Tư vấn về quyền đòi lại tài sản

Chào Luật sư, tôi có một người bạn có thực hiện một giao dịch mua bán hàng hóa. Hai bên đã thỏa thuận về việc giao hàng hóa cũng như thời hạn thanh toán. Tuy nhiên, quá hạn 1 tháng rồi nhưng bên mua vẫn chưa thanh toán số tiền đó cho tôi. Vậy tôi có quyền đòi lại tài sản...

Khi nào được chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu?

Chào Luật sư, tôi đã thực hiện biện pháp bao đảm bảo lưu quyền sở hữu. Nay tôi đã thực hiện xong việc thanh toán tiền thì biện pháp đó có chấm dứt chưa ạ? Và ngoài trường hợp trên có trường hợp nào khác được chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu hay không ạ? Tôi xin...

Có được bù trừ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại với nghĩa vụ trả tiền thuê nhà không

Tôi có gây tai nạn xe máy phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho người bị đâm. Nhưng người đó lại đang nợ tiền thuê nhà của tôi. Vậy tôi có thể bù trừ tiền thuê nhà còn nợ để không phải bồi thường thiệt hại được...

Khi bên có quyền chết thì nghĩa vụ có chấm dứt không?

Tôi có nghĩa vụ thiết kế trang phục cho một người, nhưng khi đang thiết kế thì người mà tôi thiết kế trang phục cho chết. Vậy tôi có nghĩa vụ thiết kế tiếp...

Điều kiện để chuyển giao nghĩa vụ

Tôi muốn chuyển giao nghĩa vụ thiết kế ngôi nhà cho một kiến trúc sư khác, vậy nếu tôi muốn chuyển giao thì phải đáp ứng những điều kiện...

Bù trừ nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Tôi muốn hỏi rằng nghĩa trả tiền vay và nghĩa vụ trả tiền khi mua hàng có thể bù trừ cho nhau được hay...

Xe tải 2 tấn có bắt buộc phải gắn phù hiệu không?

Lộ trình gắn phù hiệu đối với xe có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn theo quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày...

Có được hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba không?

Tôi đang thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì tôi có được quyền hủy bỏ hợp đồng này...

Hậu quả pháp lý khi bên bán giao thiếu tài sản

Khi bên bán trong hợp đồng mua bán tài sản giao thiếu tài sản thì phải chịu hậu quả pháp lý thế...