Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết Danh sách Văn phòng công chứng tại Hồ Chí Minh 2022

Danh sách Văn phòng công chứng tại Hồ Chí Minh 2022

Nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu thông tin và liên hệ các văn phòng công chứng để thực hiện dịch vụ công chứng, chúng tôi cung cấp tới bạn đọc Danh sách văn phòng công chứng tại Hồ Chí Minh.

Bằng danh sách này bạn đọc sẽ được cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức hành nghề công chứng, tên của trưởng tổ chức hành nghề công chứng trong Danh sách văn phòng công chứng tại Hồ Chí Minh dưới đây:

Văn phòng công chứng là gì?

Văn phòng công chứng hay gọi đúng theo quy định của pháp luật là tổ chức hành nghề công chứng là tổ chức dịch vụ thay mặt nhà nước chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch; tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch; có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng các nguồn thu phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Văn phòng công chứng phải có từ 02 công chứng viên hợp danh trở lên và văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 22 luật Công chứng năm 2014 quy định: Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

Đối với tên gọi của Văn phòng công chứng cũng được quy định cụ thể: Tên Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trường Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng và do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về nguồn tài chính từ các nguồn thu như phí công chứng, thù lao công chứng… Bên cạnh đó, Văn phòng công chứng được thành lập phải có trụ sở riêng đáp ứng các điều kiện tại Điều 17 Nghị định 23/2015/NĐ-CP:

1. Trụ sở của Văn phòng công chứng phải có địa chỉ cụ thể, có nơi làm việc cho công chứng viên và người lao động với diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, có nơi tiếp người yêu cầu công chứng và nơi lưu trữ hồ sơ công chứng.

2. Công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng nộp các giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng tại thời điểm đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng khi thực hiện đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng.

Cơ cấu tổ chức của văn phòng công chứng?

Theo quy định của pháp luật về công chứng, hiện nay không có quy định cụ thể nào về cơ cấu tổ chức của Văn phòng công chứng mà chỉ có quy định Văn phòng công chứng phải có từ 02 công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn (căn cứ theo khoản 1 điều 22 luật công chứng năm 2014). Như vậy, cơ cấu  tổ chức của Văn phòng công chứng sẽ do văn phòng đó tự cơ cấu, sắp xếp và chỉ cần đảm bảo quy định của pháp luật.

Thông thường, một Văn phòng công chứng sẽ được tổ chức bao gồm các bộ phận như sau:

– Trưởng văn phòng công chứng

– Phó trưởng văn phòng công chứng

– Các công chứng viên 1, 2, 3, 4…

– Bộ phận hành chính – văn thư

– Bộ phận chuyên viên

– Bộ phận dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Tùy vào từng văn phòng công chứng có thể sẽ có những các tổ chức văn phòng khác nhau và họ không bị bó buộc vào một khung cơ cấu tổ chức nào.

Trách nhiệm của văn phòng công chứng?

Văn phòng công chứng là một tổ chức hành nghề công chứng, được pháp luật quy định cụ thể về thành lập, hoạt động cũng như các quyền và nghĩa vụ cụ thể. Theo q của luật công chứng năm 2014, Văn phòng công chứng có quyền và nghĩa vụ như sau:

+ Quản lý công chứng viên hành nghề tại đơn vị mình trong việc tuân thủ các quy định củ pháp luật và quy tắc hành nghề công chứng.

+ Chấp hành chế độ về lao động, thuế, tài chính, thống kê theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện chế độ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.

+ Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy, phí công chứng, thù lao công chứng…

+ Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên và bồi thường thiệt hại theo quy định.

+ Tiếp nhân, đào tạo và tạo những điều kiện thuận lợi cho người tập sự hành nghề công chứng.

+ Tạo điều kiện cho công chứng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.

+ Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra, báo cáo, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công chứng.

+ Lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ.

+Chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng với tài sản có liên quan.

Bên cạnh đó, theo Điều 32 Luật Công chứng quy định về quyền của Văn phòng công chứng như sau:

1. Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật này và các nhân viên làm việc cho tổ chức mình.

2. Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.

3. Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân.

4. Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng quy định tại Điều 62 của Luật này.

4. Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng công chứng có làm việc ngày chủ nhật không?

Văn phòng công chức là một tổ chức tư nhân hoạt động theo chế độ của pháp luật lao động. Lịch làm việc của văn phòng công chứng sẽ tùy thuộc theo từng văn phòng và không giống nhau. Thông thường, các Văn phòng công chứng sẽ chỉ làm việc trong ngày hành chính, giờ hành chính. Tuy nhiên, nếu khách hàng đang lầm thủ tục hoặc có nhu cầu công chứng có thể liên hệ với công chứng viên hoặc bộ phận hỗ trợ của Văn phòng công chứng đó để được hỗ trợ ngoài giờ hành chính.

STT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI (Mã vùng: 028)  

FAX

TÊN TRƯỞNG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
I. CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐANG HOẠT ĐỘNG

Văn phòng công chứng quận 1

1

Phòng Công chứng số 1

97 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1 38 230 177 38 299 920 Nguyễn Trí Hòa
2

Văn phòng công chứng Sài Gòn

136 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 39 152 278
39 152 339
39144463 Lê Hồng Sơn
3

Văn phòng công chứng Trần Quốc Phòng

214/B2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 62911 116
62911 117
62 911 118
62 911 122
62 911 119 Trần Quốc Phòng
4

Văn phòng công chứng Bến Thành

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 38 214 999
39 144 888
38 214 666
38 214 777 Đinh Quyết Chiến
5

Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Chi

235 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1 38481118 Nguyễn Kim Chi
6

Văn phòng công chứng Đầm Sen

277 đường Minh Phụng, Phường 2, Quận 1 39 608 899 39 608 999 Nguyễn Thị Sáu 01268603079

Văn phòng công chứng quận 2

7

Văn phòng công chứng Thủ Thiêm

158 đường Trần Não, phường Bình An, Quận 2 37 405 555 37 407 476 Nguyễn Thị Thanh Hà
8

Văn phòng công chứng Lê Văn Dũng

112 Tương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 22508778 22508779 Lê Văn Dũng
9

Văn phòng công chứng Thủ Đức

280A19 Lương Đinh Cùa, phường An Phú, Quận 2 37 471 310
37 471 311
37 471 312
37 471 326 Đặng Toại Tâm

Văn phòng công chứng quận 3

10

Văn phòng công chứng Trung Tâm

454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3 62 915 485
39 291 384
62 915 486 Phạm Xuân Thọ
11

Văn phòng công chứng Châu Á

44 đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 39 300 733 39 300 903 39 300 908 Nguyễn Tiến Luyện
12

Văn phòng công Nguyễn Cành

04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3 3931 5336 Nguyễn Cảnh

Văn phòng công chứng quận 4

13

Văn phòng công chứng Hội Nhập

230 đường số 48, Phường 5, Quận 4 62 616 736 38 268 307 Nguyễn Văn Tráng
14

Văn phòng công chứng Bến Nghé

31 Lê Thạnh, Phường 12, Quận 4 62988777 62987666 Nguyễn Quang Vinh

Văn phòng công chứng quận 5

15

Phòng Công chứng số 2

94-96 Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5 38 576 877
22 417 703
38 548 975 ĐỒ Hà Hồng
16

Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ

198 A-198/1-198/2-200 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 5) đường Trần Bỉnh Trọng, Phường 4, Quận 5 39 225 756
38 366 699
39 225 619 Hoàng Xuân Ngụ
17

Văn phòng công chứng Chợ Lớn

467 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5 62 610 158 62610 112
18

Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoan

187- 189 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5 0903819797

Văn phòng công chứng quận 6

19

Văn phòng công chứng Nguyễn Nguyệt Huệ

94 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6 39607515 3877805 39607523 Nguyễn Nguyệt Huệ
20

Phòng Công chứng số 7

388 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6 38 779 584
38 779 585
38 779 583 Hoàng Mạnh Thắng
21

Văn phòng công chứng Lương Khánh Linh

795 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6 0903169399 836204377 Nguyễn Thị Ninh

Văn phòng công chứng quận 7

22

Văn phòng công chứng Tân Thuận

448 đường Nguyễn Vãn Linh, phường Tân Phú, Quận 7 37713 108 37752075 Nguyễn Xuân Chung
23

Vãn phòng công chứng Nguyễn văn Tuấn

24-26 đường số 5 Phường Tân Hưng, Quận 7 62983795 62983796 Nguyễn Văn Tuấn
24

Văn phòng công chửng Bùi Thị Xuân

1272B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7 37852688 Nguyễn Thanh Huyền

