Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Công ty TNHH có được lên sàn giao dịch chứng khoán không?
  • Thứ năm, 22/06/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 755 Lượt xem

Công ty TNHH có được lên sàn giao dịch chứng khoán không?

Lên sàn chứng khoán là hình thức mà một công ty lần đầu phát hành chứng khoán ra công chúng sau khi được các sở giao dịch chứng khoán (sàn chứng khoán) cho phép và tổ chức giao dịch.

Đầu tư chứng khoán là việc cá nhân, tổ chức mua các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu của một công ty thông qua sản giao dịch chứng khoán. Vậy Công ty TNHH có được lên sàn giao dịch chứng khoán không? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết hơn.

Lên sàn chứng khoán là gì?

Lên sàn chứng khoán là hình thức mà một công ty lần đầu phát hành chứng khoán ra công chúng sau khi được các sở giao dịch chứng khoán (sàn chứng khoán) cho phép và tổ chức giao dịch.

Theo quy định tại Điều 42 Luật chứng khoán 2019 quy định như sau:

Điều 42. Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

1. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán đủ điều kiện niêm yết; chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần; chứng khoán của các doanh nghiệp khác chưa đủ điều kiện niêm yết; chứng khoán của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác theo quy định của Chính phủ.

2. Ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

Theo quy định trên thì sở giao dịch chứng khoán và các công ty con là đơn vị tổ chức các hoạt động giao dịch, mua bán chứng khoán, cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán.

Vì vậy sở giao dịch chứng khoán và các công ty con hay được biết đến với tên gọi là sàn giao dịch chứng khoán. Như vậy sàn chứng khoán ở đây chính là sở giao dịch chứng khoán.

Hiện nay có hai sàn chứng khoán lớn  đó là:

– Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

– Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Lợi ích của việc công ty lên sàn chứng khoán

Hầu hết các công ty đều muốn được lên sàn chứng khoán bởi những lợi ích sau đây:

– Việc lên sàn chứng khoán tạo cơ hội huy động vốn nhanh và dài hạn cho công ty: Khi công ty niêm yến cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sẽ giúp tăng không ít lượng tiền mặt, tiền vốn trên cơ sở tính thanh khoản cao của doanh nghiệp đã xác thực trên thị trường.

– Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu: Khi doanh nghiệp được lên sàn chứng khoán thì các cổ đông sẽ thuận tiện trọn việc chuyển nhượng, mua bán cổ phiếu mà họ đang nắm giữ nhờ vào tính thanh khoản có được từ việc giao dịch cổ phiếu qua sàn giao dịch từ đó sức hủ cổ phiếu của doanh nghiệp cũng gia tăng hơn.

– Tạo sự uy tín cho doanh nghiệp: Để được lên sàn chứng khoán công ty phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của sở giao dịch chứng khoán theo đó những công ty được lên sàn chứng khoán là những công ty có độ uy tín.

Điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán

Trước khi trả lời cho câu hỏi Công ty TNHH có được lên sàn giao dịch chứng khoán không? cần nắm được điều kiện để công ty lên sàn chứng khoán cụ thể như sau:

– Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

– Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

– Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

– Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

– Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

– Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

– Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Trên đây là những điều kiện chung để một công ty có thể chào bán cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên tùy vào từng sàn chứng khoán thì sẽ có thêm những điều kiện riêng cụ thể.

Công ty TNHH có được lên sàn giao dịch chứng khoán không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty TNHH bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Mặt khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

Điều 46. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Như vậy từ quy định trên thấy được rằng  công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên đều không được phát hành cổ phần nên không được lên sàn chứng khoán.

Cách để công ty TNHH đăng ký tư cách công ty đại chúng?

Công ty TNHH có được lên sàn giao dịch chứng khoán không?  đã được giải đáp ở trên, theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán 2019 quy định về công ty đại chúng như sau:

Điều 32. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

2. Công ty cổ phần quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật nàycho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ của công ty cổ phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này hoặc nhận được báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán của công ty cổ phần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy từ quy định trên thấy được rằng công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

– Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

– Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật chứng khoán.

Theo đó nếu công ty trách nhiệm hữu hạn muốn đăng ký công ty đại chúng thì phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty Cổ phần trước theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP, sau đó mới đăng ký thành Công ty đại chúng.

Hồ sơ đăng ký công ty đai chúng gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm:

– Giấy đăng ký công ty đại chúng;

Điều lệ công ty;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

– Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

– Danh sách cổ đông.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng, thì công ty nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ của công ty cổ phần, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề Công ty TNHH có được lên sàn giao dịch chứng khoán không? mong rằng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho quý độc giả.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Call margin là gì? Khi nào thì bị call margin trong chứng khoán?

Trong tiếng Anh, từ margin trong sàn chứng khoán có nghĩa đen là tiền đặt cọc, hiểu theo nghĩa thông dụng trong sàn chứng khoán thì margin còn có nghĩa là đòn kích bẩy kinh tế tài chính hay tỷ suất cho vay của công ty sàn chứng khoán cho nhà đầu tư ( NĐT ) vay để mua sàn chứng...

Nội dung quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nội dung quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này...

Hoạt động kinh doanh chứng khoán là gì? Vai trò và đặc điểm hoạt động kinh doanh chứng khoán

Hoạt động kinh doanh chứng khoán là gì? Vai trò và đặc điểm hoạt động kinh doanh chứng khoán? Cùng tìm hiểu qua bài viết này...

Tư vấn đầu tư chứng khoán là gì? Đặc trưng và bản chất của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư chứng khoán là gì? Đặc trưng và bản chất của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán? Cùng tìm hiểu...

Những điều kiện pháp lí đối với ngân hàng giám sát, quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát

Những điều kiện pháp lí đối với ngân hàng giám sát, quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi