Dân sự

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Giấy ủy quyền viết tay có giá trị không?

11/06/2021

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Hình thức của giao dịch dân sự không quy đinh cụ thể hay bắt buộc cố định nên tạo điều kiện linh hoạt cho các cá nhân lựa chọn....

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự?

11/06/2021

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án ( gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của...

Thủ tục khởi kiện đòi nợ doanh nghiệp

10/06/2021

Theo quy định tại Điều 319, Luật Thương mại 2005, thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ ngày thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (trừ trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ...

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

07/06/2021

Sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, người yêu cầu thi hành án nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự, hoặc gửi đơn qua bưu...

Mất tích là gì? Trường hợp nào bị coi là mất tích?

07/06/2021

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có...

Quy định về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự

07/06/2021

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật này (Luật đấu giá 2016). Đây là một hình thức xử lý đối với một số loại tài sản đặc biệt theo quy định của pháp...

Hướng dẫn thủ tục tuyên bố một người mất tích

07/06/2021

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có...

Nguyên tắc kê biên tài sản trong thi hành án dân sự

07/06/2021

Kê biên tài sản là một biện pháp cưỡng chế thi hành án đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của...

Công chứng vi bằng ở đâu?

04/06/2021

Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ cho người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi...

Công chứng vi bằng có vay ngân hàng được không?

04/06/2021

Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp...

Công chứng vi bằng có làm sổ được không?

04/06/2021

Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng. Vi bằng không thừa nhận, hay đánh giá tính hợp pháp của các hành vi, sự kiện, quan hệ xã hội mà chỉ ghi nhận những gì có thật đã xảy ra trên thực...

Công chứng vi bằng có giá trị pháp lý không?

04/06/2021

Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập. Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực....

Công chứng vi bằng cần những giấy tờ gì?

04/06/2021

Nếu như đối với những trường hợp khác thì công chứng thuộc thẩm quyền của văn phòng công chứng do các cá nhân, tổ chức đứng ra thành lập thì công chứng vi bằng do Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm theo quy định của pháp luật thực...

Vi bằng có tác dụng gì?

02/06/2021

Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập. Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời...

Làm vi bằng hết bao nhiêu tiền?

02/06/2021

Vi bằng có giá trị chứng cứ, là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp...

Công chứng vi bằng thừa phát lại là gì?

02/06/2021

Việc lập vi bằng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung của văn bản. Hình thức và nội dung của Vi bằng được quy định tại điều 40 nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát...

Các trường hợp lập vi bằng

02/06/2021

Để ghi nhận sự kiện có thật, làm bằng chứng trước Tòa án khi có những tranh chấp phát sinh, đảm bảo giảm thiểu những rủi ro pháp lý thì trong những trường hợp nhất định cần lập vi...

Thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng dân sự

24/05/2021

Thẩm quyền dân sự của tòa án là quyền xem xét giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự của tòa...

Cách xóa nợ xấu trên CIC

20/05/2021

CIC (Credit Information Center) – Trung tâm Thông tin Tín dụng là một đơn vị hành chính và hệ thống thông tin trực thuộc quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam....

Nguyên nhân lạm phát

20/05/2021

Lạm phát được hiểu là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa, dịch vụ theo thời gian. Sự tăng mức giá của hàng hóa, dịch vụ làm cho đồng tiền bị mất giá....

Thủ tục lập di chúc tại phòng công chứng

19/05/2021

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di...

Phân cấp công trình xây dựng

17/05/2021

Căn cứ theo quy định về tiêu chí phân cấp công trình đối với từng loại công trình sẽ khác nhau nhưng mỗi loại công trình được chia thành 5 cấp và tính theo độ bền vững để xác định thời gian sử dụng công...

Hotline: 1900.6557