Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2022 mới nhất

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2022 mới nhất

Được cơ quan có thẩm quyền công nhận là hồ sơ hợp lệ, đúng với quy định, chủ thể đăng ký sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới hình thức bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử.

Mỗi cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền, điều mà họ quan tâm nhất khi đăng ký thành công chính là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vậy một mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi nhận những nội dung gì? Phải đảm bảo những điều kiện gì thì cá nhân, tổ chức mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Để trả lời những câu hỏi đó, mời quý độc giả tham khảo một số nội dung chúng tôi chia sẻ dưới đây về mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là kết quả sau quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền. Được cơ quan có thẩm quyền công nhận là hồ sơ hợp lệ, đúng với quy định, chủ thể đăng ký sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới hình thức bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử.

Việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã bước đầu được ghi nhận sự hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp trên lãnh thổ của đất nước, quốc gia đó.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bắt buộc phải do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cung cấp, có mẫu quy định chung, không được tự ý lập mẫu giấy chứng nhận riêng.

Tất cả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tự lập, tự chọn hay nhờ cá nhân, tổ chức bên ngoài lập đều là giả, không có giá trị pháp lý, giá trị sử dụng khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên thị trường, đồng nghĩa với việc cá nhân, tổ chức chưa thực hiện đăng ký doanh nghiệp thành công, chưa được cơ quan nhà nước công nhận và đi vào hoạt động.

Nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thông thường sẽ ghi nhận những nội dung sau:

– Mã số doanh nghiệp là nội dung quan trọng đầu tiên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một mã số khác nhau, được ghi nhận trên hệ thống thông tin điện tử về doanh nghiệp. Mã số này giúp phân biệt các doanh nghiệp với nhau, cũng như giúp cơ quan thẩm quyền có thể dễ dàng quản lý hơn.

– Tên doanh nghiệp sẽ bao gồm nội dung là tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên bằng tiếng Anh, tên viết tắt nếu có.

– Cần ghi rõ những thông tin về địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp tại đâu, số điện thoại, email.

– Thông tin về vốn điều lệ mà doanh nghiệp đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, quy đổi cụ thể trị giá về đơn vị tiền tệ là VNĐ.

– Thông về người đại diện của doanh nghiệp, hoặc chủ doanh nghiệp tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cá nhân, tổ chức phải đáp ứng được những điều kiện chính sau đây để được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

– Cung cấp thông tin chính xác và hợp lệ trong hồ sơ yêu cầu đăng ký doanh nghiệp trước đó gửi cho cơ quan có thẩm quyền về nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu, bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của chủ doanh nghiệp, các thành viên doanh nghiệp, quy định về nội dung vốn điều lệ, danh sách thành viên doanh nghiệp.

– Trong thông tin cung cấp cho cơ quan thẩm quyền đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong ngành nghề mà nhà nước cho phép, không thuộc trường hợp ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định pháp luật.

– Tên đăng ký doanh nghiệp được đặt theo quy định bao gồm nội dung về loại hình doanh nghiệp, tên riêng của doanh nghiệp.

– Sau khi cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đồng thời cần nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền thông qua hình thức nộp trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ, chuyển khoản cho cơ quan phụ trách.

Khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ những nội dung trên cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp sau ba ngày làm việc.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh thực hiện thủ tục này cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Thông thường mỗi tỉnh sẽ có một Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện nhiệm vụ, chức năng này, riêng tại hai địa điểm là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể có thêm một đến hai phòng Đăng ký kinh doanh để thể thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các cơ quan này sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp, xem xét tính hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, thực hiện cập nhật thông tin doanh nghiệp lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, sau đó thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Download (DOC, 60KB)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định trên toàn hệ thống.

Để nhận biết một mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp thì các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo mẫu chúng tôi trình bày dưới đây:

– Về hình thức của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện dưới hai hình thức là văn bản giấy và bản điện tử.

Thông thường Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mặt trước chữ màu vàng nền đỏ, mặt sau có thông tin về doanh nghiệp, có đầy đủ dấu, chữ ký của cơ quan có thẩm quyền, có chữ nổi, hoa văn nổi trên mặt sau. Có đầy đủ quốc hiệu tiêu ngữ, thông tin nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Về mặt nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm thông tin như chúng tôi đã trình bày ở trên tuy nhiên đối với từng loại hình doanh nghiệp sẽ có thông tin sẽ có khác nhau về thông tin cụ thể.

Mã số doanh nghiệp đối với từng doanh nghiệp là khác nhau bao gồm mười chữ số được ghi liền kề nhau, không bao gồm chữ cái, hay các ký hiệu đặc biệt.

Về tên doanh nghiệp, phần tên tiếng Việt có đầy đủ hai bộ phận là loại hình doanh nghiệp, tên riêng doanh nghiệp và thành phần khác. Nếu có tên tiếng nước ngoài, cần ghi đầy đủ tên nước ngoài, và tên viết tắt nếu có.

Địa chỉ trụ sở chính ghi rõ và cụ thể số nhà, ngõ, ngách, đường, thôn xóm, xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Ngoài ra có thể ghi lại cách thức liên hệ như số điện thoại, email, fax, hay website doanh nghiệp nếu có.

Vốn điều lệ của công ty bằng chữ, bằng số là bao nhiêu, đối với công ty cổ phần có thêm mục mệnh giá cổ phần là bao nhiêu, tổng cổ phần là bao nhiêu.

Người đại diện doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp với các thông tin họ và tên, chức danh, ngày tháng năm sinh, số chức minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Với những chia sẻ của chúng tôi trên đây về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hy vọng sẽ là thông tin hữu ích đối với quý độc giả. Nếu có những thắc mắc, hay phản hồi quý độc giả có thể liên hệ với Luật Hoàng Phi qua số Hotline: 0981.378.999 chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và thông tin đến quý vị.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (15 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022

Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên là mẫu được sử dụng làm hồ sơ nhập học. Vậy Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022 như thế...

Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế nào?

Họp phụ huynh đầu năm là cuộc tiếp xúc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế...

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm 2022-2023

Buổi họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về việc học của các con tại...

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hay nhất 2022

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được lập ra nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ tương ứng với hợp đồng vay tài sản. Mẫu giấy đòi nợ cá nhân có thể có những tên gọi thực tế khác nhau như: thông báo đòi nợ, đơn đề nghị thanh...

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn có thể dùng để xin miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, xin giảm án hoặc đề nghị hỗ trợ vay...

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận được sử dụng trong kỳ đóng thuế...

Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà

Ném chất bẩn vào nhà người khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến chủ nhà. Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà như...

Mẫu di chúc có chứng thực của ubnd xã

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc...

Mẫu Đơn xin bãi nại tai nạn giao thông

Bãi nại là bãi bỏ yêu cầu khiếu nại hoặc khởi tố một vụ án, thông thường người bị hại trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi...

Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng 2022-2023

Ngày tựu trường đang cận kề, nhiều Quý thầy, cô được giao trọng trách chuẩn bị chương trình lễ khai giảng, rất quan tâm đến Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích giúp Quý vị thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn chương trình lễ khai...

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh