LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ

  Khái niệm tổ chức xã hội là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Trong quá trình tham gia quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội thể hiện trách nhiệm, vai trò của mình thông qua những hoạt động cụ thể. Tổ chức xã hội là một trong những mắt xích hết sức quan trọng của hệ thống xã hội....

  Giới thiệu tổ chức Ân xá quốc tế

  Thứ ba, 29/08/2023

  Tổ chức Ân xá quốc tế, có tên Tiếng Anh là “Amnesty International”, tên viết tắt là AI, là một tổ chức phi chính phủ, có mục đích bảo vệ tất cả quyền con người được nêu trong bản Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế khác....

  Tôn giáo ở Ấn Độ là tôn giáo gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Ấn Độ là quốc gia có sự đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng với các tôn giáo chính như Ấn Độ giáo, Hồi giáo, đạo Sikh, Kito giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo, Hỏa giáo, Do Thái...

  Tư sản là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế dựa trên quyền sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất và hoạt động sản xuất vì lợi nhuận. Chủ nghĩa tư bản có các đặc trưng cơ bản như: tài sản tư nhân, tích lũy tư bản, lao động tiền lương, trao đổi tự nguyện,...

  Mẫu công văn chấp nhận thương thảo hợp đồng

  Thứ bẩy, 22/04/2023

  Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 – Điều 19 – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc thương thảo hợp đồng phải dựa vào các cơ sở về nội dung cụ thể như: thương thảo về những vẫn đề phát sinh, thường thảo về chi phí, thương thảo về nhân...

  Quy định về thời gian báo tăng bảo hiểm xã hội

  Thứ ba, 22/08/2023

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã...

  Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Tương tự như pháp luật Việt Nam, cử tri theo pháp luật Hoa Kỳ là người có quyền bỏ phiếu trong ngày bầu cử, bầu ra các đại cử tri, thay mặt mình bầu cử Tổng thống, Phó Tổng...

  Mẫu bảng phân công nhiệm vụ

  Thứ ba, 25/04/2023

  Phân công nhiệm vụ là việc yêu cầu các thành viên trong một nhóm, một tổ chức thực hiện những công việc của nhóm/tổ chức đảm nhiệm, người trưởng nhóm với tư cách đại diện cho nhóm/tổ chức mà giao việc cho các thành...

  Lương net và lương gross là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Lương gross là khoản thu nhập chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Lương net là tiền lương thực nhận mà người lao động được công ty trả hàng tháng sau khi đã trừ hết các khoản đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân...

  Chi phí quản lý dự án bao gồm những chi phí nào?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Chi phí quản lý dự án là chi phí tối đa để quản lý dự án phù hợp với thời gian, phạm vi công việc đã được phê duyệt của dự án, được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng cách lập dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự...

  Mẫu đơn xin xóa án tích mới nhất 2023

  Thứ ba, 11/04/2023

  Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án...

  Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện, mong muốn để ly hôn và đã thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng, việc trông nom con, nuôi dưỡng con, chăm sóc con và giáo dục con cái trên cơ sở làm sao để có thể bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của...

  Ly hôn đơn phương mất bao nhiêu tiền?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng,...

  Cơ quan đăng ký kinh doanh là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh...

  Hàng nhái là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý...

  Trách nhiệm vật chất là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nghĩa vụ lao động đã gây ra theo quy định của pháp luật Lao...

  Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất

  Thứ năm, 11/05/2023

  Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, giữ liên lạc theo Quy định 213-QĐ/TW.  Đây là mẫu giấy giúp đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên...

  Cơ quan đại diện là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Cơ quan đại diện được xác định là các cơ quan, tổ chức, văn phòng...hoặc các loại tổ chức khác được xác định là tổ chức đại diện cho một chính thể hoặc cơ quan nào đó tại một địa điểm khác với địa điểm có trụ sở văn phòng...

  Hội nhập quốc tế là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Hội nhập hay chính là hội nhập quốc tế được hiểu là quá trình liên kết, hợp tác giữa các chủ thể quốc tế (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) với nhau trong một cộng đồng nhất định....

  Liên thông đại học là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Liên thông đại học là một hình thức đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép một số trường đại học nhất định thực hiện. Hiện nay có hai phương thức để các trường đại học lựa chọn tuyển sinh liên thông đó là: Hình thức thi tuyển và xét...

  Đảng ủy là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011 và Quy định số 29/QĐ-TW thì hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính từ cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương....

  Phân biệt kháng cáo và kháng nghị

  Thứ tư, 06/09/2023

  Kháng cáo là một trong những hành vi tố tụng, chỉ được tiến hành sau khi đã có bản án, quyết định của Tòa án và không đồng ý với bản án, quyết định này thì sẽ làm đơn kháng cáo yêu cầu tòa án cấp trên tiến hành xét xử lại theo thủ tục phúc...

  Phủ định biện chứng là gì?

  Thứ hai, 12/09/2022

  Phủ định biện chứng là phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định tự thân, là mắt khâu trong quá trình dẫn tới sự ra đời sự vật mới, tiến bộ hơn sự vật cũ. Tính khách quan của phủ định biện chứng thể hiện ở chỗ nguyên nhân của sự phủ định nằm trong...

  Gói thầu phi tư vấn là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự...

  Thi đua là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất...

  Môi trường học tập thân thiện là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Môi trường học tập là những yếu tố tác động đến việc học tập cả từ bên trong và bên ngoài, môi trường học tập đóng vai trò quan trọng và góp phần quyết định đến sự tập trung của người học, mà sự tập trung là yếu tố quyết định đến hiệu quả của việc...

  Liên hệ với Luật Hoàng Phi