Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ quan?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3279 Lượt xem

Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ quan?

Bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Ủy ban nhân dân các cấp là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Nhà nước là tổ chức quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội nhất định trong phạm vi lãnh thổ của mình. Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ quan?

Bộ máy nhà nước là gì?

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, được tổ chức theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Để thực hiện tốt chức năng của Nhà nước, bộ máy nhà nước cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Bộ máy nhà nước Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng trong lãnh đạo đường lối của Đảng cộng sản; bảo đảm bình đẳng và đoàn kết dân tộc. 

Bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Ủy ban nhân dân các cấp là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Bộ máy hành chính nhà nước là một chỉnh thể thống nhất thông suốt từ cấp trung ương đến cấp địa phương và được phân chia thành hai bộ phận: Bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương và bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

Tổ chức bộ máy nhà nước

Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ quan? Bộ máy nhà nước theo pháp luật Việt Nam hiện hành được tổ chức như sau:

– Cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương).

+ Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

+ Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại (Điều 86); nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 88 Hiến pháp 2013.

+ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

– Cơ quan hành chính nhà nước, tức là cơ quan hành pháp (đứng đầu hệ thống này là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, các sở, phòng, ban…).

– Cơ quan tư pháp:

+ Các cơ quan xét xử (Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự…).

+ Các cơ quan kiểm sát (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát quân sự). Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước tùy thuộc vào hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan nhà nước.

Đặc điểm của bộ máy nhà nước

– Bộ máy nhà nước ở nước ta hiện nay được tổ chức và hoạt động dựa trên các nguyên tắc chung nhất định, bộ máy nhà nước thực chất chỉ là các cơ quan đại diện cho nhân dân, đảm bảo các quyền lợi cho nhân dân.

Về bản chất thì người dân có quyết đưa ra quyết định trong mọi vấn đề của đất nước, các công việc liên quan đến chính trị, tư tưởng, văn hóa .

Người dân thực hiện các quyền làm chủ này thông qua hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc trực tiếp tiến hành như trong các đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, người dẫn sẽ được đi bỏ phiếu lựa chọn cho đại biểu mà mình tín nhiệm.

– Tất cả các cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước đều mang tính quyền lực nhà nước, được nhà nước trao các quyền năng cụ thể để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ở nước ta, quyền lực nhà nước được phân chia cho các chủ thể nhất định, không tập trung quyền lực vào một cơ quan hay một cá nhân duy nhân.

Tính quyền lực được thể hiện ở mỗi cơ quan với mức độ khác nhau, phụ thuộc vào phạm vi thẩm quyền của cơ quan đó theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện các công việc một cách độc lập, tuy nhiên giữa các cơ quan luôn có mối quan hệ, hỗ trợ nhau trong việc giải quyết công việc, cơ quan này giám sát cơ quan khác. Hay chính là dùng quyền lực để giám sát quyền lực.

– Hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm đem lại lợi ích chung cho nhân dân, “thay mặt” nhân dân giải quyết công việc, hết lòng vì nhân dân.

– Các cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước thì thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Trong quá trình làm việc của mình thì các cơ quan nhà nước được quyền ban hành ra các văn bản pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn hay giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Quản lý nhà nước là gì?

Quản lý nhà nước là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước thực hiện nhằm xác lập một trật tự ổn định, phát triển xã hội theo những mục tiêu mà tầng lớp cầm quyền theo đuổi.

Bao gồm toàn bộ hoạt động của cả bộ máy nhà nước từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp vận hành như một thực thể thống nhất.

Chấp hành, điều hành, quản lý hành chính do cơ quan hành pháp thực hiện đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.

Mong rằng qua nội dung bài viết trên đây của chúng tôi đã cung cấp đến quý độc giả những thông tin cần thiết về vấn đề Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ quan? một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Lỗi quá tải trên 50, 150, 200 phạt bao nhiêu tiền?

Tải trọng của đường bộ là khả năng chịu tải khai thác của cầu và đường để bảo đảm tuổi thọ của công trình theo thiết kế. Khả năng chịu tải khai thác của đường được xác định theo hồ sơ thiết kế mặt đường và tình trạng kỹ thuật thực tế của đường, được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu hạn chế trọng lượng trên trục xe...

Cấp ủy chi bộ gồm những ai?

Đảng viên chi bộ luôn nâng cao tinh thần tuyệt đối trung thành với những mục tiêu, lợi ích của Đảng, dân tộc, quốc gia và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng. Có lập trường, bản lĩnh và không dao động trước những bất cứ tình huống nào. Có tinh thần yêu nước, thương dân, luôn vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân, nghiêm túc thực...

Phù hiệu xe tải là gì?

Phù hiệu xe tải được gắn ở vị trí dễ dàng quan sát thường là trên kính chắn gió phía bên phải của người lái xe, đặc biệt chú ý rằng phù hiệu xe tải không được tẩy xóa hoặc sửa chữa các thông tin trên phù hiệu, biển...

Lỗi cấm rẽ trái xe máy phạt bao nhiêu tiền?

Hình dáng, cách trình bày, ý nghĩa biểu thị của mỗi biển báo cấm được quy định rõ trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT được ban hành kèm theo thông tư 59/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm...

Gậy tự vệ là gì? Sử dụng gậy tự vệ có vi phạm pháp luật không?

Để bảo vệ an toàn cho bản thân trước những mối đe dọa tiềm ẩn, đồng thời có thể chống lại những kẻ xấu thì mọi người có xu hướng mang những dụng cụ tự vệ cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi