Trang chủ » Doanh nghiệp » Tư vấn doanh nghiệp » Thủ Tục Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Theo Quy Định Pháp Luật

Thủ Tục Tăng Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Theo Quy Định Pháp Luật

(Cập nhật: 19/10/2018 | 14:09)

Luật Hoàng Phi hướng dẫn thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Tăng giảm vốn điều lệ là một phần nhỏ trong thay đổi đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp trên chặng đường phát triển sẽ có những thay đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình, điều kiện… Bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giúp bạn hiểu hơn về thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty cùng các vấn đề liên quan.

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty bao gồm hồ sơ gì?

Trường hợp đăng ký thủ tục tăng vốn điều lệ

– Giấy đề nghị thay đổi;

– Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do chủ tịch hội đồng thành viên ký).

– Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới):

– Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty theo quy định pháp luật.

Trường hợp đăng ký thủ tục giảm vốn điều lệ

– Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;

– Bản sao biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

– Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Có thể bạn quan tâm: Thủ tục thay đổi tên công ty

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty

Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này.

Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

1. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

2. Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

3. Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

2. Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

3. Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

4. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty tại Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty:

– Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ;

– Tư vấn các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ;

– Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan;

– Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn;

– Các nội dung khác có liên quan.

Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty như:

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;

– Đại diện để nộp Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở kế hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận giấy chứng nhận thay đổi vốn điều lệ công ty tại cơ quan nhà nước Tư cho khách hàng.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục tăng giảm vồn điều lệ công ty, quý khách xin vui lòng liên hệ theo các thông tin mà Luật Hoàng Phi cung cấp sau:

– Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi

– Yêu cầu tư vấn: 1900 6557

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

– Địa chỉ văn phòng quý khách hàng vui lòng xem dưới website