Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT là 04 mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả, Tờ khai đăng ký quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Bài viết liên quan khác