Thời điểm chịu rủi ro trong hợp đồng mua bán xe máy?

Luật sư cho tôi hỏi: Khi mua bán xe máy thì thời điểm chịu rủi ro là lúc chuyển giao xe hay là khi hoàn thành thủ tục đăng...

Những loại tài sản nào là đối tượng của hợp đồng mua bán?

Quyền sử dụng đất đang có tranh chấp thì có được coi là đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản...

Thủ tục thay đổi tên cho con được thực hiện như thế nào?

Con gái tôi năm nay 10 tuổi, vì con tôi trùng tên với cô họ cháu mới được gia đình tôi nhận lại nên gia đình tôi muốn đổi tên cho cháu thì có được không? Thủ tục thực hiện như thế...

Có thể hủy bỏ hợp đồng vì chậm thực hiện nghĩa vụ không?

Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp một bên chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tiền thì bên bị vi phạm có quyền hủy bỏ hợp đồng...

Hậu quả pháp lý khi không thực hiện được nghĩa vụ do lỗi của một bên

Một bên không thực hiện được nghĩa vụ may trang phục do bên kia không thực hiện việc giao vải theo thỏa thuận cho họ. Vậy trong trường hợp này xử lý như thế...

Có quyền hủy bỏ hợp đồng khi một bên không có khả năng thực hiện không?

Một bên trong hợp đồng bị tai nạn lao động không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng...

Không thực hiện được nghĩa vụ nhưng không do lỗi của các bên thì xử lý thế nào?

Không thực hiện được nghĩa vụ giao hàng nhưng không có lỗi mà do nguyên nhân khách quan gây ra thì có phải chịu trách nhiệm không và xử lý như thế...

Quyền hủy bỏ hợp đồng khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ

Bên cho thuê vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng thuê tài sản thì bên thuê có quyền hủy bỏ hợp đồng...

Ai là bên có quyền trong hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Một bên được thuê vận chuyển hàng cho người thứ ba thì bên thuê hay người thứ ba là bên có quyền đối với người được...