Trang chủ bộ luật hình sự

bộ luật hình sự

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phân tích hành vi phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật theo quy định của Bộ luật Hình sự

Thứ ba, 29/08/2023

Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất ; kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học; kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung...

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Bộ luật Hình sự

Thứ ba, 29/08/2023

Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Phạm tội trong trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm Thành lập, tham gia tổ...

Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới Điều 346

Thứ ba, 29/08/2023

Vi phạm quy chế về khu vực biên giới, được hiểu là hành vi không chấp hành, chấp hành không đúng các quy định của Nhà nước về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên...

Phản bội Tổ quốc là gì? Tội phản bội Tổ quốc theo Bộ luật Hình sự

Thứ ba, 29/08/2023

Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm...

Tội cản trở giao thông đường bộ theo Bộ luật hình sự

Thứ năm, 17/08/2023

Cản trở giao thông đường bộ, được hiểu là hành vi đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ; đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dõ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, các thiệt...

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Bộ luật Hình sự

Thứ ba, 29/08/2023

Tàng trữ trái phép chất ma túy: Là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất giấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người mà không nhằm mục đích mua...

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản theo Bộ luật hình sự

Thứ ba, 29/08/2023

Hủy hoại nguồn lợi thủy sản được hiểu là hành vi (một trong các hành vi) sau đây: Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dùng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Khai thác thủy sản...

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại mới nhất

Thứ ba, 29/08/2023

Vi phạm các quy định về quản lý chất thải nguy hại, được hiểu là hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về quản lý chất thải nguy...

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán theo Bộ luật Hình sự

Thứ tư, 30/08/2023

Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán được hiểu là hành vi của người biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng rất lớn đến giá chứng khoán của công ty đại...

Tội thao túng thị trường chứng khoán mới nhất

Thứ tư, 30/08/2023

Thao túng giá chứng khoán được hiểu là những hành vi sau đây: thông đồng để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua...

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mới nhất

Thứ năm, 17/08/2023

Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, được hiểu là hành vi của người điều khiển giao thóng đưòng thủv (như ghe, xuồng, xà lan) đã không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông...

Hình sự là gì? Vụ việc hình sự là gì?

Thứ năm, 31/08/2023

Luật hình sự được hiểu là tập hợp có hệ thống các quy phạm pháp luật xác định rõ những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt có thể áp dụng đối với người đã thực hiện các tội phạm...

Luật Hình Sự 2015 Cập Nhật Mới Nhất 2023

Thứ ba, 17/10/2023

Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án...

Tội ra quyết định trái pháp luật theo quy định Bộ luật hình sự

Thứ tư, 06/09/2023

Ra quyết định trái pháp luật, được hiểu là hành vi của ngưòi có thẩm quyền trong hoạt động điểu tra, truy tố, xét xử, thi hành án và ban hành quyết định (không phải là bản án) mà biết rõ là quyết định đó không đúng vói quy định pháp luật (được áp dụng để giải...

Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội

Thứ tư, 06/09/2023

Truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội được hiểu là hành vi của người tiến hành tố tụng có thẩm quyền (trong tố tụng hình sự) đã khởi tố, truy tố hoặc xét xử người mà họ biết rõ là họ không phạm...

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

Thứ tư, 06/09/2023

Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đưòng sắt, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm về điểu động phương tiện giao thông đưòng sắt đã giao nhiệm vụ cho người không có giấy phép, bằng lái hoặc không đủ các điều...

Tội đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn

Thứ năm, 07/09/2023

Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường sắt không đảm bảo an toàn, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường sắt mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện...

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

Thứ tư, 06/09/2023

Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, được hiểu là hành vi của người chỉ huy điều khiển phương tiện giao thông đưòng sắt (như tàu hỏa, xe goòng, ô tô bánh sắt trên đường ray xe lửa và các phương tiện giao thông khác chạy trên đường ray...

Tội đưa vào sử dụng các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật tham gia giao thông

Thứ tư, 06/09/2023

Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường bộ mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện...

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Thứ năm, 07/09/2023

Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm hoặc là chủ sở hữu, người quản lý phương tiện giao thông đường bộ đã đưa cho người không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc không có...

Bộ luật Hình sự chỉ có nhiệm vụ trừng trị những người gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, tổ chức, công dân có đúng không?

Thứ ba, 24/10/2023

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp...

Phân tích Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Thứ sáu, 08/09/2023

Trong nội dung bài viết sau đây chúng tôi sẽ tư vấn và phân tích Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Mời Quý vị độc giả cùng theo...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi