Trang chủ an toàn lao động

an toàn lao động

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Những phương tiện nào bảo vệ cá nhân trong lao động?

Thứ ba, 14/05/2024

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân là nội dung quan trọng của công tác bảo hộ lao động được Nhà nước quan tâm xây dựng chính sách pháp luật từ nhiều năm...

Khi nào cần lập kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động?

Thứ ba, 14/05/2024

Người sử dụng lao động khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đồng thời phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao...

Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2019

Thứ ba, 14/05/2024

Theo điều này, Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi...

Chính sách của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thứ sáu, 22/09/2023

Nhà nước là chủ thể đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá...

Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thứ sáu, 22/09/2023

An toàn lao động, vệ sinh lao động là hai lĩnh vực rất quan trọng nhằm bảo đảm điều kiện làm việc, phòng, tránh rủi ro từ môi trường lao động cho người lao...

An toàn lao động là gì?

Thứ ba, 14/05/2024

An toàn lao động là tổng hợp tất cả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các tai nạn, sự cố trong quá trình lao động, việc đảm bảo an toàn lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở là một việc làm mang tính cấp thiết và bắt buộc giúp hạn chế những thương tích, bệnh nghề...

Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động mới nhất 2024

Thứ hai, 13/05/2024

Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tức là chương trình có tính tổng thể áp dụng trong toàn quốc, có giá trị định hướng và bắt buộc thực hiện đối với tất cả các ngành, địa...

Thẻ an toàn lao động là gì?

Thứ hai, 13/05/2024

Thẻ an toàn lao động là giấy tờ cấp cho người lao động chứng nhận người lao động đã đủ yêu cầu huấn luyện. Khi người lao động tham gia lớp huấn luyện do cơ quan, doanh nghiệp tổ chức mà đạt yêu cầu huấn luyện sẽ được cấp thẻ an toàn lao...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi