Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ Tục Thành Lập (Đăng Ký) Hộ Kinh Doanh Cá Thể
  • Chủ nhật, 12/05/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 18159 Lượt xem

Thủ Tục Thành Lập (Đăng Ký) Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Thành lập hộ kinh doanh cá thể sẽ phù hợp với loại hình kinh doanh vừa và nhỏ, quy mô không lớn và sử dụng dưới 10 lao động. Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội và một số tỉnh xung quang Hà Nội, Khách hàng có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh cá thể vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Phi

 Cơ sở pháp lý quy định thành lập, hoạt động hộ kinh doanh cá thể

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 23/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh cá thể như sau:

Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

Hộ kinh doanh cá thể chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của  mình đối với hoạt động kinh doanh.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Điều kiện người đứng đầu hộ kinh doanh?

Cá nhân, tổ chức khi muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thì cần phải đáp ứng các điều kiện thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện tên gọi hộ kinh doanh

– Hộ kinh doanh khi thành lập sẽ có tên gọi riêng, tên của hộ kinh doanh sẽ gồm hai yếu tố là loại hình hộ kinh doanh và tên hộ kinh doanh. Tên riêng của hộ kinh doanh được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, có thể sử dụng thêm các chữ J, F, Z, W hay kèm theo các ký hiệu, chữ số.

– Tên của hộ kinh doanh không được sử dụng những từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Tên của hộ kinh doanh không được trùng với tên của các hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

– Hộ kinh doanh không được sử dụng những cụm từ như công ty, doanh nghiệp để đặt tên cho hộ kinh doanh.

– Đối với những hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động thì cần phải chọn một địa điểm cố định để tiến hành đăng ký hộ kinh doanh. Có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có thể là nơi đăng ký tạm trú hay địa điểm mà thường xuyên tiến hành hoạt động kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm về thu mua giao dịch.

– Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài các địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng cần phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh

Điều kiện ngành nghề hộ kinh doanh hộ cá thể

Sau khi tổ chức, cá nhân đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật khi đã đáp ứng các điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể  thì khi tiến hành hoạt động kinh doanh cũng cần đáp ứng điều kiện về ngành nghề kinh doanh như sau:

– Hộ kinh doanh cá thể khi đăng ký thành lập cần ghi tên ngành, nghề kinh doanh trên giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Hộ kinh doanh cá thể có quyền kinh doanh các ngành, nghề theo quy định của pháp luật.

– Hộ kinh doanh cá thể được quyền kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ khi có đủ điều kiện theo quy định nhưng phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện đó trong quá trình hoạt động.

– Nếu hộ kinh doanh cá thể kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ra thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều kiện số lượng thành viên hộ kinh doanh

Theo quy định của pháp luật hiện hành điều kiện về số lượng thành viên trong hộ kinh doanh được quy định như sau:

– Hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó khi phát sinh các khoản nợ thì cá nhân hoặc các thành viên trong hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm trả các khoản nợ. Việc thanh toán các khoản nợ này không phụ thuộc vào số tài sản kinh doanh mà họ đang có, không phụ thuộc vào việc họ đang thực hiện hay đã chấm dứt thực hiện hoạt động kinh doanh.

– Trường hợp hộ kinh doanh cá thể có sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì cần phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể như thế nào?

Thành lập hộ kinh doanh cá thể sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký hộ kinh doanh

Để thành lập hộ kinh doanh cá thể, khách hàng cần chuẩn bị những tài liệu sau:

a) Tên hộ kinh doanh cá thể;

b) Ngành, nghề kinh doanh hộ cá thể

Lưu ý: Hộ kinh doanh chỉ được thực hiện 1 số ngành nghề nhất định và không được kinh doanh đa ngành nghề như doanh nghiệp

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

e) Hợp đồng thuê nhà/mượn làm trụ sở kinh doanh hộ cá thể kèm theo Giấy tờ nhà (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cụ thể như sau:

– Đơn (giấy đề nghị) đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu);

– Hợp đồng thuê địa điểm đăng ký hộ kinh doanh (bản sao);

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh: Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của thành viên hộ kinh doanh (bản sao chứng thực)

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Hợp đồng dịch vụ và hợp đồng ủy quyền cho cá nhân tiến hành thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể không phải là loại hình doanh nghiệp. Do đó, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể sẽ do phòng tài chính kế hoạch hoặc kinh tế kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi đăng ký trụ sở chính hộ kinh doanh cấp phép thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Ví dụ: Ông A muốn thành lập hộ kinh doanh và đăng ký địa chỉ tại quận Cầu Giấy, khi đó cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể sẽ là Phòng kinh tế – kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh

Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Đại diện hộ kinh doanh sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký, đăng ký kê khai thuế với cơ quan thuế và đi vào hoạt động kinh doanh.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu? 

Cơ quan có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là Phòng kinh tế – kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân quận/huyện nơi đăng ký trụ sở chính của hộ kinh doanh.

Có 2 hình thức nộp hồ thành lập hộ kinh doanh như sau:

(i) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng kinh tế – kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân quận/huyện nơi đăng ký trụ sở chính của hộ kinh doanh.

(ii) Người thành lập hộ kinh doanh cá thể có thể lựa chọn thêm hình thức nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử thay vì chỉ được nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp phép như đăng ký trước đây.

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT quy định khi nộp hồ sơ qua thông tin điện tử, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy và được chấp thuận khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức, nội dung và tính xác thực.

Lệ phí (chi phí) thành lập hộ kinh doanh cá thể

Lệ phí (chi phí) thành lập hộ kinh doanh cá thể được chia thành 02 loại như sau:

+ Lệ phí nhà nước thành lập hộ kinh doanh: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)

+ Phí tư vấn thành lập hộ kinh doanh (khoản phí trả cho đơn vị cung cấp gói tư vấn thành lập hộ kinh doanh): 1.500.000 VND (một triệu năm trăm nghìn đồng)

Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Luật Hoàng Phi

Trong 12 năm qua, Luật Hoàng Phi là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội/Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành phố khác tại Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện tư vấn xin đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn ưu điểm và nhược điểm của loại hình kinh doanh hộ cá thể so với thành lập công ty để khách hàng tham khảo và lựa chọn

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng về các thủ tục và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.

– Tư vấn quy trình, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc thành lập

– Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi hồ sơ thành lập

– Tư vấn khách hàng thủ tục liên quan đến việc đăng ký và kê khai thuế

– Các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, như tư vấn về chiến lược kinh doanh, thiết kế và phát triển thương hiệu, và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.

Việc sử dụng gói dịch vụ thành lập hộ kinh doanh sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tự thực hiện quy trình đăng ký hộ kinh doanh. Ngoài ra, Công ty Luật Hoàng Phi giúp khách hàng nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và tránh các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Hỏi đáp nhanh thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể?

1. Ai có quyền thành lập hộ kinh doanh?

Quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể được pháp luật quy định cụ thể như sau:

+ Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Hộ gia đình có hộ khẩu hợp pháp tại Việt Nam cử chủ hộ là người đứng đầu đăng ký hộ kinh doanh.

2. Số vốn tối thiểu để đăng ký hộ kinh doanh?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, số vốn tối thiểu để đăng ký hộ kinh doanh cá thể là không quy định (không quy định vốn tối thiểu bao nhiêu). Điều này có nghĩa là chủ hộ kinh doanh có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể dựa trên khả năng tài chính, chi phí đầu tư ban đầu để hoạt động kinh doanh.

3. Một người có thể thành lập nhiều hộ kinh doanh được không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về đăng ký hoạt động hộ kinh doanh, một người chỉ có thể thành lập 1 hộ kinh doanh cá thể.

4. Không có hộ khẩu thường trú tại nơi đăng ký hộ kinh doanh có đăng ký được không?

Khi thành lập không kinh doanh, cơ quan đăng ký không yêu cầu chủ hộ hoặc các thành viên của hộ kinh doanh phải có hội khẩu tại tỉnh/thành phố nơi đăng ký trụ sở chính của hộ kinh doanh. Do đó, chủ hộ vẫn có thể thành lập hộ kinh doanh bình thường, miễn là chứng minh được có quyền sử dụng địa điểm thành lập hộ kinh doanh hợp pháp: hợp đồng thuê, mượn nhà và giấy tờ công chứng nhà đất thuê.

5. Hộ kinh doanh có được phép kinh doanh tại nhiều địa điểm không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”

Như vậy, so với Nghị định 78/2015/NĐ-CP ấn định hộ kinh doanh chỉ có duy nhất một địa điểm kinh doanh trừ hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đăng ký thì quy định mới đã giúp việc mở rộng kinh doanh đối với hộ kinh doanh dễ dàng hơn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Bắc Giang Năm 2024

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào? Hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi để được tư...

Các bước Thành lập công ty tại huyện Bình Giang

Thành lập công ty tại huyện Bình Giang như thế nào? Quý vị hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại Hưng Yên

Luật Hoàng Phi là hãng luật có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, sau nhiều năm hoạt động Công ty chúng tôi là một trong những đơn vị uy tín chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, hình sự, dân sự, thương mại, hành chính, đất đai, hôn nhân và gia...

Thủ tục Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Long An

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Nam Từ Liêm

Quận Nam Từ Liêm là một quận nằm ở phía tây trung tâm thành phố Hà Nội. Hiện nay, quận Nam Từ Liêm bao gồm 10 phường: phường Cầu Diễn, phường Phương Canh, phường Mễ Trì, phường Mỹ Đình I, phường Mỹ Đình II, phường Trung Văn, phường Phú Đô, phường Đại Mỗ, phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ....

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi