Là gì?

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chế định pháp luật là gì?

26/05/2021

Chế định pháp luật là tập hợp bao gồm một nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội có liên quan mật thiết với nhau. Các nhóm quan hệ xã hội giống nhau sẽ được điều chỉnh bởi những quy phạm, và những quy phạm đó được gọi là chế định pháp...

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

25/05/2021

Cách thức hạch toán quỹ đầu tư phát triển được quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo quy định, quỹ đầu tư phát triển được hạch toán là TK 414....

Luật kinh tế là gì?

24/05/2021

Luật kinh tế xuất hiện từ những năm đầu của thế kỉ XX ở các nước tư bản chủ nghĩa, khi một số nhà nước tư sản tăng cường sự can thiệp của mình vào lĩnh vực các quan hệ kinh tế....

Luật gia là gì?

24/05/2021

Công dân Việt Nam có đầy đủ các tiêu chuẩn quy định muốn gia nhập Hội phải tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và kèm theo hồ sơ gửi Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực...

Chủ thể pháp luật là gì?

24/05/2021

Chủ thể pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Chủ thể pháp luật khác với chủ thể quan hệ pháp luật....

Ngày pháp luật Việt Nam là ngày nào?

20/05/2021

Năm 2013, là năm đầu tiên Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành, cũng là năm đầu tiên ngày 9 tháng 11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc....

Chính sách tài khóa là gì?

20/05/2021

Chính sách tài khóa (có tên tiếng Anh là Fiscal Policy) là các biện pháp can thiệp của Chính phủ vào quy mô hoạt động của nền kinh tế thông qua các biện pháp thay đổi chi tiêu và/hoặc thuế, thông qua đó nhằm thúc đầy tăng trường kinh tế, tạo công an việc làm hoặc bình ổn...

Kiều hối là gì?

20/05/2021

Theo tổ chức Ngân hàng thế giới (World Bank), các khoản tiền từ nước ngoài có nguồn gốc từ thu nhập của người lao động và dân di cư ở nước ngoài được chuyển về cho người thân, gia đình ở trong nước được gọi là kiều...

Tự chủ là gì? Lợi ích của đức tính tự chủ?

17/05/2021

Tự chủ được xác định là đức tính tốt mà mỗi người cần phải phát huy và hoàn thiện nó, tự chủ trong những quyết định dù đơn giản hay phức tạp, trong mọi lĩnh vực của đời sống....

Danh hiệu thi đua là gì?

17/05/2021

Công nhận danh hiệu thi đua là hoạt động của chủ thể, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh các thành tích xuất sắc, nổi bật của đối tượng được công nhận....

Lương gộp là gì?

17/05/2021

Lương gộp chính là tổng thu nhập của người lao động chưa bao gồm nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các khoản khấu trừ khác mà người sử dụng lao động trả cho người lao...

Trường công lập là gì?

17/05/2021

Trường dân lập hay tư thục là trường học được thành lập và điều hành do cá nhân, tổ chức trong nước đã được phép thành lập và tự đầu tư, trường dân lập hoạt động độc lập không cần phải phụ thuộc vào sự quản lý của chính quyền hay cơ quan địa phương....

Thành lập doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

19/05/2021

Thành lập doanh nghiệp là quá trình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần để có thể hình thành nên một tổ chức nhằm mục đích tiến hành kinh doanh, theo đó, người thành lập doanh nghiệp cần phải chuẩn bị trụ sở, nhân sự, thiết bị kỹ...

Quỹ dự phòng tiền lương là gì? Khi nào sử dụng quỹ dự phòng tiền lương?

15/05/2021

Quỹ dự phòng tiền lương là quỹ dùng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm liền kề, nhằm đảm bảo việc trả lương cho người lao động không bị gián...

Cơ sở y tế là gì?

15/05/2021

Cơ sở y tế là nơi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bao gồm bệnh viện, viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị...

Hàng cấm là gì?

14/05/2021

Danh mục hàng cấm không cố định mà có sự thay đổi. Trong danh mục này có loại hàng cấm có tính chất vĩnh viễn, không thay đổi như các chất ma tuý nhưng cũng có loại hàng cấm có tính chất thay đổi như thuốc lá điếu của nước ngoài......

Bao thanh toán là gì?

11/05/2021

Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng mà theo đó các tổ chức tín dụng sẽ mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã được các bên bao gồm bên mua và bên bán, bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ thỏa thuận trong hợp...

Chứng chỉ tiền gửi là gì?

11/05/2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư 01/2021/TT-NHNN, đối tượng phát hành chứng chỉ tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc phát hành chứng chỉ tiền gửi của các đối tượng này được ghi nhận trong Giấy phép thành lập, hoạt...

Thư nặc danh là gì?

11/05/2021

Tố cáo được hiểu là việc cá nhân thực hiện theo thủ tục quy định của Luật tố cáo cho cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của...

Cục sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

12/05/2021

Cục sở hữu trí tuệ ở Việt Nam có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, theo quy định của pháp luật được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để hoạt động vào giao...

Tự chủ là gì?

06/05/2021

Tự chủ được xác định là đức tính tốt mà mỗi người cần phải phát huy và hoàn thiện nó, tự chủ trong những quyết định dù đơn giản hay phức tạp, trong mọi lĩnh vực của đời sống....

Tiền tệ là gì?

06/05/2021

Tiền tệ là một phạm trù lịch sử, nó là sản phẩm tự phát của nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm của sự phát triển các hình thái giá trị. Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật quy định số lượng tiền cần cho lưu thông hàng hóa ở mỗi thời kỳ nhất...

Hotline: 1900.6557