Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:59)

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn về các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)