Trang chủ Thông tin cần biết Danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội năm 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 10079 Lượt xem

Danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội năm 2024

Văn phòng công chứng được xem như một tổ chức dịch vụ hành chính công và được thành lập, vận hành theo những chế định, nguyên tắc có quy định trong Luật Công chứng cùng những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hình thức công ty hợp danh khác.

Văn phòng công chứng là gì?

Văn phòng công chứng là một tổ chức dịch vụ hành chính công và được thành lập, vận hành theo những chế định, nguyên tắc có quy định trong Luật Công chứng cùng những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hình thức công ty hợp danh khác.

Đặc điểm của văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng có những đặc điểm cơ bản như sau:

+ Văn phòng công chứng có con dấu riêng

+ Văn phòng công chứng có tài khoản ngân hàng riêng

+ Tự chủ về tài chính, lấy từ nguồn phí, thù lao khi công chứng và một số nguồn thu khác hợp pháp.

+ Văn phòng công chứng thì không có thành viên tham gia góp vốn

Vai trò của văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng có vài trò cơ bản như sau:

+ Đối với các bên khi tham gia giao dịch: văn phòng công chứng đã giúp cho việc thực hiện các giao dịch của những cá nhân, tổ chức trở nên nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật; qua đó những quyền và lợi ích hợp pháp của họ được đảm bảo một cách tối ưu.

+ Đối với nhà nước: Văn phòng công chứng ra đời đã giảm bớt được gánh nặng về số lượng công việc phải là của cơ quan nhà nước liên quan đến vấn đề này; không những thế văn phòng công chứng còn góp phần đẩy mạnh quá trình pháp chế chủ nghĩa xã hội cũng như phát huy tối đa các nguồn lực pháp lý trong toàn xã hội.

+ Đối với chính bản thân văn phòng công chức: Văn phòng công chứng được phép thu các khoản phí, thù lao khi thực hiên các hoạt động công chứng theo như đã quy định.

Điều kiện thành lập văn phòng công chứng?

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh. Theo quy định thì điều kiện thành lập văn phòng công chứng khi đáp ứng đủ các quy định về:

– Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên và không có thành viên góp vốn.

– Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

– Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Văn phòng công chứng phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định, đó là:

+ Phải có địa chỉ cụ thể, có nơi làm việc cho công chứng viên và người lao động với diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, có nơi tiếp người yêu cầu công chứng và nơi lưu trữ hồ sơ công chứng.

+ Công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng nộp các giấy tờ chứng minh về trụ sở tại thời điểm đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

+ Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng khi thực hiện đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng.

– Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập. Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

Ngoài ra thì để thành lập được văn phòng công chứng thì các công chứng viên cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn công chứng như sau:

+ Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

+ Có bằng cử nhân luật;

+ Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

+ Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này, cụ thể Thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.

+ Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

+ Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

Sau khi nắm được điều kiện thành lập văn phòng công chứng thì Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng phải có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gồm đơn đề nghị thành lập và đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện; bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập.

Giờ làm việc của văn phòng công chứng?

Luật công chứng hiện hành tại Điều 32 về Quyền của tổ chức hành nghề công chứng có quy định như sau:

“ 1. Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật này và các nhân viên làm việc cho tổ chức mình.

2. Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.

3. Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân.

4. Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng quy định tại Điều 62 của Luật này.

5. Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.”

Như vậy đối chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật công chứng thì tổ chức hành nghề được quyền “Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân”.

Dựa trên quy định đó, chúng ta có thể dễ dàng thấy pháp luật cho phép các tổ chức hành nghề công chứng được làm việc ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể chúng tôi thường thấy lịch làm việc của văn phòng công chứng, phòng công chứng làm việc theo thời gian như sau:

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, riêng ngày Thứ bảy chỉ Làm việc buổi sáng, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

Tuy nhiên Khách hàng cần liên hệ với văn phòng công chứng trước khi tới làm việc để biết lịch làm việc của văn phòng đó hoặc đặt lịch giao dịch với văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng tránh những trường hợp đến rồi lại phải về rất mất công sức và thời gian.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, Luật công chứng sẽ có quy định Việc công chứng không cần phải thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng đó 03 trường hợp:

– Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được;

– Người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù;

– Có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.

