Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty

Doanh nghiệp

Chuyển nhượng cổ phần có phải nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch Đầu tư?

17/06/2021

Chuyển nhượng cổ phần có các đặc điểm riêng biệt giúp chúng ta phân biệt chúng với các hoạt động khác như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản,…...

Sở hữu trí tuệ

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu

17/06/2021

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Giấy phép

Khuyến mại dưới 100 triệu có phải đăng ký với Sở Công thương không?

11/06/2021

Hiện nay căn cứ theo quy định pháp luật tại điều 92 Luật Thương mại 2005 thì có 09 hình thức khuyến mại. Tuy nhiên chỉ có 02 hình thức cần đăng ký với Sở công thương khi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương....