Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Bảo hiểm xã hội Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không?
  • Thứ tư, 15/11/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 458 Lượt xem

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không?

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất.

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không? Quý độc giả hãy cùng theo dõi nội dung bài viết sau đây.

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không?

Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định tại Điều 44 Luật Người khuyết tật năm 2010 bao gồm:

– Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

– Người khuyết tật nặng.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 51 Luật Người khuyết tật 2010 có nội dung quy định:

Áp dụng pháp luật

1.Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

2.Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất.

3.Người khuyết tật đang được hưởng chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hnafg tháng thì không được hưởng chính sách quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Người khuyết tật nhưng được hưởng chính sách quy định nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

Do đó, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì không được hưởng trợ cấp người khuyết tật.

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với lao động nam bị suy giảm khả năng lao động 80% như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mức hưởng trợ cấp hàng tháng như sau:

– Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

– Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Công thức tính trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng:

Mức trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng = (0,3 x Lmin + (m-31) x 0,02 x Lmin)) + (0,005 x L + (T-1) x 0,003 x L)

Trong đó:

+ Lmin: Mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng.

+ m: Mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động (lấy số tuyệt đối 31 ≤ m ≤ 100).

+ L: Mức lương tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động.

+ T: Tổng số năm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ra nước ngoài định cư có được hưởng trợ cấp 1 lần không?

Quy định tại Khoản 5 Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định về trợ cấp hàng tháng như sau:

5. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng khi ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần; mức trợ cấp một lần bằng 03 tháng mức trợ cấp đang hưởng. Hồ sơ, trình tự giải quyết trợ cấp một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 109 và khoản 4 Điều 110 của Luật bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng khi ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần; mức hưởng trợ cấp 01 lần bằng 03 tháng mức trợ cấp đang hưởng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không? Mong rằng đã cung cấp đến Quý độc giả những thông tin hữu ích.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục làm chế độ nghỉ chăm con ốm đau mới nhất

Chế độ nghỉ chăm con ốm đau là một quyền lợi của người lao động khi phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Người lao động được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ chăm con ốm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội...

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không?

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Người sử dụng lao động phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?

Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy...

Khám dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ...

Nghỉ ngang không lấy sổ bảo hiểm, sang công ty mới làm có làm được sổ mới?

Nghỉ ngang là hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Vậy nghỉ ngang không lấy sổ bảo hiểm, sang công ty mới làm có làm được sổ mới...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi