Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần Không phải ai cũng biết rõ thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần cần có thông báo thay đổi cổ đông công ty trong hồ sơ, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn, cung cấp và hướng dẫn khách hàng soạn thảo mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần là thủ tục bắt buộc phải thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi có sự thay đổi cổ đông sáng lập Công ty, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ tư vấn Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi khi bạn có nhu cầu thay đổi.
Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc các vấn đề khác liên quan, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty như: Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi tên công ty, thay đổi giám đốc, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi dấu công ty..vv. Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thay đổi Giấy phép kinh doanh cho khách hàng tại Hà Nội.
Tìm kiếm