Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu báo cáo thành tích

Mẫu báo cáo thành tích

Báo cáo thành tích là mẫu báo cáo được cá nhân hoặc tập thể lập ra để báo cáo về các thành tích đã đạt được trong một thời gian nhất định để nhằm một mục đích cụ thể và thông thường để đề nghị khen thưởng.

Ở tại bất kỳ cơ quan, tổ chức nào thì việc đưa ra những tiêu chí về khen thưởng là việc rất cần thiết để các cá nhân, tập thể cố gắng phấn đấu, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, tổ chức. Để được khen thưởng thì cá nhân, tập thể cần có bản báo cáo thành tích.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho bạn đọc về báo cáo thành tích và hướng dẫn viết Mẫu báo cáo thành tích.

Báo cáo thành tích là gì?

Báo cáo thành tích là mẫu báo cáo được cá nhân hoặc tập thể lập ra để báo cáo về các thành tích đã đạt được trong một thời gian nhất định để nhằm một mục đích cụ thể và thông thường để đề nghị khen thưởng.

Nội dung của báo cáo thành tích là ghi nhận những thành tựu, những công trình, những cống hiến cụ thể của cá nhân, tập thể cho tổ chức và từ đó đề nghị xem xét khen thưởng.

Việc đề nghị có thể đề nghị ở các hình thức theo quy định, có thể là:

– Tặng thưởng tiền mặt;

– Tặng thưởng bằng hiện vật có giá trị;

– Tặng giấy khen, bằng khen, huân chương, huy chương cho tập thể;

– Tặng thưởng danh hiệu.

Hướng dẫn cách viết mẫu báo cáo thành tích

Khi soạn thảo báo cáo thành tích cá nhân hoặc báo cáo thành tích tập thể thì cần chú ý những nội dung như sau:

– Ghi rõ ràng, chính xác tránh việc ghi lan man, dài dòng;

– Nêu ra những đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cá nhân hoặc tập thể. Đây là căn cứ để xét những thành trong thực hiện công việc của mình và xác định đó là thành công trong công việc;

– Nội dung báo cáo nên có những thành tích cụ thể, thời gian thực hiện công việc và có sự so sánh;

– Thành tựu đạt được, ví dụ như: sản lượng, sáng kiến, doanh thu… và những thông tin có thể thống kê thì nên có bảng thống kê để dễ theo dõi và làm cho bản báo cáo khoa học, thuận lợi cho việc theo dõi.

– Nếu trong tường hợp những thành tích đã đạt được khen thưởng ở một hình thức nhất định thì có thể được liệt kê rõ ràng, cụ thể qua các năm, thông qua đó thể hiện được sự cống hiến.

– Trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn… chính vì thế, việc nhìn nhận, đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế đó để việc thực hiện công việc trở nên hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, hỗ trợ hoàn thiện bộ máy tổ chức là rất cần thiết.

– Tập thể đưa ra những đề nghị khen thưởng như giấy khen, bằng khen, công nhận tập thể xuất sắc, trao tặng huân chương, huy chương…

– Khi soạn thảo mẫu báo cáo thành tích cần phải trình bày văn bản một cách rõ ràng, mạch lạc, câu chữ ngắn gọn, đúng chính tả.

Mẫu báo cáo thành tích của tập thể

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN………

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

– Quá trình thành lập và phát triển;

– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng    năm 201…. của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

 

Mẫu báo cáo thành tích dành cho cá nhân

ĐƠN VỊ CP TRÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG…….

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ………………………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm: ……………………………………………………..

Giới tính:……………….

– Quê quán:………………………………………………………………………………..

– Trú quán: …………………………………………………………………………………………………

– Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………….

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………………………….

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ………………………………………………

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …………………………………………………..

2. Thành tích đạt được của cá nhân: ……………………………………………………………………….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng;

Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

Trên đây là nội dung bài viết về Mẫu báo cáo thành tích. Chúng tôi hi vọng những hướng dẫn từ bài viết sẽ giúp quý khách hàng có thể dễ dàng soạn thảo loại văn bản này. Nếu có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557