Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty

Giấy phép

Quy Định Giấy Phép Quảng Cáo Năm 2022 Cần Lưu Ý?

24/05/2022

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự;...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi