Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết Danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội năm 2022

Danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội năm 2022

Văn phòng công chứng được xem như một tổ chức dịch vụ hành chính công và được thành lập, vận hành theo những chế định, nguyên tắc có quy định trong Luật Công chứng cùng những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hình thức công ty hợp danh khác.

Văn phòng công chứng là gì?

Văn phòng công chứng là một tổ chức dịch vụ hành chính công và được thành lập, vận hành theo những chế định, nguyên tắc có quy định trong Luật Công chứng cùng những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hình thức công ty hợp danh khác.

Đặc điểm của văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng có những đặc điểm cơ bản như sau:

+ Văn phòng công chứng có con dấu riêng

+ Văn phòng công chứng có tài khoản ngân hàng riêng

+ Tự chủ về tài chính, lấy từ nguồn phí, thù lao khi công chứng và một số nguồn thu khác hợp pháp.

+ Văn phòng công chứng thì không có thành viên tham gia góp vốn

Vai trò của văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng có vài trò cơ bản như sau:

+ Đối với các bên khi tham gia giao dịch: văn phòng công chứng đã giúp cho việc thực hiện các giao dịch của những cá nhân, tổ chức trở nên nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật; qua đó những quyền và lợi ích hợp pháp của họ được đảm bảo một cách tối ưu.

+ Đối với nhà nước: Văn phòng công chứng ra đời đã giảm bớt được gánh nặng về số lượng công việc phải là của cơ quan nhà nước liên quan đến vấn đề này; không những thế văn phòng công chứng còn góp phần đẩy mạnh quá trình pháp chế chủ nghĩa xã hội cũng như phát huy tối đa các nguồn lực pháp lý trong toàn xã hội.

+ Đối với chính bản thân văn phòng công chức: Văn phòng công chứng được phép thu các khoản phí, thù lao khi thực hiên các hoạt động công chứng theo như đã quy định.

Điều kiện thành lập văn phòng công chứng?

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh. Theo quy định thì điều kiện thành lập văn phòng công chứng khi đáp ứng đủ các quy định về:

– Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên và không có thành viên góp vốn.

– Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

– Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Văn phòng công chứng phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định, đó là:

+ Phải có địa chỉ cụ thể, có nơi làm việc cho công chứng viên và người lao động với diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, có nơi tiếp người yêu cầu công chứng và nơi lưu trữ hồ sơ công chứng.

+ Công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng nộp các giấy tờ chứng minh về trụ sở tại thời điểm đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

+ Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng khi thực hiện đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng.

– Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập. Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

Ngoài ra thì để thành lập được văn phòng công chứng thì các công chứng viên cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn công chứng như sau:

+ Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

+ Có bằng cử nhân luật;

+ Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

+ Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này, cụ thể Thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.

+ Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

+ Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

Sau khi nắm được điều kiện thành lập văn phòng công chứng thì Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng phải có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gồm đơn đề nghị thành lập và đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện; bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập.

Giờ làm việc của văn phòng công chứng?

Luật công chứng hiện hành tại Điều 32 về Quyền của tổ chức hành nghề công chứng có quy định như sau:

“ 1. Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật này và các nhân viên làm việc cho tổ chức mình.

2. Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.

3. Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân.

4. Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng quy định tại Điều 62 của Luật này.

5. Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.”

Như vậy đối chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật công chứng thì tổ chức hành nghề được quyền “Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân”.

Dựa trên quy định đó, chúng ta có thể dễ dàng thấy pháp luật cho phép các tổ chức hành nghề công chứng được làm việc ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể chúng tôi thường thấy lịch làm việc của văn phòng công chứng, phòng công chứng làm việc theo thời gian như sau:

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, riêng ngày Thứ bảy chỉ Làm việc buổi sáng, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

Tuy nhiên Khách hàng cần liên hệ với văn phòng công chứng trước khi tới làm việc để biết lịch làm việc của văn phòng đó hoặc đặt lịch giao dịch với văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng tránh những trường hợp đến rồi lại phải về rất mất công sức và thời gian.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, Luật công chứng sẽ có quy định Việc công chứng không cần phải thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng đó 03 trường hợp:

– Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được;

– Người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù;

– Có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.

Trường hợp việc Công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng, áp dụng theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 110/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2015/NĐ-CP.

Văn phòng công chứng có được mở chi nhánh không?

Để trả lời được cho câu hỏi Văn phòng công chứng có được mở chi nhánh hay không thì trước tiên chúng ta cần nắm được các quy định pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi không được làm với công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng đó là gì?

Cụ thể tại Điều 7 của Luật công chứng quy định:

“ Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

a) Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

b) Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

c) Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

d) Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng;

đ) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan;

e) Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng;

g) Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành nghề công chứng;

h) Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;

i) Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;

k) Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

l) Công chứng viên tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện hoạt động môi giới, đại lý; tham gia chia lợi nhuận trong hợp đồng, giao dịch mà mình nhận công chứng;

m) Vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

a) Giả mạo người yêu cầu công chứng;

b) Người yêu cầu công chứng cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa trái pháp luật để yêu cầu công chứng;

c) Người làm chứng, người phiên dịch có hành vi gian dối, không trung thực;

d) Cản trở hoạt động công chứng.”

Như vậy đối chiếu theo quy định tại Điều 7 chúng ta thấy có quy định  nghiêm cấm với hành vi: “ Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;”

Từ quy định này có thể trả lời tổ chức hành nghề công chứng hay văn phòng công chứng không được thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện hành nghề công chứng.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 15 Nghị định 67/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013 của Chính phủ.

Danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội cập nhật 2022

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội mới nhất năm 2022:

Tên tổ chức hành nghề Địa chỉ Điện thoại
/Fax
Họ tên Trưởng tổ chức hành nghề công chứng

1. Văn phòng công chứng quận Hoàn Kiếm

Văn phòng công chứng Nguyễn Tú

Số 92C, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm 024 39.412.222 Nguyễn Thanh Tú

Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm

Số 74 phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm 024 39.264.426 Nguyễn Đức Tú

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng

Số 45 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm 024 62.886.788 Nguyễn Bá Dũng

Văn phòng công chứng Phước Đức

số 81A Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm 024 39.413.399 Tạ Dương

Văn phòng công chứng An Nhất Nam

số 65 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm 024 39.440.099 Trần Ngọc Nga

Văn phòng công chứng Phạm Đức Trường

Số 99 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm 024 66.619.666 Phạm Đức Trường

2. Văn phòng công chứng quận Ba Đình

Văn phòng công chứng Tạ Hiền

Số 73 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình 024 35.140.866 Nguyễn Thanh Hương

Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Vân

Số 26 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cồng Vị, quận Ba Đình 024 37.617.885 Nguyễn Thị Hồng Vân

Văn phòng công chứng Lạc Việt

Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình 024 37.618.128 Trần Quốc Khánh

Văn phòng công chứng Trần Hằng

Số 28 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình 024 37.478.888 Trần Thị Thúy Hằng

Văn phòng công chứng Vạn Xuân

Số 48 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình 024 37.22 55 66 Nguyễn Mạnh Dũng

Văn phòng công chứng Trần Toản

Số 22, ngõ 173, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình 024. 62542120 Nguyễn Văn Thu

3. Văn phòng công chứng quận Đống Đa

Văn phòng công chứng Lê Dung

Số 374-376 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa 024 35.123.066 Nguyễn Thị Thiện

Văn phòng công chứng Phạm Nguyễn

Số 29 Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa 024 35.111.024 Nguyễn Tuấn Ngọc

Văn phòng công chứng Hoàng Cầu

Số 9 tập thể Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng Cầu, Tổ 90, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa 024 38.569.871 Vương Trọng Thế

Văn phòng công chứng Phạm Thu Hằng

Số 17 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa 024 35.379.018 Phạm Thu Hằng

Văn phòng công chứng Thái Hà

Số 148 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa 024 35.379.209 Nguyễn Việt Cường

Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh

Số 155, tổ 28, phường Phương Liên, quận Đống Đa 024 35.723.535 Lê Thị Danh

Văn phòng công chứng Hồng Hà

Số 11 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa 024 37.735.588 Nguyễn Thị Mai

Văn phòng công chứng Lê Lợi

Số 165, Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa 2,463,267,026 Lê Đình Lợi

4. Văn phòng công chứng quận Thanh Xuân

Phòng công chứng số 4

Tầng 1 nhà N4D, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 024 35.565.025 Đặng Mạnh Tiến

Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp

Số 369 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân 024 35.579.668 Đào Nguyễn Khải

Văn phòng công chứng Đông Đô

Số 101 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân 024 35.589.999 Lê Quốc Hùng

Văn phòng công chứng Hà Đông

Số 136 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân 024 35.527.366 Nguyễn Thị Thảo

Văn phòng công chứng Thanh Xuân

Số 12 đường Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân 024 35.430.802 Trần Văn Hải

Văn phòng công chứng Đoàn Ngà

Số 479, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân 2,433,617,555 Chu Cảnh Hưng

Văn phòng công chứng Bùi Phơn

Tầng 1, số 393, Trường Chinh, tổ 47, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân 2,422,699,777 Bùi Hữu Phơn

5. Văn phòng công chứng quận Cầu Giấy

Phòng công chứng số 3

Số 6 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy 024 37.958.301 Vũ Việt Hoàn

Văn phòng công chứng Việt

Số 219 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 024 35.561.208 Phạm Quang Hưng

Văn phòng công chứng Hà Nội

Biệt thự A38 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 024 35.561.262 Nguyễn Thu Hà

Văn phòng công chứng Hà Thành

Tầng 1-2, nhà B5, làng Quốc tế Thăng Long, Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy 024 37.931.506 Lê Hùng Mạnh

Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Thắng

Số 12 ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy 024 62.811.647 Nguyễn Việt Thắng

Văn phòng công chứng Nguyễn Khôi

Số 106, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy 024 35.682.602 Nguyễn Anh Khôi

Văn phòng công chứng Cầu Giấy

Số 121 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy 024 37.931.987 Vi Thị Hồng Hạnh

Văn phòng công chứng A9

Số 62 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy 024 37.676.556 Đoàn Thị Lý

Văn phòng công chứng Phùng Quân

B 13 TT Học viện Hành chính Quốc gia, Yên Hòa, quận Cầu Giấy 024 39.656.368 Nguyễn Chí Hiếu

Văn phòng công chứng Nguyễn Toàn

Số 01 + 02 + 03, nhà A1, tập thể Dầu Khí, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy 024. 73046999 Nguyễn Đức Toàn

Văn phòng công chứng Phạm Thiện

Số 1 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy 024 38.171.666 Phạm Văn Thiện

Văn phòng công chứng Nguyễn Hùng

Số 6A, phố Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 2,473,005,005 Nguyễn Văn Hùng

6. Văn phòng công chứng quận Hai bà Trưng

Phòng công chứng số 1

Số 310 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng 024 39.761.741 Tuần Đạo Thanh

Văn phòng công chứng Phan Xuân

Số 196 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng 024 39.447.799 Trần Thị Thu Hằng

Văn phòng công chứng Trần Quang Minh

Số 34 Tô Hiến Thành, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng 024 39.748.972 Trần Quang Minh

Văn phòng công chứng Tràng An

Số 62 phố Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng 024 22.153.527 Nguyễn Thanh Hùng

Văn phòng công chứng Nguyễn Vinh

Số 337, Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng 024 66.835.333 Nguyễn Xuân Vinh

Văn phòng công chứng Hai Bà Trưng

Số 36, ngõ 61 phố Lạc Trung, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng 024 36.370.999 Phạm Hồng Hải

Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng

Số 148, Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng 2,439,146,686 Nguyễn Thị Thu Hồng

7. Văn phòng công chứng quận Hoàng Mai

Phòng công chứng số 6

Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai 024 36.647.860 Nguyễn Xuân Bang

Văn phòng công chứng Hoàng Mai

Số 1253 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 024 22.181.476 Lê Thanh Quang

Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm

Số 155, phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai 024 36.421.733 Đào Thúy Ngà

Văn phòng công chứng A18

Số 767 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai 024 36.687.160 Tống Mai Vũ

Văn phòng công chứng Nguyễn Thảo

BT2 – Ô8 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 024. 32004781 Nguyễn Thị Thảo

8. Văn phòng công chứng quận Tây Hồ

Văn phòng công chứng Thủ Đô

Số 660 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ 024 37.100.143 Phạm Quang Hiển

Văn phòng công chứng Tây Hồ

Số 240 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ 024 37.593.136 Phan Thị Thủy

Văn phòng công chứng Vũ Dung

Tổ 16 cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ 024 38.236.688 Vũ Thị Dung

Văn phòng công chứng Đào Duy An

Số 232 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ 02437731234 Đào Duy An

9. Văn phòng công chứng quận Long Biên

Phòng công chứng số 2

Số 654 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên 024 38.771.581 Nguyễn Chí Thiện

Văn phòng công chứng Long Biên

Số 120 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên 024 36.524.567 Nguyễn Địch Minh

Văn phòng công chứng Hùng Vương

Số 560 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên 024 36.524.777 Nguyễn Tuấn Thắng

Văn phòng công chứng Việt Hưng

Số 2A Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên 024 36.527.026 Nguyễn Thuận Tiến

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trà Giang

Số 101 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên 2,438,727,477 Nguyễn Thị Trà Giang

Văn phòng công chứng Dương Kiên

Tầng 1, tòa nhà Câu lạc bộ sân Golf Long Biên, khu Trung đoàn 918, phường Phúc Đồng, quận Long Biên 024 62960243 Hà Thị Phương

Văn phòng công chứng Đoàn Hách

Thửa đất số TT4-02, Khu đấu giá TT4, phường Việt Hưng, quận Long Biên 024 38781555 Đoàn Văn Hách

10. Văn phòng công chứng quận Hà Đông

Phòng công chứng số 7

KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông 024 33.824.034 Vũ Đông

Văn phòng công chứng Miền Bắc

Số 1A phố Trần Đăng Ninh, phường Quang Trung, quận Hà Đông 024 66.508.789 Nguyễn Văn Linh

Văn phòng công chứng Bùi Hữu Dũng

L1 khu Trung tâm Hành chính, phường Hà Cầu, quận Hà Đông 024 33.546.546 Bùi Hữu Dũng

Văn phòng công chứng Nguyễn Hương

LK5A – 55, Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông 024 33.113.968 Nguyễn Thị Lan Hương

Văn phòng công chứng Trương Thị Nga

A4-TT19 KĐT Văn Quán – Yên Phúc, phường Phúc La, Hà Đông 024. 33546920 Trương Thị Nga

Văn phòng công chứng Nguyễn Sang

Biệt thự  L08-05, Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông 859,999,071 Phạm Thị Thanh Hương

Văn phòng công chứng Trần Hoàng Lân

Thửa đất NO-03, LK01 khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông 024 33.980.248 Trần Hoàng Lân

Văn phòng công chứng Nguyễn Mạnh Thắng

Số 23, liền kề 14B, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông 024. 39962426 Nguyễn Mạnh Thắng

11. Văn phòng công chứng huyện Sóc Sơn

Phòng công chứng số 5

Đường Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn 024 038848555 Đoàn Thái

Văn phòng công chứng An Cường

Khu B2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn 024 35.955.618 Nguyễn Ngọc Bích

Văn phòng công chứng Phạm Trung Trực

Số 4 tổ 11 thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn 0988 796 378 Phạm Trung Trực

12. Văn phòng công chứng huyện Đông Anh

Văn phòng công chứng Đông Anh

Số 68 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 024 39.655.298 Nguyễn Thị Thơ