Văn phòng công chứng quận 8

25

Văn phòng công chứng Quận 8

Số 13 đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8 38 505 616 38 503 159 Nguyễn Đình Môn
26

Văn phòng công chửng Thịnh Vượng

40 Nguyễn Văn Cùa, Phường 13, Quận 8 39516717 39516716 39516717 Phan Quốc Thịnh
27

Văn phòng công chứng Vương Mỹ Hằng

835 Phạm Thế Hiền, Phường 4, Quận 8 38 507979 Vương Mỹ Hằng

Văn phòng công chứng quận 9

28

Văn phòng công chứng Nguyễn Điệp

113 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 37 367 218 37367217 37 367 216 Nguyễn Điệp
29

Văn phòng công chứng Phong Phú

278 Đỗ Xuân Hơp, Phường Phước Long A, Quân 9 37312159 37312139 Nguyễn Thị Hoa

Văn phòng công chứng quận 10

30

Văn phòng công chứng Quận 10

519 đường Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10 39381888
08 39381999
38 351 889 Nguyễn Quang Thắng
31

Văn phòng công chứng Mai Việt Cường

236 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10 0903654073 Mai Việt Cường

Văn phòng công chứng quận 11

32

Văn phòng công chứng Đặng Văn Khanh

351/99 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11 62642879 62642879 Đặng Văn Khanh

Văn phòng công chứng quận 12

33

Văn phòng công chứng Nhà Rồng

79 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12 37 177 846 Bùi Đức Cát
34

Văn phòng công chứng Quận 12

122 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 38911800 38911900 Nguyễn Hoàng vo
35

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Một

24 Dương Thới An, (Lê Thị Riêng), hu phố 1, phường Thới An Quận 12 36204118 36204228 Nguyễn Thị Hồng Nga

Văn phòng công chứng quận Thủ Đức

36

Phòng Công chứng số 3

12 Thống nhất, phường Bình Thọ, quận Thù Đức 37200322 37220323 37220324 Nguyễn Thị Lệ Thủy
37

Văn phòng công chứng Đông Thành Phố

982 Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức 37205045 37205045 Trần Thị Kim Loan
38

Văn phòng công chứng Nguyễn Trí Tam

373 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thù Đức 0913710700 Nguyễn Trí Tam

Văn phòng công chứng quận Tân Bình

39

Phòng Công chứng số 4

25/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình 38117594 38111700 38 117 592 Nguyễn Mạnh Cường
40

Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền

367 – 367A đường Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình 38 123 399 38 428 401 Ninh Thị Hiền
41

Văn phòng công chứng Đỗ Trí Tín

72-72/2 Phan Huy ích, phường 15, Quận Tân Bình 38157799 Đỗ Trí Tín
42

Văn phòng công chứng Tân Bình

526-528 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình 38100537 38126688 38 108 329 Đoàn Thanh Hải

Văn phòng công chứng quận Gò Vấp

43

Phòng Công chứng số 5

278 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, quận Gò vấp 35881501 35 882 526 Từ Dương Tuấn
44

Vãn phòng công chứng Nguyễn Hồng Hà

Số 40A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, quận Gò Vấp 38954496 38955794 Nguyễn Hồng Hà
45

Văn phòng công chứng Dương Thị cẩm Thủy

298 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp 62675747 86266466 62833733 86267575 Dương Thị cẩm Thủy
46

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tạc

41/4 Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp 38 941 465 39 896 654 Nguyễn Thị Tạc

Văn phòng công chứng quận Bình Thạnh

47

Phòng Công chứng số 6

47A Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh 62 976 822
35 500 569
35 500 573
35 158 984 62975824 Đỗ Thiện Cãn
48

Văn phòng công chứng Bình Thạnh

164 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh 38404654 38405359 Trần Anh Tuấn
49

Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến

50A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh 35180292 Huỳnh Thị Ngọc Yến

Văn phòng công chứng huyện Hóc Môn

50

Văn phòng công chứng Lý Thị Như Hòa

1/4 Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn 62 510 950 62 510 950 Lý Thị Như Hòa
51

Văn phòng công chứng Đất Việt

8/1A Tô Ký (Quang Trung cũ), xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn 62 531 378
62 531 357
62 531 357 Nguyễn Hồng Phương
52

Văn phòng công chứng Bà Điểm

17A-18A Quốc lộ 22, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn 37186768 37186688 Thái Hữu Hạnh
53

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Minh Hiền

32 ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn 0918052349 Nguyễn Thị Minh Hiền

Văn phòng công chứng huyện Nhà Bè

54

Văn phòng công chứng Phú Mỹ Hưng

Biệt thự ký hiệu NL29(D3) Khu biệt thự phố Kinh doanh Ngân Long, Khu dân cư Phú Long, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè 37 817 945
37 817 942
37 817 943 Trịnh Thị Thanh Hương
55

Văn phòng công chứng Toàn Cầu

223/12 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè 38739139 22196708 38 739 139 Nguyễn Thị Hương Thảo
56

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bay

21/3-22/2 Nguyễn Bình, Ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè 37770818 Nguyễn Thị Bay

Văn phòng công chứng huyện Củ Chi

57

Văn phòng công chứng Dương Thái Hoàng

124A Tỉnh lộ 8, Khu phố 2, Thị trấn Cù Chi, huyện Củ Chi 37924688 37924988 37 924 788 Dương Thái Hoàng
58

Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh

119 đường Tỉnh lộ 8, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi 37 966 501 37 966 502 Hồ Nhật Tú Trinh
59

Văn phòng công chứng Trần Trung Dũng

Sổ 22 đường số 9 (Giáp Hải), khu phố 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. 66536233 37 901 006 Trần Trung Dũng(Phó -anh Ngạn 0913624994)
60

Văn phòng công chứng Nguyễn Tất Thành

494 Tỉnh Lộ 8, ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi 37990207 37990208 37990209 Nguyễn Thị Ngọc

Văn phòng công chứng huyện Cần Giờ

61

Văn phòng công chứng Đào Xuân Tùng

Thị trấn cần Thạnh, huyện Cần Giờ 37 861 617 37 861 615 Đào Xuân Tùng
62

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Thanh

429/1 đường Rừng Sác, ẩp Bình An, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ 38742606 Nguyễn Văn Thanh

Văn phòng công chứng huyện Bình Chánh

63

Văn phòng công chứng Bình Hưng

A24/3 Quốc lộ 50, Ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh 37 580 592 37 580 552 Lê Thị Bích Thọ
64

Văn phòng công chứng Lê Văn Năng

2006 Vĩnh Lộc, ẩp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh 837656333 37 656 123 Lê Văn Năng
64

 

Vãn phòng công chứng An Lạc

E6/12 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh 37 594 099
38 777 799
37 594 098 Nguyễn Thị Mỹ Lệ
66

Văn phòng công chứng Đồng Thị Ánh

72 đường số 11, KDC Him Lam 6A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh 54316652 Trần Văn Đức

Văn phòng công chứng quận Phú Nhuận

67

Văn phòng công chứng Phú Nhuận

145 đường Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận 39 971 616
39 972 020
39 990 992 Phan Thị Bích Hà
68

Văn phòng công chứng Lê Thị Phương Liên

212 Phan Đỉnh Phùng, Phường 2, quận Phú Nhuận 0908099113 Lê Thị Phương Liên

Văn phòng công chứng quận Tân Phú

69

Văn phòng công chứng Tân Phú

677 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú 62 673 081
62 673 075
62 673 075 Vũ Minh Tiệm
70

Văn phòng công chứng Đồng Tâm

967 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú 39493399 39491188 Nguyễn Thị Lan
71

Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt

81 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú 66795777

Văn phòng công chứng quận Bình Tân

72

Văn phòng công chứng Nguyễn Quốc Cường

499 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân 37 528 899 37 528 316 Lê Thị Tố Hảo
73

Vãn phòng công chứng Bình Tân

759 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân 37628663 37628664 Nguyễn Thị Việt Anh
74

Văn phòng công chứng Dương Thanh Tú

568A Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân 66824358 Lâm Thị Kiều Dung
II. CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHÈ CÔNG CHỨNG ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHO PHÉP THÀNH LẶP
(đang tiến hành đăng ký hoạt động theo quy định)
1

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Ngọc Bích

672A48-49 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp Nguyễn Văn Thỏa
2

Văn phòng công chứng Hoàng Văn Hưởng

I23A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hoàng Văn Hưởng
3

Văn phòng công chứng Ngô Đức Nhàn

343L-343M Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 Lê Văn Tuấn
4

Văn phòng công chứng Văn Thị Mỹ Đức

47A Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3 Phan Thị Hồng Tam
5

Văn phòng công chứng Vũ Kiêm Quang

181 Lê Văn Quới, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bỉnh Tân Đoàn Thái
6

Văn phòng công chứng Dương Đức Hiếu

261F Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận Ngô Thị Hường
7

Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tấn

53-55 Đường sổ 41, Phường 6, Quận 4 Trịnh Thị Minh Hiển
8

Văn phòng công chứng Lê Văn Sơn

754 Đường Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 3, Bình Trưng Đông, Quận 2 Lò Vãn Ngư
9

Văn phòng công chứng Bùi Ngọc Long

319 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10 Nguyễn Công Thuận
10

Văn phòng công chứng Đặng Thị Trinh Tuyết

Sổ 2 Đường 816, Phường Phú Hữu, Quận 9 Nguyễn Văn Trí
11

Văn phòng công chứng Nguyễn Duy Cuờng

B5/Ỉ9Q1, Đường Trần Đại Nghĩa, Ẩp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Nguyễn Duy Cường
12

Văn phòng công chứng Chu Thành Chưong

2/15 Phan Thúc Duyên, phường 4, Quận Tân Bình Dương Đức Bình

Như vậy, bằng Danh sách văn phòng công chứng tại Hồ Chí Minh trên đây, bạn đọc có thể dễ dàng tìm hiểu và tra cứu thông tin liên hệ một cách thuận tiện và tiết kiệm thời gian nhất.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Học phí Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh 2022

Lịch sử trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM đã trải qua hơn 63 năm. Tiền thân của Trường Đại học Bách Khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật (TTQGKT) được thành lập ngày 29/6/1957 với nhiệm vụ “… đào tạo thanh niên các ngành học Cao đẳng Kỹ thuật cần thiết cho nền Kinh-Tế và Kỹ -Nghệ...

Học phí Đại học Y Hà Nội 2022

Ngày 19/5/2022, Đại học Y Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 24/NQ-ĐHYHN, kèm theo đó là Mức thu học phí trình độ đào tạo Đại học và sau Đại học được Nhà nước cấp kinh phí năm học...

Ngành sư phạm có được miễn học phí không?

Hiện nay ngành sư phạm luôn được coi trọng bởi những đóng góp to lớn mà nó mang lại, khi chọn theo học ngành sư phạm sẽ có cơ hội làm việc tương đối...

Học phí cao đẳng Sài Gòn 2022

Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, Cao đẳng Sài Gòn luôn hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn tài nguyên con người dồi dào của Việt Nam thành nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường học tập thực nghiệm và mở ra cơ hội có việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp....

Học phí Cao đẳng Việt Mỹ 2022

Trường Cao đẳng Việt Mỹ là một trong những trường cao đẳng uy tín nhất Việt Nam, Cao đẳng Việt Mỹ mang đến cho người học các chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao, cập nhật với nhu cầu của xã...

Học phí Đại học Luật Hà Nội 2022 – 2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về nội dung câu hỏi: Học phí Đại học Luật Hà Nội 2022-2023 bao...

Học phí Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 2022 – 2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Học phí Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh...

Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một có chức năng xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết những công việc khác theo quy định của pháp...

Tòa án nhân dân quận Sơn Trà

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp ột số thông tin cần biết về Tòa án nhân dân quận Sơn...

Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về địa chỉ, số điện thoại Tòa án nhân dân thị xã Phú...

Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin về: Số điện thoại, địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hải...

Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên

Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương, bị khởi tố, điều tra, truy tố bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hình...

Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc

Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc có địa chỉ tại số 13, Nguyễn Thái Bình, ấp Hòa Thuận, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bộ phận tiếp công dân của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết....

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh hiện có 15 công chức, trong đó có 01 Chánh án, 02 Phó Chánh án, 06 Thẩm phán và các Thư ký. Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Mê Linh thụ lý, giải quyết gần 500 vụ việc các...

Thông tin Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư cung cấp thông tin về: Thông tin Tòa án nhân dân thành phố Dĩ...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557