Hành Chính

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông Tin Trung tâm giới thiệu việc làm Kiên Giang

25/01/2021

Các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm cũng được thành lập khá phổ biến, rải rác tại Rạch Gía, Phú Quốc và các huyện thuộc tỉnh lân cận...

Thủ tục đổi biển số xe máy 2021?

25/01/2021

Ngày 01 tháng 8 năm 2020, Bộ Công An ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ....

Thời gian làm hộ chiếu mất bao lâu thì lấy được?

25/01/2021

Hộ chiếu là một giấy tờ pháp lý của cá nhân, do quốc gia cấp cho công dân mang quốc tịch quốc gia đó, xác nhận thông tin mang tính cá nhân của người mang hộ chiếu....

Say rượu đi xe máy gây tai nạn bị xử lý như thế nào?

25/01/2021

Người sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông phải chịu trách nhiệm đối với hành vi, thiệt hại do mình gây ra. Khi người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người khác thì phải chịu trách nhiệm như...

Quyết định cá biệt là gì?

25/01/2021

Quyết định cá biệt là quyết định đã được ban hành về một vấn đề cụ thể và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể, trường hợp vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định này thì phải được Tòa án xem xét trong cùng một vụ...

Học sĩ quan dự bị ra làm gì?

25/01/2021

Sau khi huấn luyện xong khóa học sĩ quan dự bị, quân nhân là sĩ quan dự bị có thể lựa chọn theo hai hướng đó là xuất ngũ ra ngoài làm các công việc như bình thường hoặc là vào biên chế trong quân đội. Việc lựa chọn các công việc do bản thân, gia đình định hướng hoặc...

Tại sao nói ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan?

25/01/2021

Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, điều này có nghĩa là nội dung của ý thức là do thế giới khách quan quy định, nhưng ý thức là hình ảnh chủ quan, là hình ảnh tinh thần chứ không phải là hình ảnh vật lý, vật chất như chủ nghĩa duy vật quan...

Xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân

25/01/2021

Quyền làm chủ của nhận dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự nhận thức sâu sắc về vai trò của nhân dân trong lịch sử, là kết quả của sự kết hợp giữa tư tưởng thân dân truyền thống và quan điểm cách mạnh là sự nghiệp của quần chúng trong chủ nghĩa...

Doanh nghiệp lớn là gì?

25/01/2021

Có thể hiểu, thuật ngữ doanh nghiệp lớn sẽ bao hàm một tập hợp các thực thể kinh doanh có quy mô lớn nếu xét trên phương diện vốn và người lao động so với mặt bằng phát triển chung của nền kinh tế của mỗi quốc...

Nhân thân là gì?

25/01/2021

Nhân thân là một trong những quyền về dân sự được gắn liền với chính bản thân của người đó, theo đó nhân thân được hình thành và phát sinh, thay đổi, chấm dứt bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm...

Common Law là gì?

25/01/2021

Common Law có thể hiểu như một tiền lệ, một quyết định trong quá khứ, là lịch sử của các quyết định tư pháp, là cơ sở để đánh giá các vụ việc trong tương...

Nhân dân là gì?

25/01/2021

Nhân dân là gốc rễ của một quốc gia, dân tộc, là nền tảng phát triển của một quốc gia. Nhà nước lập ra để phục vụ nhân dân, nhân dân là chủ thể lập ra nhà nước( trong xã hội dân chủ)....

Cách trích dẫn điều luật trong văn bản pháp luật

25/01/2021

Khi viết về các vấn đề nói chung hoặc vấn đề pháp lý nói riêng, việc tham khảo, viện dẫn tài liệu là rất quan trọng nhằm bày tỏ sự tôn trọng của nhà nghiên cứu đối với tác giả của những đề tài đã được tham khảo, đồng thời thể hiện sự tìm tòi, học hỏi...

Vai trò của Phương thức sản xuất?

25/01/2021

Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng. Phương thức sản xuất gồm lực lượng sản xuất và quan hệ sản...

#1 Giới thiệu văn phòng công chứng quận 10

25/01/2021

Thế mạnh của các văn phòng công chứng là cung cấp dịch vụ công chứng một cách chuyên nghiệp dựa trên sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật và vận dụng linh hoạt vào thực...

Phủ định siêu hình là gì? Ví dụ về phủ định siêu hình?

25/01/2021

Phương pháp siêu hình là phương pháp chỉ có giá trị khi nghiên cứu sự vật, hiện tượng ở trạng thái tĩnh tại. Nhưng nhìn chung, quan điểm siêu hình có tính phiến diện, máy móc không thể giúp con người phản ánh đúng bản chất của sự vật, hiện...

Vì sao nói thực tiễn là mục đích của nhận thức?

23/01/2021

Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. Nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm...

Quy phạm pháp luật là gì?

23/01/2021

Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội, là những quy tắc xử sự chung bắt buộc mọi người thực hiện, do nhà nước xác lập, ban hành và bảo đảm việc thực hiện, để điều chỉnh các hành vi của cá nhân hoặc tổ chức theo ý chí của nhà...

Quy luật phủ định của phủ định

23/01/2021

Nhờ việc giải quyết những mâu thuẫn mà sự vật luôn phát triển. Vì thế, phủ định biện chứng là một tất yếu khách quan trong quá trình vận động, phát triển của sự vật. Đương nhiên, mỗi sự vật có phương thức phủ định riêng tùy thuộc vào sự giải quyết mâu thuẫn...

Quy phạm pháp luật hành chính là gì?

23/01/2021

Quy phạm pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quy phạm pháp luật, được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước theo mệnh lệnh – đơn...

Nguồn gốc của ý thức? Ví dụ về nguồn gốc của ý thức?

23/01/2021

Nguồn gốc tự nhiên của ý thức được tạo bởi các yếu tố tự nhiên từ ý thức chính là bộ óc và sự hoạt động cùng các mối quan hệ thế giới khách quan và con người. Trong đó thì thế giới khách quan có sự tác động tới bộ óc của con người tạo ra khả năng về sự...

Ví dụ về phủ định biện chứng

23/01/2021

Việc phủ định biện chứng chỉ xóa bỏ đi những cái lạch hậu, những cái tiêu cực, lỗi thời tồn tại từ đó sẽ kế thừa những yếu tố tích cực để tạo điều kiện cho sự vật, hiện tượng được phát triển không ngừng theo những cái...

Hotline: 1900.6557