Văn phòng công chứng Trung Tâm

Tổ 6 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 024 39.655.336 Ngô Văn Cự

Văn phòng công chứng Phạm Khương Duy

Số 193 tổ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 024 39.651.510 Phạm Khương Duy

Văn phòng công chứng An Thành Đạt

Khối phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh Ngô Văn Liên

Văn phòng công chứng Nguyễn Ninh

Số 63, Khối 1B, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 024. 35843421 Nguyễn Đức Ninh

13. Văn phòng công chứng quận Nam Từ Liêm

Văn phòng công chứng Mỹ Đình

Phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm 024 66.565.242 Phạm Minh Hải

Văn phòng công chứng Từ Liêm

Số 24A nhà X1 khu liên cơ quan, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm 024 37.634.687 Nguyễn Hồng Quang

Văn phòng công chứng Gia Khánh

E1 khu X1, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm 024 37.857.185 Hoàng Văn Hữu

Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa

Tầng 2, CT2, Tòa nhà Bắc Hà-C14, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm 02466662333 Lê Thị Vinh Hoa

14. Văn phòng công chứng quận Bắc Từ Liêm

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương

Số 188, Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm 937353333 Trần Thị Minh Hương

Văn phòng công chứng Trần Hiếu

Số 160 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm 2,473,020,588 Trần Thượng Hiếu

Văn phòng công chứng Bùi Bảo Chi

Số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm Bùi Bảo Chi

Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu

Ô 54, Block 08, KĐT thành phố Giao Lưu – thành phố Hà Nội, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm 024.3633 6999
024.3932 4999
Nguyễn Thị Dương Liễu

Văn phòng công chứng Lê Hòa

Số 386, đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm 983259282 Lê Thị Thu Hòa

15. Văn phòng công chứng huyện Ba Vì

Phòng công chứng số 10

Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì 024 33.960.973 Hà Đăng Tiến

Văn phòng công chứng Phùng Đức

Số 265, đường Quảng Oai, xã Chu Minh, huyện Ba Vì 024 33.865.030 Phùng Văn Đức

16. Văn phòng công chứng huyện Thạch Thất

Văn phòng công chứng Thạch Thất

Thôn Đồng Cam, Liên Quan, huyện Thạch Thất 024 33.648.222 Chu Thị Thu

Văn phòng công chứng Quốc Dân

 Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất 024 33.683.111 Nguyễn Anh Ngọc

17. Văn phòng công chứng huyện Quốc Oai

Văn phòng công chứng Toàn Tâm

Phố Mới, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai 024 33.844.947 Trần Quang Thiều

Văn phòng công chứng Quốc Oai

Thôn 1 xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai 024 33.941.555 Đàm Thị Hoàng Hà

18. Văn phòng công chứng huyện Thanh Oai

Văn phòng công chứng Độc Lập

Thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai 024 3.877.786 Trần Văn Thanh

Văn phòng công chứng Bảo Minh

Số 314, tổ 3 phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai 024 33.873.232 Nguyễn Đăng Chiến

19. Văn phòng công chứng huyện Phú Xuyên

Văn phòng công chứng Trần Thiết

Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên 024 33.854.040 Trần Thiết

Văn phòng công chứng Nguyễn Niên

Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên 024 33.858.800 Nguyễn Niên

20. Vắn phòng công chứng huyện Chương Mỹ

Văn phòng công chứng Vũ Tiến Trí

Tổ 1 khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ 024 33.722.494 Vũ Tiến Trí

Văn phòng công chứng Trịnh Như Tố

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ 024. 33866262 Trịnh Như Tố

21. Văn phòng công chứng huyện Mê Linh

Phòng công chứng số 9

Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh 024 35.250.323 Phạm Hữu Hùng

Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Hạnh

Thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh 024. 66838611 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

22. Văn phòng công chứng huyện Gia Lâm

Văn phòng công chứng Gia Lâm

Số 15 đường Cổ Bi, Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm 024 62.612.043 Nguyễn Thị Chinh

Văn phòng công chứng Bảo Khánh

Số 419 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm 024 36.983.818 Nguyễn Văn Thỏa

Văn phòng công chứng An Khánh

134A Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm 024 39.906.659 Trần Đức Nhuận

23. Văn phòng công chứng huyện Thanh Trì

Văn phòng công chứng Mai Yến

Số 16b Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì 024 36812266 Mai Bạch Thị Hải Yến

Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân

Xóm Bơ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì 024 36.857.919 Trần Thị Mai Oanh

Văn phòng công chứng Quốc Thái

Số 577  đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì 024 36.816.288 Vũ Thị Loan

Văn phòng công chứng Lê Xuân

B13 khu Đấu giá Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì Lê Thị Xuân

24. Văn phòng công chứng Thị xã Sơn Tây

Phòng công chứng số 8

Đường La Thành, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây 024 33.832.160 Phương Văn Toàn

Văn phòng công chứng Tiến Thịnh

Số 179 phố Lê Lợi, thị xã Sơn Tây 024 33.835.666 Nguyễn Thị Huyền

25. Văn phòng công chứng huyện Đan Phượng

Văn phòng công chứng Vũ Nhàn

Số nhà 158 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng 024 33.887.789 Lê Quang Trung

Văn phòng công chứng Hà Tây

LK 5-2, KĐTM Tân Tây Đô, Tân Lập, huyện Đan Phượng 024 33.639.974 Trịnh Trọng Trương

26. Văn phòng công chứng huyện Hoài Đức

Văn phòng công chứng Tây Đô

Khu Tòa án, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức 024 33.862.973 Nguyễn Hồng Thu

Văn phòng công chứng Bình Minh

Khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức 024 33.861.598 Nguyễn Văn Sớm

Văn phòng công chứng Bảo Việt

Đường 32 Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức 024 33.666.855 Nguyễn Văn Hoàn

27. Văn phòng công chứng huyện Ứng Hòa

Văn phòng công chứng Nguyễn Như Dưỡng

Thôn Dư Xá Thượng, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa 024 33.894.999 Nguyễn Như Dưỡng

Văn phòng công chứng Ứng Hòa

Số 21 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa 2,433,882,236 Trần Văn Hưng

28. Văn phòng công chứng huyện Mỹ Đức

Văn phòng công chứng Mỹ Đức

Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức 024 22.162.888 Nguyễn Văn Hà

29. Văn phòng công chứng huyện Thường Tín

Văn phòng công chứng Khúc Khải Hoàn

Số 105, Tả Môn, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín 024 33.766.866 Khúc Khải Hoàn

Văn phòng công chứng Lê Anh

Số 202, phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín 24,665,300,158 Lê Huy Anh

30. Văn phòng công chứng huyện Phúc Thọ

Văn phòng công chứng Nguyễn Luyện

Cụm 4 Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ 024 33.643.217 Nguyễn Hồng Luyện

Văn phòng công chứng Quốc Dũng và cộng sự

Cụm 12 xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ 024 33.642.868 Đỗ Quốc Dũng

Trên đây là danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội, năm trong chuyên mục thông tin văn phòng công chứng của chúng tôi để bạn đọc có thể tham khảo, tra cứu thông tin khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của văn phòng công chứng tại Hà Nội.

>>>> Tham khảo: Văn phòng thừa phát lại

Đánh giá bài viết:
5/5 - (9 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Danh sách văn phòng luật sư quận 5

Dịch vụ luật sư hiện nay rất phổ biến và cần thiết trong đời sống, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc tổng hợp danh sách văn phòng luật sư quận 5 và các quận khác sẽ giúp Quý vị dễ dàng tìm được đơn vị phù hợp khi có nhu...

Danh sách Văn phòng công chứng tại Hồ Chí Minh 2022

Nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu thông tin và liên hệ các văn phòng công chứng để thực hiện dịch vụ công chứng, chúng tôi cung cấp tới bạn đọc Danh sách văn phòng công chứng tại Hồ Chí...

Danh sách Văn phòng công chứng quận Nam Từ Liêm

Văn phòng công chứng Nam Từ Liêm đều được thành lập theo đúng quy định tại Luật công chứng năm 2014 cùng một số văn bản hướng dẫn có liên...

Địa chỉ Văn phòng công chứng tại Quận Tây Hồ

Hiện tại, ở khu vực quận Tây Hồ có 5 văn phòng công chứng, theo đó mà việc khách hàng thực hiện công chứng các giấy tờ cần thiết rất thuận tiện....

Danh sách Văn phòng công chứng quận Cầu Giấy

Tất cả các Văn phòng công chứng quận Cầu Giấy đều chuyên công chứng hầu hết những giấy tờ, văn bản cần thiết trong cuộc sống của khách...

Địa chỉ Văn phòng công chứng tại Nguyễn Trãi, Hà Nội

Đường Nguyễn Trãi là đoạn đường được bắt đầu từ đoạn Ngã Tư Sở kéo dài đến khu vực sát địa giới của quận Hà Đông gần Phùng Khoang. Đường Nguyễn Trãi là đoạn đường chia làm 2 đoạn, một phần thuộc quận Đống Đa và phần còn lại thuộc quận Thanh Xuân của thành phố Hà...

Địa chỉ Văn phòng công chứng tại quận Đống Đa

Hiện nay, quận Đống Đa là một quận trung tâm thuộc thành phố Hà Nội. Tại quận này đã có 8 văn phòng công chứng đặt tại các phường: Ô Chợ Dừa, Phương Liên, Trung liệt và Láng Hạ. Trong đó có tới 3 điểm đặt tại phường Ô Chợ...

Địa chỉ Văn phòng công chứng Quận Bắc Từ Liêm

Hiện tại, khu vực quận Bắc Từ Liêm có 5 văn phòng công chứng và thường tập trung tại khu vực Cổ Nhuế. Ở phường Mai Dịch chỉ có một điểm mới được chuyển từ phường Phú Diễn sang gần...

Địa chỉ Văn phòng công chứng Thái Hà, Hà Nội

Hiện nay nhiều người lựa chọn thực hiện thủ tục công chứng tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng để đảm bảo được quyền lợi của mình một cách tốt nhất trong các giao dịch, hợp đồng,…do đo địa chỉ của các văn phòng công chứng được rất nhiều người tìm kiếm nhất là ở những khu vực trung tâm thuận tiện cho việc đi lại để thực...

Tiếp nhận hồ sơ của văn phòng công chứng đã chấm dứt hoạt động

Trong trường hợp văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động mà không có văn phòng nào tiếp nhận thì những hồ sơ trước đây đã được công chứng nếu có sai sót hay hậu quả gì thì ai phải chịu trách...

Xem thêm

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM 2022. Mời Quý vị theo...

23 điểm khối b nên chọn trường nào?

23 điểm khối b nên chọn trường nào? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua bài viết. Mời Quý độc giả tham...

Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị tham...

Các trường Đại học dưới 24 điểm ở Hà Nội

Thay vì lựa chọn chuyên ngành tại những trường với điểm đầu vào cao ngoài tầm với, làm mất đi cơ hội của bản thân, thí sinh cần lựa chọn trường với mức điểm phù hợp. Nếu đang có mức điểm dưới 24, Quý vị có thể tham khảo Các trường đại học dưới 24 điểm ở Hà...

Các trường khối C điểm thấp ở Hà Nội 2022

Khối C hiện nay đang được rất nhiều trường Đại học trên toàn quốc đào tạo. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều bạn thí sinh gặp trở ngại trong việc lựa chọn trường học phù...

23 điểm khối C nên chọn trường nào?

23 điểm khối C nên chọn trường nào? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp làm rõ. Mời Quý vị tham...

Học phí Đại học Công đoàn 2022

Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi