• Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Dịch vụ Công ty |
  • 894 Lượt xem

Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp

Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp có đội ngũ chuyên viên, nhân viên kế toán được đào tạo chuyên môn để đảm bảo cung cấp đến người thuê chất lượng dịch vụ tốt nhất với các thông tin chính xác nhất.

Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp hiện nay, dịch vụ báo cáo thuế trọn gói phù hợp cho các công ty mới thành lập hoặc ít phát sinh chứng từ, muốn tiết kiệm chi phí và chưa muốn tuyển kế toán thuế.

Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các loại hóa đơn thuế GTGT đầu vào, nó được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng được chính đơn vị phát hành là thuế giá trị gia tăng đầu ra. 

Báo cáo thuế là hoạt động mang tính chất kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra đối với những hoạt động phát sinh trong quá trình trao đổi hàng hóa hay sử dụng dịch vụ.

Báo cáo thuế ngoài tác dụng kê khai hóa đơn GTGT, còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý thuế và doanh nghiệp/tổ chức, công ty. Báo cáo thuế nhằm giúp các cơ quan quản lý thuế nắm bắt tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Do vậy, báo cáo thuế có vai trò rất quan trọng và có thời hạn nộp cụ thể, các thông tin trong báo cáo cần được kiểm tra chi tiết và cẩn thận.

Thời hạn nộp báo cáo thuế như thế nào?

Trước khi tìm hiểu về Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp cần nắm được thời hạn nộp báo cáo thuế. Thời hạn nộp báo cáo thuế được chia thành các giai đoạn như sau:

– Nộp báo cáo thuế tháng: Chậm nhất là ngày 20 đối với tháng tiếp theo liền kề.

– Nộp báo cáo thuế quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.

– Thời hạn nộp báo cáo thuế năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau liền kề.

– Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng đợt phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Với trường hợp doanh nghiệp chia tách, sáp nhập hoặc hợp nhất thì có chuyển đổi hình thức sở hữu. Hay bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì thời hạn nộp báo cáo thuế chậm nhất là vào ngày thứ 45. Thời hạn này được tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.

Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải nộp

Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải nộp bao gồm:

– Báo cáo thuế định kỳ

+ Báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT): được thực hiện định kỳ thông thường theo quý;

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Theo quý);

+ Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (tháng hoặc quý);

+ Gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

– Báo cáo thuế cuối năm

+ Báo cáo tài chính năm;

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN (năm);

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

– Báo cáo thuế đặc thù

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt;

+ Thuế tài nguyên;

+ Thuế xuất nhập khẩu,…

– Quyết toán thuế

Thông thường doanh nghiệp sau 03-05 năm hoạt động có doanh thu cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục quyết toán thuế cho các năm đã họat động trước đó.

Một số lưu ý khi làm báo cáo thuế doanh nghiệp

Trong quá trình làm báo cáo thuế doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Sắp xếp hóa đơn lần lượt theo thứ tự ngày tháng.

– Khi thực hiện các bước hạch toán trên phần mềm kế toán. Người thực hiện phải phân biệt được đâu là hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, công cụ và dụng cụ.

– Khi lưu trữ hóa đơn hoặc các chứng từ nên photo ra. Tránh trường hợp bị thất lạc dữ liệu.

– Kê khai cẩn thận và thực hiện xong cần kiểm tra lại.

– Đối với báo cáo thuế tháng thì nên thực hiện hạch toán ở phần mềm kế toán. Đồng thời, kiểm tra, chỉnh sửa trước khi cho ra dữ liệu và tiến hành nộp tờ khai.

– Xử lý các vấn đề có liên quan đến tài khoản đối với bảng cân đối kế toán.

– Quyết toán thuế TNDN trước nhằm so sánh với sự chênh lệch số liệu thuế TNDN. Góp phần tạo bút toán để xử lý phần chênh lệch thuế TNDN. Từ đó, kết chuyển và lập báo cáo tài chính.

– Báo cáo thuế hàng tháng nên được thực hiện theo các vấn đề liên quan như: Thuế, chi phí, lợi nhuận,… Để cuối năm không bị quá tải khi lập báo cáo tài chính.

Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Các công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp cụ thể như sau:

– Công việc kế toán thuế doanh nghiệp cần làm đầu năm

+ Kê khai và nộp lệ phí môn bài đầu năm. Kế toán Thuế cần quan tâm đến thời gian thành lập doanh nghiệp, mức vốn điều lệ, thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp.

