Trang chủ Archives for Nguyễn Nam

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ

  Đóng bảo hiểm xã hội 7 năm, 8 năm được bao nhiêu tiền?

  Thứ hai, 21/08/2023

  Theo khoản 1 điều 60 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1 điều 1 nghị quyết số 93/2015/QH13, người lao động được yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội 1 lần nếu đáp ứng được các điều...

  Đóng bảo hiểm xã hội 4 năm, 5 năm được bao nhiêu tiền?

  Thứ hai, 21/08/2023

  Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã...

  Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có mấy đợt?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cùng cấp. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15...

  Mẫu đơn xin mượn học bạ mới nhất 2024

  Thứ năm, 28/12/2023

  Nội dung của học bạ ghi sơ lược lí lịch học sinh, quá trình học tập và kết quả của từng năm học. Việc ghi học bạ sẽ được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, có tính pháp quy, bảo đảm sự nghiêm minh, trung thực trong việc đánh giá của thầy cô và nhà trường với...

  Biển số xe Tây Ninh bao nhiêu?

  Thứ sáu, 24/03/2023

  Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Tây Ninh nằm ở vị trí cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh, vương quốc Campuchia. Tỉnh có thành phố Tây Ninh nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 99 km theo đường Quốc lộ 22....

  Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

  Thứ bẩy, 22/04/2023

  Đại diện theo ủy quyền là việc một bên (bên được đại diện) thực hiện ủy quyền cho một bên khác (bên đại diện) được tiến hành xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. Nội dung ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của người đại diện và người được đại diện phải...

  Đối tượng điều chỉnh của Bộ Luật dân sự

  Thứ tư, 25/05/2022

  Đối tượng điều chỉnh của Bộ Luật dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách...

  Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

  Thứ bẩy, 22/04/2023

  Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà là văn bản được soạn thảo nhằm thông báo cho bên thuê nhà hoặc bên cho thuê nhà biết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn thuê theo thỏa...

  Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

  Thứ bẩy, 22/04/2023

  Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là thỏa thuận giữa bên thuê đất và bên cho thuê đất các điều khoản trong hợp đồng về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa...

  Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Chủ tịch Hội đồng nhân dân là người được Hội đồng nhân dân bầu ra trong số đại biểu Hội đồng nhân dân để lãnh đạo thường trực Hội đồng nhân dân và bảo đảm các hoạt động của Hội đồng nhân...

  Chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là như thế nào?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Chỗ ở hợp pháp là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo quy định của pháp...

  Mẫu phiếu khảo sát sinh viên mới nhất

  Thứ bẩy, 22/04/2023

  Tương tự như các lĩnh vực khác, phiếu khảo sát được sử dụng phổ biến, trong lĩnh vực giáo dục có ý nghĩa trong việc đánh giá chất lượng đào tạo từ nhiều đối tượng khác nhau, chẳng hạn như chuyên gia, sinh viên, giáo viên,…...

  Mẫu phiếu dự giờ tiểu học mới nhất

  Thứ bẩy, 22/04/2023

  Dự giờ được hiểu là việc đồng nghiệp và cán bộ lãnh đạo, quản lý dự tiết học của một giáo viên thông qua đó góp ý, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng học và học tập....

  Bổ sung Mã ngành tổ chức sự kiện

  Thứ tư, 25/05/2022

  Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg thì mã ngành cấp 4 của ngành nghề tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (bao gồm: Tổ chức sự kiện, lễ hội đường phố, triển lãm) là...

  Trợ cấp xã hội cho người bị ung thư

  Thứ tư, 25/05/2022

  Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì người bị ung thư không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng...

  Quyền của Đảng viên dự bị?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến...

  Mẫu báo cáo thành tích mới nhất 2024

  Thứ năm, 28/12/2023

  Báo cáo thành tích là mẫu báo cáo được cá nhân hoặc tập thể lập ra để báo cáo về các thành tích đã đạt được trong một thời gian nhất định để nhằm một mục đích cụ thể và thông thường để đề nghị khen...

  Mẫu báo cáo hoàn thành công trình

  Thứ ba, 25/04/2023

  Báo cáo hoàn thành công trình hay báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng là mẫu bản báo cáo được chủ đầu tư lập ra để báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, mẫu báo cáo được gửi đến cơ quan...

  Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công mới nhất

  Thứ ba, 25/04/2023

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công là văn bản trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của dự án đầu tư công....

  Mẫu báo cáo dư luận xã hội mới nhất 2024

  Thứ năm, 28/12/2023

  Dư luận xã hội là những ý kiến phán xét, đánh giá của một nhóm người, một tập thể hay toàn xã hội trước vấn đề có tính thời sự đem đến thu hút, sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện thông qua nhận định hay hành động cụ thể của con...

  Mẫu giấy ủy quyền đưa trẻ em đi nước ngoài bằng tiếng Anh

  Thứ năm, 27/04/2023

  Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; hỗ trợ, tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình theo quy định của pháp luật; phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình...

  Giới thiệu tổ chức Ân xá quốc tế

  Thứ ba, 29/08/2023

  Tổ chức Ân xá quốc tế, có tên Tiếng Anh là “Amnesty International”, tên viết tắt là AI, là một tổ chức phi chính phủ, có mục đích bảo vệ tất cả quyền con người được nêu trong bản Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế khác....

  Mẫu công văn chấp nhận thương thảo hợp đồng

  Thứ bẩy, 22/04/2023

  Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 – Điều 19 – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc thương thảo hợp đồng phải dựa vào các cơ sở về nội dung cụ thể như: thương thảo về những vẫn đề phát sinh, thường thảo về chi phí, thương thảo về nhân...

  Quy định về thời gian báo tăng bảo hiểm xã hội

  Thứ ba, 22/08/2023

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã...

  Mẫu bảng phân công nhiệm vụ

  Thứ ba, 25/04/2023

  Phân công nhiệm vụ là việc yêu cầu các thành viên trong một nhóm, một tổ chức thực hiện những công việc của nhóm/tổ chức đảm nhiệm, người trưởng nhóm với tư cách đại diện cho nhóm/tổ chức mà giao việc cho các thành...

  Chi phí quản lý dự án bao gồm những chi phí nào?

  Thứ tư, 25/05/2022

  Chi phí quản lý dự án là chi phí tối đa để quản lý dự án phù hợp với thời gian, phạm vi công việc đã được phê duyệt của dự án, được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng cách lập dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự...

  Liên hệ với Luật Hoàng Phi