Trường hợp việc Công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 03 – 07 triệu đồng, áp dụng theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Văn phòng công chứng có được mở chi nhánh không?

Để trả lời được cho câu hỏi Văn phòng công chứng có được mở chi nhánh hay không thì trước tiên chúng ta cần nắm được các quy định pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi không được làm với công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng đó là gì?

Cụ thể tại Điều 7 của Luật công chứng quy định:

“ Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

a) Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

b) Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

c) Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

d) Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng;

đ) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan;

e) Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng;

g) Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành nghề công chứng;

h) Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;

i) Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;

k) Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

l) Công chứng viên tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện hoạt động môi giới, đại lý; tham gia chia lợi nhuận trong hợp đồng, giao dịch mà mình nhận công chứng;

m) Vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

a) Giả mạo người yêu cầu công chứng;

b) Người yêu cầu công chứng cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa trái pháp luật để yêu cầu công chứng;

c) Người làm chứng, người phiên dịch có hành vi gian dối, không trung thực;

d) Cản trở hoạt động công chứng.”

Như vậy đối chiếu theo quy định tại Điều 7 chúng ta thấy có quy định nghiêm cấm với hành vi: “ Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;”

Từ quy định này có thể trả lời tổ chức hành nghề công chứng hay văn phòng công chứng không được thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện hành nghề công chứng.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề thì bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 16 Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội cập nhật 2024

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc danh sách văn phòng công chứng tại Hà Nội mới nhất năm 2024:

Tên tổ chức hành nghềĐịa chỉĐiện thoại
/Fax
Họ tên Trưởng tổ chức hành nghề công chứng

1. Văn phòng công chứng quận Hoàn Kiếm

Văn phòng công chứng Nguyễn Tú

Số 92C, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm024 39.412.222Nguyễn Thanh Tú

Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm

Số 74 phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm024 39.264.426Nguyễn Đức Tú

Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng

Số 45 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm024 62.886.788Nguyễn Bá Dũng

Văn phòng công chứng Phước Đức

số 81A Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm024 39.413.399Tạ Dương

Văn phòng công chứng An Nhất Nam

số 65 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm024 39.440.099Trần Ngọc Nga

Văn phòng công chứng Phạm Đức Trường

Số 99 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm024 66.619.666Phạm Đức Trường

2. Văn phòng công chứng quận Ba Đình

Văn phòng công chứng Tạ Hiền

Số 73 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình024 35.140.866Nguyễn Thanh Hương

Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Vân

Số 26 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cồng Vị, quận Ba Đình024 37.617.885Nguyễn Thị Hồng Vân

Văn phòng công chứng Lạc Việt

Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình024 37.618.128Trần Quốc Khánh

Văn phòng công chứng Trần Hằng

Số 28 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình024 37.478.888Trần Thị Thúy Hằng

Văn phòng công chứng Vạn Xuân

Số 48 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình024 37.22 55 66Nguyễn Mạnh Dũng

Văn phòng công chứng Trần Toản

Số 22, ngõ 173, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình024. 62542120Nguyễn Văn Thu

3. Văn phòng công chứng quận Đống Đa

Văn phòng công chứng Lê Dung

Số 374-376 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa024 35.123.066Nguyễn Thị Thiện

Văn phòng công chứng Phạm Nguyễn

Số 29 Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa024 35.111.024Nguyễn Tuấn Ngọc

Văn phòng công chứng Hoàng Cầu

Số 9 tập thể Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng Cầu, Tổ 90, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa024 38.569.871Vương Trọng Thế

Văn phòng công chứng Phạm Thu Hằng

Số 17 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa024 35.379.018Phạm Thu Hằng

