Chi Phí Đăng Ký Bảo Hộ Sở Hữu Trí Tuệ Là Bao Nhiêu?

Sở hữu trí tuệ nói chung là một lĩnh vực tương đối rộng lớn bao hàm nhiều loại hình khác nhau. Về cơ bản có thể chia thành hai cơ quan nhà nước tiến hành đăng ký sở hữu trí tuệ là: Cục sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tác giả, với mỗi cơ quan sẽ có trách nhiệm...

Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Để Sản Phẩm Là Duy Nhất

Đăng ký sở hữu trí tuệ là một việc làm rất quan trọng và cần thiết của chủ sở hữu để bảo vệ được tài sản trí tuệ của mình, việc đăng ký sẽ giúp khách hàng được độc quyền sử dụng sản phẩm đã đăng ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Công ty Luật Hoàng Phi là...

Điều Kiện Để Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Là Gì?

Đăng ký sở hữu trí tuệ là khái niệm rộng liên quan đến việc đăng ký bảo hộ cho các đối tượng sở hữu trí tuệ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ hơn về điều kiện đăng ký sở hữu trí tuệ đối với nhãn...

Thủ Tục Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Phần Mềm Năm 2019

Hòa nhập với thế giới công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến và ngày càng phát triển như hiện nay nhất là nền công nghiệp phần mềm toàn cầu thì Việt Nam đang trên đường hội nhập và thị trường công nghệ áp dụng sử dụng vào trong công nghiệp, dịch vụ, thương mại...

Phí Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Là Bao Nhiêu?

Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giúp cho các đối tượng sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp được bảo hộ về mặt pháp lý, được ghi nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, để đảm bảo các quyền đó, chủ sở hữu cũng cần phải nộp các khoản phí, lệ phí...

Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Công Ty Có Khác Với Cá Nhân?

Sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ) là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công...

Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Hình Ảnh Có Được Không?

Hình ảnh là một tài sản trí tuệ và được hiểu là những hình vẽ, ảnh chụp do con người sáng tạo, thể hiện nên. Để bảo vệ các quyền đối với hình ảnh do mình tạo nên, nhiều người đã nghĩ đến việc đăng ký bản quyền hình ảnh. Việc đăng ký sở hữu trí tuệ...

Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Quyền Tác Giả – Đơn Giản Hay Phức Tạp?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo...

Hướng Dẫn Soạn Đơn Đăng Ký Sáng Chế Năm 2019

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự...