Trang chủ » Doanh nghiệp » Điều Lệ Thành Lập Công Ty TNHH Mới Nhất Năm 2019

Điều Lệ Thành Lập Công Ty TNHH Mới Nhất Năm 2019

(Cập nhật: 06/05/2019 | 11:05)

Người xưa thường có câu “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy” ám chỉ việc bất kì một bộ máy nào dù lớn hay nhỏ , cũng đều phải có một bộ luật để giám sát, quản lý.

Tương tự như vậy, với công ty TNHH, Điều lệ công ty được coi như là văn bản để giám sát mọi hoạt động của công ty, thể hiện hình thái, tô chức mà công ty đang có. Luật Hoàng Phi xin gửi đến cho quý khách hàng nội dung cũng như quy định về điều lệ thành lập công ty TNHH mới nhất.

điều lệ thành lập công ty TNHH

Điều lệ công ty TNHH là gì ?

Điều lệ công ty TNHH là văn bản do chủ sở hữu hoặc do thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp.

Đặc điểm của Điều lệ thành lập công ty TNHH

– Điều lệ công ty TNHH là căn cứ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất khi có tranh chấp xảy ra, được đưa ra làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty TNHH do doanh nghiệp tự lập nên, có nội dung căn cứ theo các quy định về pháp luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật.

– Điều lệ TNHH là bản cam kết của chủ sở hữu hoặc các thành viên công ty về việc thành lập công ty, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

– Việc xác lập, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ Điều lệ của công ty phải thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

– Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung của điều lệ thành lập công ty TNHH

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Vốn điều lệ của công ty;

– Ngành, nghề kinh doanh của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty, của thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

– Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên, Cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

– Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

– Người đại diện theo pháp luật;

– Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh;

– Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên trong danh nghiệp;

– Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;

– Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp;

– Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;

– Điều lệ công ty TNHH  ngoài các nội dung chủ yếu được quy định như trên, công ty có quyền quy định thêm một số điều khoản khác, tùy theo đặc trưng của công ty mình, xuất phát từ thực tiễn tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty.

điều lệ thành lập công ty TNHH

Điều lệ thành lập công ty TNHH mới nhất được cung cấp bởi Luật Hoàng Phi

Vì được coi như một bản “Hiến Pháp” của doanh nghiệp, nên Điều lệ thành lập công ty TNHH vô cùng quan trọng cả về mặt pháp lý lẫn áp dụng vào thực tiễn quá trình thành lập, hoạt động của công ty. Và không phải khách hàng nào cũng có thể tự soạn thảo được một bản Điều lệ khoa học, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

Hiểu được vấn đề đó, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng soạn hồ sơ thành lập công ty TNHH, soạn thảo Điều lệ cho khách hàng theo đúng pháp luật và mong muốn của quý khách :

– Hướng dẫn khách hàng soạn thảo hoặc trực tiếp soạn thảo Điều lệ công ty TNHH cho quý khách hàng có yêu cầu;

– Giải thích, tư vấn các vấn đề có trong Điều lệ mà khách hàng mong muốn tìm hiểu;

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong quá trình công ty hoạt động có vấn đề phát sinh;

– Soạn thảo thêm những văn bản cần thiết để phục vụ quý khách hàng thành lập mới công ty TNHH;

Khách hàng muốn được tư vấn hay yêu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ :

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999