Văn phòng công chứng Thái Hà

Số 148 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa024 35.379.209Nguyễn Việt Cường

Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh

Số 155, tổ 28, phường Phương Liên, quận Đống Đa024 35.723.535Lê Thị Danh

Văn phòng công chứng Hồng Hà

Số 11 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa024 37.735.588Nguyễn Thị Mai

Văn phòng công chứng Lê Lợi

Số 165, Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa2,463,267,026Lê Đình Lợi

4. Văn phòng công chứng quận Thanh Xuân

Phòng công chứng số 4

Tầng 1 nhà N4D, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân024 35.565.025Đặng Mạnh Tiến

Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp

Số 369 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân024 35.579.668Đào Nguyễn Khải

Văn phòng công chứng Đông Đô

Số 101 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân024 35.589.999Lê Quốc Hùng

Văn phòng công chứng Hà Đông

Số 136 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân024 35.527.366Nguyễn Thị Thảo

Văn phòng công chứng Thanh Xuân

Số 12 đường Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân024 35.430.802Trần Văn Hải

Văn phòng công chứng Đoàn Ngà

Số 479, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân2,433,617,555Chu Cảnh Hưng

Văn phòng công chứng Bùi Phơn

Tầng 1, số 393, Trường Chinh, tổ 47, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân2,422,699,777Bùi Hữu Phơn

5. Văn phòng công chứng quận Cầu Giấy

Phòng công chứng số 3

Số 6 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy024 37.958.301Vũ Việt Hoàn

Văn phòng công chứng Việt

Số 219 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy024 35.561.208Phạm Quang Hưng

Văn phòng công chứng Hà Nội

Biệt thự A38 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy024 35.561.262Nguyễn Thu Hà

Văn phòng công chứng Hà Thành

Tầng 1-2, nhà B5, làng Quốc tế Thăng Long, Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy024 37.931.506Lê Hùng Mạnh

Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Thắng

Số 12 ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy024 62.811.647Nguyễn Việt Thắng

Văn phòng công chứng Nguyễn Khôi

Số 106, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy024 35.682.602Nguyễn Anh Khôi

Văn phòng công chứng Cầu Giấy

Số 121 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy024 37.931.987Vi Thị Hồng Hạnh

Văn phòng công chứng A9

Số 62 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy024 37.676.556Đoàn Thị Lý

Văn phòng công chứng Phùng Quân

B 13 TT Học viện Hành chính Quốc gia, Yên Hòa, quận Cầu Giấy024 39.656.368Nguyễn Chí Hiếu

Văn phòng công chứng Nguyễn Toàn

Số 01 + 02 + 03, nhà A1, tập thể Dầu Khí, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy024. 73046999Nguyễn Đức Toàn

Văn phòng công chứng Phạm Thiện

Số 1 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy024 38.171.666Phạm Văn Thiện

Văn phòng công chứng Nguyễn Hùng

Số 6A, phố Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy2,473,005,005Nguyễn Văn Hùng

6. Văn phòng công chứng quận Hai bà Trưng

Phòng công chứng số 1

Số 310 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng024 39.761.741Tuần Đạo Thanh

Văn phòng công chứng Phan Xuân

Số 196 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng024 39.447.799Trần Thị Thu Hằng

Văn phòng công chứng Trần Quang Minh

Số 34 Tô Hiến Thành, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng024 39.748.972Trần Quang Minh

Văn phòng công chứng Tràng An

Số 62 phố Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng024 22.153.527Nguyễn Thanh Hùng

Văn phòng công chứng Nguyễn Vinh

Số 337, Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng024 66.835.333Nguyễn Xuân Vinh

Văn phòng công chứng Hai Bà Trưng

Số 36, ngõ 61 phố Lạc Trung, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng024 36.370.999Phạm Hồng Hải

Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng

Số 148, Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng2,439,146,686Nguyễn Thị Thu Hồng

7. Văn phòng công chứng quận Hoàng Mai

Phòng công chứng số 6

Số 18 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai024 36.647.860Nguyễn Xuân Bang

