Tài liệu Là gì?

Là gì?

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Khái niệm việc làm là gì?

21/01/2021

Lao động là một yếu tố tất yếu không thể thiếu được của con người, là hoạt động cần thiết và gắn chặt với lợi ích của con người. Bản thân cá nhân mỗi con người trong nền sản xuất xã hội đều chiếm những vị trí nhất định....

Đơn phúc khảo là gì?

19/01/2021

Mọi người tham gia thi đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Nếu nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả năng làm bài trước đó, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ...

Nhân cách là gì?

19/01/2021

Nhân cách là tổng thể những đặc điểm tâm lý đặc trưng với một cơ cấu xác định, do đó không phải con người sinh ra đã có nhân cách, nhân cách được hình thành dần trong quá trình tham gia các mối quan hệ xã hội của con...

Chứng chỉ xuất xưởng là gì?

20/01/2021

Giấy chứng nhận xuất xưởng nhằm mục đích xác định nơi sản xuất sản phẩm, đảm bảo tính chính hãng của hàng hóa, từ đó khẳng định được uy tín cũng như những đặc điểm vốn có của hàng hóa do xưởng, công ty sản...

Bãi nhiệm là gì?

19/01/2021

Bãi nhiệm là (chế độ kỷ luật) buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ đối với người được giao giữ chức vụ có hành vi ci phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở các cơ quan nhà...

Trích dẫn là gì?

19/01/2021

Trích dẫn (tác phẩm) là một phần của quyền sở hữu trí tuệ, thế nhưng các hoạt động nghiên cứu, kế thừa, sử dụng ý tưởng của tác giả trước đó liên quan đến việc trích cứu hợp lý tác phẩm, nhất là trong thời đại kỹ thuật số, môi trường internet thì mọi thông...

Công tác là gì?

18/01/2021

Chế độ công tác phí của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ được...

Hạn mức tín dụng là gì?

18/01/2021

Tuy nhiên trên thực tế, hạn mức tín dụng là giới hạn mức cho vay tối đa trong hoạt động của tổ chức tín dụng; số dư nợ cho vay hay là số dư nợ tối đa vào một thời điểm nhất...

Tài liệu tham khảo là gì?

15/01/2021

Tài liệu tham khảo là đề cập đến danh mục hệ thống các tác phẩm của một tác giả hoặc lĩnh vực kiến thức cụ thể. Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn, luận án, khóa luận, bài...

Chiết khấu là gì?

14/01/2021

Chiết khấu là việc giảm giá niêm yết của một sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp với một tỉ lệ phần trăm nhất định, chiết khấu thường được sử dụng trong kinh doanh nhưng bản chất là một chiến lược Marketing về giá của sản...

Tệ nạn ma túy là gì?

14/01/2021

Khi con người rơi vào tình trạng lệ thuộc vào các chất ma túy hoặc phạm các tội phạm liên quan đến ma túy và các hành vi khác về ma túy thì được coi là tệ nạn ma...

Cung cầu là gì?

14/01/2021

Cung – cầu là hai yếu tố chính tạo nên nền kinh tế, nắm được quy luật cung – cầu cũng như thực tế thị trường thì nhà sản xuất mới có thể cân đối được sản xuất của đơn vị...

Khu tự trị là gì?

14/01/2021

Khu tự trị là khu vực địa giới nằm trong lãnh thổ toàn vẹn của một quốc gia, chịu sự lãnh đạo thống nhất của Nhà nước trung ương và được Nhà nước trung ương giao cho một số quyền hạn phù hợp với đặc điểm của vùng dân...

Con người là gì?

14/01/2021

Trên trái đất thì con người là loại động vật cấp cao, có ý thức, có thể xã hội một xã hội phát triển bậc nhất và có điều kiện để tìm ra nguồn gốc của chính...

Tài khoản phong tỏa là gì?

14/01/2021

Tài khoản phong toả là thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, là tài khoản bị bao vây, cô lập và không được thực hiện bất cứ một giao dịch nào trong thời gian bị phong...

Học hàm là gì?

14/01/2021

Học hàm dùng để chỉ các danh hiệu trong hệ thống giáo dục và đào tạo được một tổ chức có quyền hạn nào đó phong cho một người làm công tác giảng dạy hoặc nghiên...

Ý thức là gì?

14/01/2021

Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo; sự phản ánh có chọn lọc, phản ánh cái cơ bản nhất mà con người quan tâm; là sự phản ánh không nguyên vẹn mà còn được cải biến trong bộ óc con...

Chuyên viên là gì?

14/01/2021

Chuyên viên là Ngạch công chức làm việc trong bộ máy hành chính của Nhà nước, được xếp cho những người có kiến thức chuyên môn, trình độ nghiệp vụ ở bậc đại...

Kiểm soát là gì?

14/01/2021

Theo từ điển tiếng Việt, kiểm soát là một quá trình so sánh kết quả đạt được trên thực tế với những tiêu chuẩn trong điều kiện tương tự nhằm phát hiện sự sai lệch, thiếu sót, xác định nguyên nhân, từ đó đưa ra biện pháp điều chỉnh để đảm bảo hoạt động...

Kỳ phiếu là gì?

14/01/2021

Kỳ phiếu là một văn bản có nội dung cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu phát ra, hứa trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác quy định trong kỳ phiếu...

Chức năng là gì?

13/01/2021

Mỗi một cơ quan, một tổ chức đều có những nhiệm vụ, chức năng riêng, thực hiện những công việc nhất định. Trong nghiên cứu pháp lý, chức năng được hiểu đơn giản là tổng hợp của hai từ đó là chức vụ và khả năng....

BRT là gì? Làn BRT là gì?

13/01/2021

Xe buýt là loại hình phương tiện giao thông công cộng, nó phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh xe buýt thông thường, hiện nay còn xuất hiện những xe buýt mang tên...

Hotline: 1900.6557