Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 07/2015

13/07/2015 | 11:29 (Lượt xem: 1738)
Sau đây là những văn bản nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 – 20/07/2015:

1. Những trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu trễ

Theo Nghị định 53/2015/NĐ-CP , các trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm:

- Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh quản lý được liệt kê tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, như: Phó trưởng Ban Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ; Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng…

- Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm; trong thời gian này, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2015. 

Riêng các quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực từ ngày 01/06/2015.

2. Những văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý

Bộ Tư pháp xem xét cấp ý kiến pháp lý đối với các văn bản mà Nhà nước, Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước là một bên trong các trường hợp sau:

- Điều ước quốc tế về vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; văn bản liên quan khác mà Nhà nước, Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước là một bên (nếu có);

- Thỏa thuận vay nhân danh Nhà nước, Chính phủ hoặc Bộ Tài chính;

- Văn bản bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh hoặc văn bản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh;

- Thỏa thuận phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ;

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) (bao gồm hợp đồng dự án, văn bản bảo lãnh Chính phủ (nếu có), hợp đồng thuê đất và các văn bản khác liên quan đến dự án mà Nhà nước, Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước là một bên);

- Các trường hợp đặc biệt khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung trên được đề cập tại Nghị định 51/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Từ ngày 20/07/2015, việc cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được quy định như sau:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị soạn thảo văn bản phải gửi bản giấy và bản điện tử văn bản đến đơn vị thực hiện việc cập nhật văn bản. 

- Những văn bản dưới đây phải được gửi ngay đến đơn vị thực hiện việc cập nhật văn bản trong ngày công bố hoặc ký ban hành:

+ Văn bản quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Văn bản có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ngày ký ban hành.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP .

4. Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

Theo đó, đối với những Sở Giáo dục và Đào tạo đang có số lượng Phó Giám đốc nhiều hơn số lượng Phó Giám đốc quy định tại Thông tư liên tịch này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó Giám đốc hiện có để đảm bảo ổn định. 

Chỉ được bổ sung thêm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khi có số lượng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Thông tư liên tịch này.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 12/07/2015 và thay thế Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV .

5. Quy định mới đối với xe ô tô vận tải khách du lịch

Từ ngày 15/07/2015, các loại ô tô vận tải khách du lịch phải đảm bảo theo các quy định tại Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL .

Theo đó, niên hạn sử dụng của xe ô tô vận tải khách du lịch không quá 15 năm và phải được trang bị nội thất, tiện nghi như sau:

- Xe dưới 9 chỗ: phải có điều hòa nhiệt độ, thùng chứa đồ uống, dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng, bình chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm, tên và số điện thoại của chủ phương tiện phía sau ghế lái xe;

- Xe từ 9 đến dưới 24 chỗ: ngoài các quy định như xe dưới 9 chỗ còn phải trang bị rèm cửa chống nắng, bảng hướng dẫn an toàn, thùng đựng rác;

- Xe từ 24 chỗ trở lên: ngoài các quy định như xe từ 9 đến dưới 24 chỗ còn phải trang bị thêm micro, tivi, nơi cất hành lý, trang thiết bị hỗ trợ cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL thay thế cho Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT .

6. Tăng mức trợ cấp với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

Từ ngày 01/01/2015, tăng 8% mức hưởng trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân và công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BQP-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/7/2015).

Cụ thể mức điều chỉnh sau khi tăng như sau:

- Từ đủ 15 đến dưới 16 năm công tác: 1.385.000 đồng/tháng

- Từ đủ 16 đến dưới 17 năm công tác: 1.455.000 đồng/tháng

- Từ đủ 17 đến dưới 18 năm công tác: 1.524.000 đồng/tháng

- Từ đủ 18 đến dưới 19 năm công tác: 1.593.000 đồng/tháng

- Từ đủ 19 đến dưới 20 năm công tác: 1.662.000 đồng/tháng.

Các đối tượng trên được quy định cụ thể tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ,38/2010/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg .

7.  Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong cơ sở y tế 

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và y tế công cộng được quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV và 11/2015/TTLT-BYT-BNV . Theo đó: 

- Nêu rõ về nhiệm vụ, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho từng chức danh nghề nghiệp;

- Quy định về bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp để làm căn cứ cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ sở y tế công lập.

Các Thông tư liên tịch này có hiệu lực vào ngày 16/07/2015.

8. Quy định về lập báo cáo tài chính năm 2015

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc lập báo cáo tài chính 2015 ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTChướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo đó, quy định việc lập báo cáo tài chính trong năm 2015 như sau:

- Báo cáo tài chính giữa niên độ

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc theo quy định tại Thông tư 200.

- Báo cáo tài chính năm

Đối với báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 200.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/07/2015.

9. Các mức phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất 

Từ ngày 20/07, mức thu 11 loại lệ phí và 7 loại phí trong hoạt động hóa chất sẽ được thực hiện theo Thông tư 85/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, mức lệ phí 200.000 đồng khi thực hiện các loại giấy tờ sau:

- Cấp mới Giấy phép sản xuất hoặc kinh doanh hóa chất; 

- Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc kinh doanh hóa chất;

- Cấp mới Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;

- Cấp mới hoặc cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ …

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định Phí phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 36 triệu đồng/01 Bộ hồ sơ; Phí phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 8 triệu đồng/01 Bộ hồ sơ.

10. Hạn chót điều chỉnh tỷ lệ cổ phần vượt giới hạn là 31/12/2015

Đó là nội dung tại Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn theo Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng phát sinh trước ngày 01/01/2011.

Theo đó, chậm nhất 31/12/2015, tổ chức tín dụng phối hợp với cổ đông, hay nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt quá giới hạn phải lập Kế hoạch khắc phục trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép hay được xử lý theo Phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Kế hoạch khắc phục tối thiểu phải có các nội dung:

- Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

- Biện pháp và lộ trình khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

- Cam kết của tổ chức tín dụng về việc phối hợp, đôn đốc cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn thực hiện việc khắc phục theo đúng lộ trình nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/07/2015.

11. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 29/05/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 10/2015/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, việc cấp Giấy phép hoạt động điện lực được thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép gửi cho cơ quan cấp phép 01 bộ hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép.

- Giấy phép được cấp gồm 03 bản chính: 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/07/2015.

12. Danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa

Ngày 14/5/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 17/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2014/TT-BGTVT về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó:

- Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, Bộ Giao thông vận tải sẽ công bố bổ sung hoặc sửa đổi danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa để các đơn vị vận tải lựa chọn thực hiện.

- Thay thế Phụ lục Tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam của Thông tư 15 bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 17 có hiệu lực từ ngày 15/7/2015.

13. Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo 

Từ ngày 16/07, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sau đây sẽ phải thực hiện theo Thông tư 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế:

- Thuốc không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Luật quảng cáo.

- Mỹ phẩm.

- Thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế, bao gồm: Thực phẩm chức năng; Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; Nước khoáng thiên nhiên; Nước uống đóng chai; Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

-Trang thiết bị y tế.

- Sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật quảng cáo.

- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo của từng đối tượng nêu trên được quy định cụ thể trong Thông tư.

14. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Từ ngày 15/07/2015, hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

Theo đó, hồ sơ bao gồm:

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư này.

- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT thay thế Thông tư 26/2011/TT-BTNMT .

Quảng cáo : nấm lim xanh , nấm lim xanh tiên phước , công dụng nấm lim xanh

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
 
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI
 

Liên hệ yêu cầu Dịch vụ Sở hữu trí tuệ:  Hotline: 0961.589.688 - 0981.378.999

Liên hệ yêu cầu Dịch vụ Doanh nghiệp: Hotline: 0981.393.686 - 0981.393.868

Liên hệ yêu cầu Dịch vụ Đầu tư nước ngoài: Hotline: 0904.686.594 - 0981.378.999

Liên hệ yêu cầu Dịch vụ Giấy phép: Hotline: 0961.589.686 - 0936.327.656

Liên hệ yêu cầu Tư vấn pháp Luật mọi lĩnh vực: 19006557

Liên hệ ngoài giờ hành chính: Vui lòng gọi: 0981.378.999

Văn phòng Tại Hà Nội:

Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84.4).6 285 2839 - Fax: (84.4).6 285 1287 - Email: lienhe@luathoangphi.vn

Văn phòng Tại TP. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 8, số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Tel: 0904.686.594 - Email: lienhe@luathoangphi.vn

Các tin cùng chuyên mục
Tìm kiếm