Lao động – Tiền Lương

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động quy định tại Bộ luật lao động

13/11/2021

Thanh tra nhà nước về lao động là một bộ phận của thanh tra nhà nước, tổ chức và hoạt động theo Luật Thanh tra, Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

13/11/2021

Công ty được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động....

Hội đồng trọng tài lao động theo quy định Bộ luật lao động

13/11/2021

Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp lao động được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng một cách hiệu quả bởi những lợi ích to lớn mà nó mang...

Mẫu quyết định tăng lương 2021 mới nhất

13/11/2021

Mẫu quyết định tăng lương thể hiện về mức lương được tăng của người lao động và ngày tháng bắt đầu áp dụng quyết định...

Lao động là người giúp việc gia đình theo quy định Bộ luật lao động

13/11/2021

Các quy định của Bộ luật Lao động về lao động giúp việc gia đình là một tiến bộ đáng kể trong điều kiện kinh tế thị trường. Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo Bộ luật lao động

13/11/2021

Một trong những điểm tiến bộ của Bộ luật Lao động năm 2012 là đã quy định cụ thể trường hợp bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp...

Người lao động cao tuổi là gì?

13/11/2021

Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật lao động năm 2019. Cụ thể Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62...

Trường hợp nào được chấm dứt hợp đồng lao động 2021?

13/11/2021

Chấm dứt hợp đồng lao động thường là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao...

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

13/11/2021

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: có căn cứ chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật; thực hiện thủ tục báo...

Công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Bộ luật lao động

13/11/2021

Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc, cả ở phương diện bảo đảm sản xuất kinh doanh và quản lý nhà nước về lao...

Quy định sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động mới nhất

13/11/2021

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động là quyền của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Điều 35 Bộ luật Lao động quy định về thủ tục, cách thức thực hiện và hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung hợp...

Tai nạn lao động là gì? Thế nào được gọi là tai nạn lao động?

13/11/2021

Việc xác định như thế nào là tai nạn lao động là vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm, đã có những xung đột về quan niệm và cách giải quyết các vụ việc về tai nạn lao...

Bệnh nghề nghiệp là gì?

13/11/2021

Điều 143 Bộ luật Lao động năm 2012 cũng đã định nghĩa về bệnh nghề nghiệp là gì? Theo đó bệnh nghề nghiệp là loại bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao...

Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động mới nhất 2021

13/11/2021

Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tức là chương trình có tính tổng thể áp dụng trong toàn quốc, có giá trị định hướng và bắt buộc thực hiện đối với tất cả các ngành, địa...

Nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động

13/11/2021

Thông thường hợp đồng lao động sẽ tiếp tục được thực hiện khi hết thời gian tạm hoãn (vì hợp đồng lao động chưa chấm dứt khi tạm...

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động 2021 như thế nào?

13/11/2021

Điều 124 quy định hai loại thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Thời hiệu tối đa là 6 tháng đối với các vụ việc thông thường. Thời hiệu tối đa là 12 tháng đối với trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ,...

Tiền thưởng là gì? Khi nào người lao động được hưởng quyền lợi về tiền thưởng?

13/11/2021

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao...

Nghỉ chuyển ca, thời gian nghỉ chuyển ca theo Bộ luật lao động

13/11/2021

Khi bố trí, sắp xếp ca làm việc cho người lao động, doanh nghiệp phải đảm bảo về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ chuyển ca, thời gia ngơi theo quy định. Nếu vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định...

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động

13/11/2021

Cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động được quy định là nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao...

Hiệu lực của hợp đồng lao động theo quy định mới nhất 2021

13/11/2021

Theo quy định thì hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định...

Nội dung của hợp đồng lao động theo quy định mới nhất 2021

13/11/2021

Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm hai nhóm: (1) Những nội dung chủ yếu (nội dung bắt buộc); (2) Những nội dung tùy...

Quy định chương trình việc làm quy định trong Bộ luật lao động

13/11/2021

Đơn vị sử dụng lao động là chủ thể không đứng ngoài cuộc mà phải tích cực thực hiện chương trình việc làm ở địa...