+ Kê khai và nộp các tờ khai Thuế TNCN, Thuế TNDN, Thuế GTGT và các nghĩa vụ Thuế khác:

– Công việc kế toán thuế doanh nghiệp làm hàng ngày

Thu thập, xử lý và lưu trữ các Hoá đơn,chứng từ kế toán, kiểm tra về tính hợp lý, hợp lệ của Hoá đơn, chứng từ kế toán..

– Công việc kế toán thuế doanh nghiệp làm hàng tháng

Đối với các doanh nghiệp thuộc diện kê khai Thuế theo tháng:

+ Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng;

+ Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng;

+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng.

Lưu ý: Khi lập tờ khai thuế nếu phát sinh số thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế.

– Công việc kế toán thuế làm hàng quý

+ Lập tờ khai thuế tạm tính Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Quý.

+ Lập Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo Quý.

+ Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý (Đối với những Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý).

+ Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

– Công việc kế toán thuế làm cuối năm

+ Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.

+ Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm.

+ Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo Tài chính; Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.

Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp làm những công việc gì?

Sau khi ký hợp đồng Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ các công việc như sau:

Ngay sau khi thành lập công ty xong, ngoài các công việc thuộc lĩnh vực quản trị, kinh doanh. Doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán thuế ban đầu như sau:

– Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

– Tư vấn và hỗ trợ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

– Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.

– Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có).

– Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có).

– Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có).

– Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.

– Mua chữ ký số để sử dụng kê khai thuế.

– Mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch, nộp thuế.

– Lập tài khoản khai thuế điện tử tại website của tổng cục thuế để quản lý.

– Thực hiện việc lập và nộp hồ sơ khai thuế.

– Lập tài khoản dịch vụ nộp thuế điện tử tại website của tổng cục thuế. Sau đó liên hệ với Ngân hàng (nơi mở tài khoản) xác nhận hoàn tất dịch vụ nộp thuế điện tử.

– Kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài.

– Kê khai và nộp lệ phí môn bài căn cứ theo mức vốn điều lệ đăng ký.

Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên. Vì vậy chỉ cần kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài, chưa cần nộp tiền lệ phí môn bài.

– Thông báo tài khoản Ngân hàng tại Sở Kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

– Thiết kế, ký hợp đồng dịch vụ hóa đơn điện tử (Hoá đơn giá trị gia tăng) để có thể xuất hoá đơn khi bán hàng.

– Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

– Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh trong tháng.

Lý do nên chọn dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp trọn gói

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, sẽ nhận luôn sự hỗ trợ tư vấn miễn phí pháp lý doanh nghiệp.

Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp có đội ngũ chuyên viên, nhân viên kế toán được đào tạo chuyên môn để đảm bảo cung cấp đến người thuê chất lượng dịch vụ tốt nhất với các thông tin chính xác nhất.

Mức phí sử dụng dịch vụ báo cáo thuế hợp lý, đối tượng được hướng đến là những khách hàng khác nhau từ doanh nghiệp lớn với quy mô toàn quốc đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ báo cáo thuế cung cấp các dịch vụ đa dạng để đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tốt nhất như dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ hoàn thuê,s tập hợp hóa đơn- chứng từ hàng tháng, tính và lập bản lương, tính và nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp

Khi sử dụng Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cụ thể như sau:

– Được miễn phí sử dụng song song hai dịch vụ trong một: tư vấn pháp luật và dịch vụ báo cáo thuế;

– Được tư vấn, thông báo, dự liệu các vấn đề phát sinh, các rủi ro có thể xảy ra trong quá hoạt động kế toán, báo cáo thuế của doanh nghiệp;

– Chủ động nhắc doanh nghiệp chuẩn bị chứng từ, cân đối dự liệu tiền thuế phát sinh báo doanh nghiệp trước kỳ báo cáo thuế;

– Được các luật sư, chuyên viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt, chuyên nghiệp phụ trách toàn diện hoạt động kế toán và kê khai thuế của doanh nghiệp mình.

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Hoàng Phi về Dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp mong rằng đã cung cấp đến quý độc giả những thông tin hữu ích trong quá trình báo cáo thuế doanh nghiệp.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Dịch vụ báo cáo thuế tại Hà Nội

Để giúp doanh nghiệp quý khách hàng thực sự yên tâm sổ sách kế toán và vấn đề thuế cũng như tiết kiệm chi phí tối đa trong kinh doanh, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ báo cáo thuế chuyên...

Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói tại huyện Thạch Thất

Người có quyền yêu cầu ly hôn là vợ, chồng hoặc cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của...

Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh...

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói sẽ kết hợp cùng doanh nghiệp để cân đối xử lý tất cả các vấn đề tồn đọng liên quan đến kế hoạch doanh thu, chi phí, lãi lỗ. Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà...

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp nhất đối với doanh nghiệp. Bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi