Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2019
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1045 Lượt xem

Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2019

Theo điều này, Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Khái niệm chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2019

Theo quy định tại Điều 133 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 133. Chương trình an toàn, vệ sinh lao động

1. Chính phủ quyết định Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Chương trình an toàn, vệ sinh lao động của địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2012

Chương trình an toàn lao động

Bình luận và phân tích chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2019

Theo điều này, Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tức là chương trình có tính tổng thể áp dụng trong toàn quốc, có giá trị định hướng và bắt buộc thực hiện đối với tất cả các ngành, địa phương.

Tại các địa phương, Bộ luật quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) là cơ quan tham mưu xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương) quyết định và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Như vậy, có thể hiểu rằng, chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của mỗi địa phương phải gắn chặt, không được tách rời, phải trở thành nội dung, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Điều đó càng chứng tỏ, an toàn lao động, vệ sinh lao động là một nội hàm của hệ thống các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngược lại việc đánh giá sự phát triển kinh tế – xã hội cũng phải dựa trên cả việc thực hiện các chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động mới bảo đảm tính toàn diện.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VN LUT MIN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi