Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  • Thứ sáu, 22/09/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3035 Lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Khái niệm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định tại  Điều 136 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

– Người sử dụng lao động căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn lao động, vệ sinh lao động để xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

Bình luận và phân tích quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Với tư cách là cơ quan của Chính phủ, phụ trách chuyên ngành lao động, thương binh và xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được pháp luật giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các quy chuẩn quốc gia về lĩnh vực này thể hiện tính khoa học, tính kinh tế, tính xã hội và tính pháp lý, có giá trị bắt buộc đối với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan. Đó là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi sự tham gia phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn mới đảm bảo tính phù hợp, khả thi.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các địa phương ban hành, hướng dẫn, các doanh nghiệp sẽ nghiên cứu xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc trong doanh nghiệp mình.

Quy định tại khoản 2 Điều 136 đã có sự mở rộng việc giao các địa phương ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động ngoài các tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mặt khác, còn quy định trách nhiệm, tính chủ động của các doanh nghiệp trong việc ban hành các quy định áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, để công tác này có hiệu quả cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ và chế tài các vi phạm đối với các doanh nghiệp mới bảo đảm tính hiện thực. Tuy nhiên Bộ luật lao động 2019 hiện hành không còn có điều luật quy định về vấn đề này.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VN LUT MIN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi