Là gì?

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rừng đặc dụng là gì?

14/04/2021

Rừng đặc dụng là loại rừng được xác lập theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, có giá trị đặc biệt về bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia, nguồn gen sinh vật...

Ngày đáo hạn là gì?

14/04/2021

Đáo hạn ngân hàng là hình thức gia hạn thêm thời gian vay của khách hàng đối với ngân hàng, hoặc còn có thể hiểu là hình thức tái vốn vay khi đã hết hạn vay cũ nhưng chưa thể trẻ hết nợ....

Cổ phần hóa là gì?

14/04/2021

Cổ phần hóa là việc biến doanh nghiệp một chủ thành doanh nghiệp nhiều chủ tồn tại dưới hình thức công ty cổ phần, tức là chuyển từ hình thức sở hữu lớn nhất sang sở hữu chung của nhiều người thông qua việc chuyển một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp...

Rừng phòng hộ là gì? Vai trò của rừng phòng hộ?

14/04/2021

Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi...

Séc là gì?

13/04/2021

Séc là chứng từ thanh toán ghi nhận lệnh trả tiền của chủ tài khoản hoặc người đại diện, của chủ tài khoản, được lập trên mẫu in sẵn theo thể thức luật định, theo đó, tổ chức quản lí tài khoản trích một khoản tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán vô điều...

Nhà thầu phụ là gì?

13/04/2021

Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu...

Quản lý là gì?

13/04/2021

Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng, có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý để chỉ huy, điều khiển, liên kết các yếu tố tham gia vào hoạt động thành một chỉnh thể thống nhất, điều hoà hoạt động của...

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tiếng Anh là gì?

12/04/2021

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại Việt Nam là một sự kiện của ngành Giáo dục Việt Nam, được bắt đầu tổ chức vào năm 2015, là kỳ thi 2 trong 1, được gộp lại bởi hai kỳ thi là Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao...

Dự toán tiếng Anh là gì?

12/04/2021

Dự toán là việc đưa ra những số liệu có liên quan đến công việc sắp diễn ra trong thời gian tới và cần phải đưa ra những con số cụ thể dự báo trước cho một kế hoạch, chuẩn bị toàn bộ mọi thứ thông qua việc tính toán một cách tổng thể các hạng mục của công...

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì?

12/04/2021

Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án, chịu trách nhiệm về khâu thiết kế và thi công dự án công trình xây...

Bồi thường thiệt hại tiếng Anh là gì?

12/04/2021

Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại....

Phụ lục tiếng Anh là gì?

12/04/2021

Phụ lục là một văn bản phụ được trích riêng ở đầu hoặc cuối nhằm giải thích, chứng minh chi tiết về vấn đề nào đó thay vì sẽ đưa trực tiếp vào nội dung chính, bao gồm hình ảnh, biểu...

Ban quản lý dự án tiếng Anh là gì?

12/04/2021

Ban quản lý dự án là bộ phân bao gồm nhiều cá nhân được các cơ quan có thẩm quyền thành lập để tiến hành các hoạt động cụ thể như lên kế hoạch cho dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình cũng như tiến độ thực hiện các dự án cùng những hoạt động...

Giảm trừ gia cảnh tiếng Anh là gì?

12/04/2021

Giảm trừ gia cảnh cũng được coi là một số tiền trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trước khi tính thuế đối với các thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương hay tiền công theo quy định của pháp luật....

Biên bản tiếng Anh là gì?

12/04/2021

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra, không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy...

Vị trí việc làm là gì?

09/04/2021

Vị trí việc làm của công chức, viên chức là công việc gắn với chức danh của một người và phải căn cứ vào nó để tuyển dụng và quản lý công chức, viên...

Quan điểm toàn diện là gì?

09/04/2021

Quan điểm toàn diện là quan điểm mà khi nghiên cứu và xem xét hiện tượng, sự vật hay sự việc chúng ta phải quan tâm đến tất cả các yếu tố kể cả khâu gián tiếp hay trung gian có liên quan đến sự...

Công tác cơ yếu là gì?

08/04/2021

Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm...

Tập quán là gì?

08/04/2021

Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc,...

Tài sản của doanh nghiệp là gì?

08/04/2021

Tài sản của doanh nghiệp là tất cả các nguồn lực có thực, hữu hình hoặc vô hình gồm các vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, có khả năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp...

Sinh thái học là gì?

08/04/2021

Sinh thái theo gốc tiếng La tinh là Oikos có nghĩa là nhà ở, nơi cư trú, nơi sinh sống của các cơ thể sống (từ đơn bào, đa bào, quần thể, quần xã sinh vật, hệ sinh thái đến con người và xã hội loài người), ngày nay nó được gọi là môi trường sống, môi trường xung quanh...

Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là gì?

08/04/2021

Quyền lập pháp là một trong ba chức năng chính của nhà nước, song hành cùng quyền hành pháp và quyền tư pháp để tổng hợp thành quyền lực của nhà nước được quy định trong Hiến pháp...

Hotline: 1900.6557