Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Cán bộ công chức Chi bộ có đảng viên bị kỷ luật thì xếp loại gì?
  • Thứ tư, 14/06/2023 |
  • Cán bộ công chức |
  • 1338 Lượt xem

Chi bộ có đảng viên bị kỷ luật thì xếp loại gì?

Khi chi bộ có đảng viên vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3) đã bị xử lý kỷ luật trong 1 năm thì đảng viên đó sẽ xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, và đảng viên vi phạm này chiếm hơn 20% đảng viên trong chi bộ thì chi bộ đó sẽ xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

– Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

– Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

– Tổ chức đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

– Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém.

– Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

– Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

– Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, chi bộ cơ sở có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Vậy Chi bộ có đảng viên bị kỷ luật thì xếp loại gì? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết để hiểu rõ hơn.

Chi bộ có đảng viên bị kỷ luật thì xếp loại gì?

Trường hợp đảng viên của chi bộ đảng có đảng viên được đánh giá xếp loại là không hoàn thành thì chi bộ đảng đó sẽ được xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi chi bộ đảng để được xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ thì phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Đảng viên sinh con thứ ba thì bị xếp loại gì?

Đảng viên sinh con thứ ba là vi phạm Vi phạm chính sách dân số. Trường hợp này thuộc một trong các trường hợp được đánh giá là gây hậu quả ít nghiêm trọng và bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo đó, Tại khoản 2.3 Mục 2 Phần B Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định:

– Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

Theo đó, đảng viên bị xử lý kỷ luật do sinh con thứ ba sẽ bị xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ có đảng viên sinh con thứ 3 xếp loại gì?

Đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

– Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém.

– Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

– Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

– Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, chi bộ cơ sở có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Như vậy, khi chi bộ có đảng viên vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3) đã bị xử lý kỷ luật trong 1 năm thì đảng viên đó sẽ xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, và đảng viên vi phạm này chiếm hơn 20% đảng viên trong chi bộ thì chi bộ đó sẽ xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Đảng viên tự ứng cử các chức danh của cơ quan nhà nước xử lý thế nào ?

Áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 thì trường hợp Đảng viên tự ứng cử các chức danh của cơ quan nhà nước là Vi phạm quy định bầu cử, cụ thể:

2. Trường hợp đã bị kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn can thiệp, tác động, gây áp lực đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để đề cử người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

b) Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, trường hợp đảng viên tự ứng cử các chức danh của cơ quan nhà nước khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Chi bộ có đảng viên bị kỷ luật thì xếp loại gì? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác liên quan vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công an có được lấy vợ theo đạo không?

Công an là lực lượng giữ vai trò đảm cho an ninh và trật tự xã hội. Vậy Công an có được lấy vợ theo đạo...

Công chức có được làm thêm không?

Hiện nay không có quy định nào về việc cán công chức không được làm thêm ngoài giờ làm việc, do đó công chức hoàn toàn có quyền được làm thêm để kiếm thêm thu nhập ngoài giờ làm...

Viên chức có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Phụ cấp công vụ áp dụng cho nhiều đối tượng như cán bộ, công chức, công an, quân đội. Vậy viên chức có được hưởng phụ cấp công vụ...

Công chức có được đi du lịch nước ngoài không?

Pháp luật hiện hành không có quy định cấm công chức đi du lịch nước ngoài tuy nhiên nếu công chức có nhu cầu đi du lịch nước ngoài phải xin phép và phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị công...

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là văn bản gì?

Chỉ thị là một loại văn bản hành chính hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi