Có được bù trừ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại với nghĩa vụ trả tiền thuê nhà không

Tôi có gây tai nạn xe máy phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho người bị đâm. Nhưng người đó lại đang nợ tiền thuê nhà của tôi. Vậy tôi có thể bù trừ tiền thuê nhà còn nợ để không phải bồi thường thiệt hại được...

Khi bên có quyền chết thì nghĩa vụ có chấm dứt không?

Tôi có nghĩa vụ thiết kế trang phục cho một người, nhưng khi đang thiết kế thì người mà tôi thiết kế trang phục cho chết. Vậy tôi có nghĩa vụ thiết kế tiếp...

Điều kiện để chuyển giao nghĩa vụ

Tôi muốn chuyển giao nghĩa vụ thiết kế ngôi nhà cho một kiến trúc sư khác, vậy nếu tôi muốn chuyển giao thì phải đáp ứng những điều kiện...

Bù trừ nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Tôi muốn hỏi rằng nghĩa trả tiền vay và nghĩa vụ trả tiền khi mua hàng có thể bù trừ cho nhau được hay...

Xe tải 2 tấn có bắt buộc phải gắn phù hiệu không?

Lộ trình gắn phù hiệu đối với xe có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn theo quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày...

Có được hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba không?

Tôi đang thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì tôi có được quyền hủy bỏ hợp đồng này...

Hậu quả pháp lý khi bên bán giao thiếu tài sản

Khi bên bán trong hợp đồng mua bán tài sản giao thiếu tài sản thì phải chịu hậu quả pháp lý thế...

Tốc độ tối đa cho phép của xe cơ giới mới nhất 2017

Luật sư cho tôi hỏi tốc độ tối đa cho phép của xe cơ giới trong khu vực đông dân cư là bao nhiêu? Mức phạt đối với trường hợp chạy quá tốc độ như thế...

Quyền nghĩa vụ của các bên khi sau khi hợp đồng bị hủy bỏ

Sau khi hợp đồng bị hủy bỏ do một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì quyền, nghĩa vụ của các bên sẽ được giải quyết như thế...