Văn phòng công chứng Hoàng Mai

Số 1253 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai024 22.181.476Lê Thanh Quang

Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm

Số 155, phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai024 36.421.733Đào Thúy Ngà

Văn phòng công chứng A18

Số 767 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai024 36.687.160Tống Mai Vũ

Văn phòng công chứng Nguyễn Thảo

BT2 – Ô8 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai024. 32004781Nguyễn Thị Thảo

8. Văn phòng công chứng quận Tây Hồ

Văn phòng công chứng Thủ Đô

Số 660 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ024 37.100.143Phạm Quang Hiển

Văn phòng công chứng Tây Hồ

Số 240 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ024 37.593.136Phan Thị Thủy

Văn phòng công chứng Vũ Dung

Tổ 16 cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ024 38.236.688Vũ Thị Dung

Văn phòng công chứng Đào Duy An

Số 232 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ02437731234Đào Duy An

9. Văn phòng công chứng quận Long Biên

Phòng công chứng số 2

Số 654 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên024 38.771.581Nguyễn Chí Thiện

Văn phòng công chứng Long Biên

Số 120 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên024 36.524.567Nguyễn Địch Minh

Văn phòng công chứng Hùng Vương

Số 560 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên024 36.524.777Nguyễn Tuấn Thắng

Văn phòng công chứng Việt Hưng

Số 2A Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên024 36.527.026Nguyễn Thuận Tiến

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trà Giang

Số 101 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên2,438,727,477Nguyễn Thị Trà Giang

Văn phòng công chứng Dương Kiên

Tầng 1, tòa nhà Câu lạc bộ sân Golf Long Biên, khu Trung đoàn 918, phường Phúc Đồng, quận Long Biên024 62960243Hà Thị Phương

Văn phòng công chứng Đoàn Hách

Thửa đất số TT4-02, Khu đấu giá TT4, phường Việt Hưng, quận Long Biên024 38781555Đoàn Văn Hách

10. Văn phòng công chứng quận Hà Đông

Phòng công chứng số 7

KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông024 33.824.034Vũ Đông

Văn phòng công chứng Miền Bắc

Số 1A phố Trần Đăng Ninh, phường Quang Trung, quận Hà Đông024 66.508.789Nguyễn Văn Linh

Văn phòng công chứng Bùi Hữu Dũng

L1 khu Trung tâm Hành chính, phường Hà Cầu, quận Hà Đông024 33.546.546Bùi Hữu Dũng

Văn phòng công chứng Nguyễn Hương

LK5A – 55, Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông024 33.113.968Nguyễn Thị Lan Hương

Văn phòng công chứng Trương Thị Nga

A4-TT19 KĐT Văn Quán – Yên Phúc, phường Phúc La, Hà Đông024. 33546920Trương Thị Nga

Văn phòng công chứng Nguyễn Sang

Biệt thự  L08-05, Khu A, Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông859,999,071Phạm Thị Thanh Hương

Văn phòng công chứng Trần Hoàng Lân

Thửa đất NO-03, LK01 khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông024 33.980.248Trần Hoàng Lân

Văn phòng công chứng Nguyễn Mạnh Thắng

Số 23, liền kề 14B, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông024. 39962426Nguyễn Mạnh Thắng

11. Văn phòng công chứng huyện Sóc Sơn

Phòng công chứng số 5

Đường Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn024 038848555Đoàn Thái

Văn phòng công chứng An Cường

Khu B2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn024 35.955.618Nguyễn Ngọc Bích

Văn phòng công chứng Phạm Trung Trực

Số 4 tổ 11 thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn0988 796 378Phạm Trung Trực

12. Văn phòng công chứng huyện Đông Anh

Văn phòng công chứng Đông Anh

Số 68 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh024 39.655.298Nguyễn Thị Thơ

Văn phòng công chứng Trung Tâm

Tổ 6 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh024 39.655.336Ngô Văn Cự

Văn phòng công chứng Phạm Khương Duy

Số 193 tổ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh024 39.651.510Phạm Khương Duy

Văn phòng công chứng An Thành Đạt

Khối phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông AnhNgô Văn Liên

Văn phòng công chứng Nguyễn Ninh

Số 63, Khối 1B, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh024. 35843421Nguyễn Đức Ninh

13. Văn phòng công chứng quận Nam Từ Liêm

Văn phòng công chứng Mỹ Đình

Phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm024 66.565.242Phạm Minh Hải

Văn phòng công chứng Từ Liêm

Số 24A nhà X1 khu liên cơ quan, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm024 37.634.687Nguyễn Hồng Quang

Văn phòng công chứng Gia Khánh

E1 khu X1, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm024 37.857.185Hoàng Văn Hữu

Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa

Tầng 2, CT2, Tòa nhà Bắc Hà-C14, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm02466662333Lê Thị Vinh Hoa

14. Văn phòng công chứng quận Bắc Từ Liêm

Văn phòng công chứng Trần Minh Hương

Số 188, Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm937353333Trần Thị Minh Hương

Văn phòng công chứng Trần Hiếu

Số 160 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm2,473,020,588Trần Thượng Hiếu

Văn phòng công chứng Bùi Bảo Chi

Số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ LiêmBùi Bảo Chi

Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu

Ô 54, Block 08, KĐT thành phố Giao Lưu – thành phố Hà Nội, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm024.3633 6999
024.3932 4999
Nguyễn Thị Dương Liễu

Văn phòng công chứng Lê Hòa

Số 386, đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm983259282Lê Thị Thu Hòa

15. Văn phòng công chứng huyện Ba Vì

Phòng công chứng số 10

Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì024 33.960.973Hà Đăng Tiến

Văn phòng công chứng Phùng Đức

Số 265, đường Quảng Oai, xã Chu Minh, huyện Ba Vì024 33.865.030Phùng Văn Đức

16. Văn phòng công chứng huyện Thạch Thất

Văn phòng công chứng Thạch Thất

Thôn Đồng Cam, Liên Quan, huyện Thạch Thất024 33.648.222Chu Thị Thu

Văn phòng công chứng Quốc Dân

 Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất024 33.683.111Nguyễn Anh Ngọc

17. Văn phòng công chứng huyện Quốc Oai

Văn phòng công chứng Toàn Tâm

Phố Mới, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai024 33.844.947Trần Quang Thiều

Văn phòng công chứng Quốc Oai

Thôn 1 xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai024 33.941.555Đàm Thị Hoàng Hà

18. Văn phòng công chứng huyện Thanh Oai

Văn phòng công chứng Độc Lập

Thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai024 3.877.786Trần Văn Thanh

Văn phòng công chứng Bảo Minh

Số 314, tổ 3 phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai024 33.873.232Nguyễn Đăng Chiến

19. Văn phòng công chứng huyện Phú Xuyên

Văn phòng công chứng Trần Thiết

Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên024 33.854.040Trần Thiết

Văn phòng công chứng Nguyễn Niên

Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên024 33.858.800Nguyễn Niên

20. Văn phòng công chứng huyện Chương Mỹ

Văn phòng công chứng Vũ Tiến Trí

Tổ 1 khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ024 33.722.494Vũ Tiến Trí

Văn phòng công chứng Trịnh Như Tố

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ024. 33866262Trịnh Như Tố

21. Văn phòng công chứng huyện Mê Linh

Phòng công chứng số 9

Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh024 35.250.323Phạm Hữu Hùng

Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Hạnh

Thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh024. 66838611Nguyễn Thị Hồng Hạnh

22. Văn phòng công chứng huyện Gia Lâm

Văn phòng công chứng Gia Lâm

Số 15 đường Cổ Bi, Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm024 62.612.043Nguyễn Thị Chinh

Văn phòng công chứng Bảo Khánh

Số 419 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm024 36.983.818Nguyễn Văn Thỏa

Văn phòng công chứng An Khánh

134A Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm024 39.906.659Trần Đức Nhuận

23. Văn phòng công chứng huyện Thanh Trì

Văn phòng công chứng Mai Yến

Số 16b Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì024 36812266Mai Bạch Thị Hải Yến

Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân

Xóm Bơ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì024 36.857.919Trần Thị Mai Oanh

Văn phòng công chứng Quốc Thái

Số 577  đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì024 36.816.288Vũ Thị Loan

Văn phòng công chứng Lê Xuân

B13 khu Đấu giá Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh TrìLê Thị Xuân

24. Văn phòng công chứng Thị xã Sơn Tây

Phòng công chứng số 8

Đường La Thành, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây024 33.832.160Phương Văn Toàn

Văn phòng công chứng Tiến Thịnh

Số 179 phố Lê Lợi, thị xã Sơn Tây024 33.835.666Nguyễn Thị Huyền

25. Văn phòng công chứng huyện Đan Phượng

Văn phòng công chứng Vũ Nhàn

Số nhà 158 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng024 33.887.789Lê Quang Trung

Văn phòng công chứng Hà Tây

LK 5-2, KĐTM Tân Tây Đô, Tân Lập, huyện Đan Phượng024 33.639.974Trịnh Trọng Trương

26. Văn phòng công chứng huyện Hoài Đức

Văn phòng công chứng Tây Đô

Khu Tòa án, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức024 33.862.973Nguyễn Hồng Thu

Văn phòng công chứng Bình Minh

Khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức024 33.861.598Nguyễn Văn Sớm

Văn phòng công chứng Bảo Việt

Đường 32 Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức024 33.666.855Nguyễn Văn Hoàn

27. Văn phòng công chứng huyện Ứng Hòa

Văn phòng công chứng Nguyễn Như Dưỡng

Thôn Dư Xá Thượng, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa024 33.894.999Nguyễn Như Dưỡng

Văn phòng công chứng Ứng Hòa

Số 21 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa2,433,882,236Trần Văn Hưng

28. Văn phòng công chứng huyện Mỹ Đức

Văn phòng công chứng Mỹ Đức

Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức024 22.162.888Nguyễn Văn Hà

29. Văn phòng công chứng huyện Thường Tín

Văn phòng công chứng Khúc Khải Hoàn

Số 105, Tả Môn, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín024 33.766.866Khúc Khải Hoàn

Văn phòng công chứng Lê Anh

Số 202, phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín24,665,300,158Lê Huy Anh

30. Văn phòng công chứng huyện Phúc Thọ

Văn phòng công chứng Nguyễn Luyện

Cụm 4 Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ024 33.643.217Nguyễn Hồng Luyện

Văn phòng công chứng Quốc Dũng và cộng sự

Cụm 12 xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ024 33.642.868Đỗ Quốc Dũng

Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc về văn phòng công chứng tại Hà Nội thuộc mục văn phòng công chứng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6557 của Luật Hoàng Phi để được tư vấn trực tiếp.

>>>> Tham khảo: Văn phòng thừa phát lại

Đánh giá bài viết:
5/5 - (9 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Số điện thoại, địa chỉ Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến Quý độc giả các thông tin về Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo thông...

Nộp hồ sơ qua mạng nhận kết quả đăng ký kinh doanh ở đâu?

Nộp hồ sơ qua mạng nhận kết quả đăng ký kinh doanh ở đâu? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tha khảo nội dung bài viết của chúng...

Số điện thoại tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Số điện thoại tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng. Mời Quý vị theo dõi nội...

Hỗ trợ lấy lại tiền treo có phải lừa đảo không?

Để tránh bị lừa đảo, người dân cần luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác...

Bị lừa đảo qua mạng trình báo ở đâu?

Để không dính bẫy lừa đảo, mỗi chúng ta cần tự trang bị cho mình những hiểu biết cơ bản về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để tránh rơi vào các trường hợp tiền mất tật mang không mong...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi