• Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1653 Lượt xem

Hệ số lương giáo viên tiểu học 2024

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2 tháng 2 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Giáo viên tiểu học giảng dạy trong các trường tiểu học công lập là viên chức theo quy định pháp luật. Theo đó, mức lương của giáo viên tiểu học được xác định trên cơ sở lương cơ sở và hệ số lương theo quy định pháp luật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về hệ số lương giáo viên tiểu học giúp Quý vị xác định đúng lương giáo viên tiểu học trong các trường công lập hiện nay.

Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Hệ số lương giáo viên tiểu học được xác định dựa trên mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Theo Điều 2 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2 tháng 2 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập thì Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

1/ Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29.

2/ Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28.

3/ Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27.

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như thế nào?

Thứ nhất: Về nguyên tắc bổ nhiệm

– Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT

– Khi bổ nhiệm giáo viên từ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì không được kết hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

– Không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng.

Thứ hai: Về các trường hợp bổ nhiệm

Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT có quy định như sau:

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29);

b) Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29);

c) Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28).

2Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

3. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

4. Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển.

Hệ số lương giáo viên tiểu học

Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương theo chức danh nghề nghiệp với viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập như sau:

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Cách tính lương giáo viên tiểu học

Lương giáo viên tiểu học cơ bản được xác định theo công thức: Lương giáo viên tiểu học = hệ số lương x lương cơ sở + phụ cấp (nếu có). Theo quy định về việc xếp lương trên đây, dựa trên hệ số lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và lương cơ sở hiện nay, Quý vị theo dõi Bảng lương giáo viên tiểu học, bao gồm hệ số lương giáo viên tiểu học như sau:

Bậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9
Hạng IHệ số lương4,404,745,085,425,766,106,446,78
Mức lương (nghìn đồng)6.556,07.062,67.569,28.075,88.582,49.089,09.595,6 

10.102,2

 

Hạng IIHệ số lương4,004,344,685,025,365,706,046,38
Mức lương (nghìn đồng)5.960,06.466,6 

6.973,2

 

7.479,87.986,48.493,08.999,6 

9.506,2

 

Hạng IIIHệ số lương2,342,673,003,333,663,994,324,654,98
Mức lương (nghìn đồng)3.486,63.978,34.470,04.961,65.453,45.945,16.436,86.928,57.420,2

Lưu ý: Các mức lương trên đây được áp dụng trước ngày 1/7/2023. Vào ngày 11/11/2022 vừa qua, thì Quốc hội đã tổ chức phiên họp thuộc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và tiến hành biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2023 với gần 91% tổng số đại biểu Quốc hội tham dự tán thành. Theo đó, Quốc hội đã chính thức thông qua việc áp dụng mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023. Như vậy, lương cơ sở sẽ được tăng từ 1.490.000 đồng tháng/tháng thành 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023. Theo đó, để xác định mức lương mới từ 1/7/2023, Quý vị lấy hệ số lương nhân với mức lương cơ sở mới.

Mong rằng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi, Quý vị đã có cho mình những thông tin hữu ích khi tìm hiểu về hệ số lương giáo viên tiểu học. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin chia sẻ, đóng góp của Quý độc giả về nội dung bài viết.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi