ảnh , video,… Trước khi muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về thiết kế website thì tổ chức, cá nhân cần nắm rõ các điều kiện về thành lập công ty, cần tiến hành xin giấy phép đầu tư và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đầu...

Thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài

Theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp thì số vốn pháp định để có thể kinh doanh‚ thành lập công ty điện ảnh có nguồn vốn từ nước ngoài tại Việt Nam phải đạt 1.000.000.000...

Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề

Các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang có các cơ sở đào tạo về giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp ở nước ngoài hợp pháp đồng thời đã được công nhận về chất lượng thông qua việc kiểm...

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh

Sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ cần thiết, nếu hồ sơ hợp lệ chủ thể sẽ nhận được chứng nhận đăng ký đầu tư trong 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ đầy...

Xem thêm

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng ký logo tại Thái Nguyên

Để đăng ký logo tại Thái Nguyên, Quý vị liên hệ đến Luật Hoàng Phi để được tư vần và cung cấp dịch vụ đăng ký trọn...

Đăng ký bản quyền bài thuốc dân gian gia truyền

Nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn Đăng ký bản quyền bài thuốc dân gian gia truyền, mời quý độc giả tham...

Đăng ký bản quyền app (ứng dụng) như thế nào?

Đăng ký bản quyền app (ứng dụng) như thế nào? Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi...

Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp hiện hành, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy...

Thành lập chi nhánh công ty tại Bình Dương

Thành lập chi nhánh công ty tại Bình Dương như thế nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở nội dung bài viết...

Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nam

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nam được quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp cùng một số văn bản hướng dẫn khác có liên...

Thành lập chi nhánh công ty tại Cần Thơ

Thành lập chi nhánh công ty tại Cần Thơ như thế nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở nội dung bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi