Trang chủ tư vấn luật dân sự

tư vấn luật dân sự

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chứng thư bảo lãnh là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Chứng thư bảo lãnh là một văn bản cam kết giữa hai bên là bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh, được lập ra nhằm đảm bảo bên bảo lãnh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ thay cho bên được bảo...

Hợp đồng thuê tài sản là gì theo Bộ luật dân sự mới nhất?

Thứ tư, 25/05/2022

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền...

Đối tượng của nghĩa vụ dân sự là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Đối tượng của nghĩa vụ dân sự bao gồm các yếu tố nào và điều kiện để được coi là đối tượng của nghĩa vụ dân sự là...

Uỷ quyền cho người khác đi nhận giấy tờ nhà đất được không?

Thứ tư, 25/05/2022

Bố vợ tôi đang ốm nặng phải chữa trị ngoài Hà Nội nhưng ủy ban nhân dân huyện vừa gửi giấy mời bố tôi lên ủy ban nhận giấy tờ đất. Liệu bố tôi có thể ủy quyền cho tôi nhận thay...

Có được ủy quyền lại cho người thứ ba hay không?

Thứ tư, 25/05/2022

Tôi ủy quyền cho mẹ tôi tham gia tố tụng; nhưng mẹ tôi bị tai nạn,tôi muốn ủy quyền cho chị tôi có được không?...

Thủ tục làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Thứ tư, 25/05/2022

Tôi muốn ủy quyền cho chị gái tôi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng thay tôi. Xin hỏi luật sư tôi phải thực hiện những thủ tục gì? Và tiến hành thủ tục này ở đâu? Tôi xin cảm...

Chồng có thể ủy quyền cho vợ bán nhà hay không?

Thứ tư, 25/05/2022

Theo quy định của pháp luật thì chồng có được phép ủy quyền cho vợ định đoạt tài sản của mình không? Pháp luật quy định như thế nào về quyền của người được ủy...

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền của người được ủy quyền

Thứ tư, 25/05/2022

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền của người được ủy quyền. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền thì bên được ủy quyền phải báo trước cho bên ủy quyền khoảng thời gian hợp lý là bao nhiêu để chấm dứt hợp...

Tư vấn vấn đề ủy quyền qua Tổng đài 1900 6557

Thứ tư, 25/05/2022

Trong cuộc sống hằng ngày, khi thực hiện một công việc nào đó nhưng vì những lý do khách quan bạn không thể trực tiếp thực hiện được nên phải nhờ người khác nhân danh bạn thực hiện thay, đây được gọi là ủy...

Con được hưởng quyền lợi gì khi bố mẹ bán nhà?

Thứ tư, 25/05/2022

Trong trường hợp của bạn, bạn không nêu rõ nội dung: ngôi nhà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu mang tên bố mẹ bạn hay mang tên hộ gia đình bố mẹ...

Dịch bệnh Covid có phải là sự kiện bất khả kháng?

Thứ tư, 25/05/2022

Dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như là Việt Nam, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế, văn hóa, xã...

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Thứ tư, 25/05/2022

Tùy thuộc tính chất đặc thù của mỗi loại quan hệ dân sự, mỗi chế định trong bộ luật lại quy định nguyên tắc đặc trưng riêng thể hiện là những quy định chung hoặc ghi nhận thành một nguyên tắc như: nguyên tắc giao kết hợp đồng (Điều 389); nguyên tắc bồi thường...

Áp dụng Bộ luật dân sự

Thứ tư, 25/05/2022

Với tính chất là đạo luật quan trọng, phong phú và đa dạng, BLDS năm 2015 có tới 689 điều luật (vẫn là những bộ luật có nhiều điều luật nhất trong hệ thống pháp luật nước ta) được coi là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự....

Áp dụng tập quán trong dân sự

Thứ tư, 25/05/2022

Khi giải quyết các tranh chấp về sở hữu chung của cộng đồng theo Điều 211 BLDS năm 2015 (tài sản thuộc sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, làng, bản, buôn, sóc, cộng đồng dân cư khác...) được hình thành theo tập quán thường áp dụng tập quán để giải quyết....

Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự

Thứ tư, 25/05/2022

BLDS năm 2015 đã kế thừa các quy định BLDS năm 1995, 2005 và tiếp tục pháp điển hoá một bộ phận quan trọng các quan hệ xã hội trong lĩnh vực tài sản và nhân thân với kỹ thuật lập pháp khoa học hơn....

Phạm vi điều chỉnh của bộ luật dân sự

Thứ tư, 25/05/2022

Bộ luật dân sự (sau đây viết tắt là BLDS) năm 2015 được Quốc hội thông qua theo Luật số 91/2015/QH13 đã quy định cụ thể về phạm vi điều...

So sánh cầm đồ và cầm cố?

Thứ tư, 25/05/2022

Cầm đồ được điều điều chỉnh theo quy định của Nghị định 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Thuật ngữ “Cầm cố” được quy định tại Điều 309 của Bộ luật Dân sự năm 2015 về cầm cố tài sản....

Chưa thành niên có được tặng cho tài sản không?

Thứ tư, 25/05/2022

Em tôi chưa đủ 18 tuổi nhưng muốn tặng cho tôi tài sản của em( do thừa kế từ di sản của ông tôi). Xin hỏi luật sư như vậy có trái pháp luật...

Bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

Thứ tư, 25/05/2022

Do xích mích nên tôi cùng bạn của tôi đã đánh Đạt. Tôi cùng tham gia nhưng không trực tiếp đánh. Xin hỏi tôi có phải bồi thường cho Đạt...

Người thừa kế chết chia di sản như thế nào?

Thứ tư, 25/05/2022

Ông tôi chết và để lại di chúc chia toàn bộ tài sản cho 2 người con. Nhưng 2 người con đều chết trước ông. Xin hỏi di sản của ông sẽ được chia như thế...

Vợ lẽ có được hưởng di sản của chồng không?

Thứ tư, 25/05/2022

Tôi là vợ lẽ sống với chồng từ năm 1970, cùng khai hoang 1 mảnh đất. Chồng tôi chết vợ cả đến đòi lại đất. Xin hỏi luật sư như vậy có đúng...

Hợp đồng vay tài sản vô hiệu do bị đe dọa

Thứ tư, 25/05/2022

Tôi trộm của chị hàng xóm 1 chiếc vòng và bị phát hiện. Chị ép tôi viết giấy vay tiền để trả nợ. Tôi và chị hàng xóm có phạm tội gì...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi