Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty

Doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

03/12/2021

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có...

Giấy phép

Vi phạm bản quyền hình ảnh phạt bao nhiêu tiền?

03/12/2021

Để ngăn chặn những hành vi vi phạm bản quyền, luật sở hữu trí tuệ đã đưa ra những quy định giúp chủ sở hữu bản quyền hình ảnh, cũng như những cơ quan có thẩm quyền có thể phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân...