hợp đồng

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty 2020

Góp vốn thành lập công ty là hoạt động không thể trong quá trình thành lập công ty. Để ghi nhận lại hoạt động này một cách rõ ràng, hạn chế tranh chấp, các chủ thể có thể lập hợp đồng góp vốn thành lập công...Chi tiết

Hợp đồng nào bắt buộc phải công chứng?

Để hiểu rõ hơn về các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng, lý do phải công chứng, giá trị của hợp đồng khi thực hiện công chứng. Quý khách hàng có thể tham khảo những chia sẻ của chúng tôi dưới...Chi tiết

Thời hạn tối đa của hợp đồng cộng tác viên

Thời hạn tối đa của hợp đồng cộng tác viên là thời gian làm việc mà cộng tác viên cam kết hỗ trợ, thực hiện công việc với cơ quan, tổ chức tuyển dụng được ghi nhận trong loại hình hợp đồng mà các bên tiến hành ký...Chi tiết

Hợp đồng tiếng Anh là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng có thể hoặc không cần công chứng chứng thực vẫn có giá trị thực hiện, trừ một số trường hợp....Chi tiết

Khái Niệm Hợp đồng là gì? Đặc Điểm Của Hợp Đồng?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, có thể là sự giao kết giữa hai bên hoặc giữa nhiều bên với nhau, cùng có sự thống nhất về ý chí, tự nguyện và phù hợp với ý chí của Nhà nước....Chi tiết

Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa 2020

Khi thực hiện giao dịch mua bán về hàng hóa thì hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa thường xuyên được nhắc đến, cùng chúng tôi tìm hiểu hợp đồng mua bán hàng hóa qua bài viết sau...Chi tiết

Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư 2020? Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì, hợp đồng hợp tác đầu tư có phải công chứng không, soạn thảo hợp đồng như thế nào? Cùng tìm hiểu để có câu trả lời qua bài viết sau...Chi tiết

Hợp Đồng Hợp Tác Làm Việc 2020? Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Làm Việc?

Hợp Đồng Hợp Tác Làm Việc Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Làm Việc Lấy ở đâu? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của chúng tôi để có câu trả...Chi tiết

Nội Dung Hợp Đồng Cộng Tác Viên 2020

Quy Định Hợp Đồng Cộng Tác Viên 2020 như thế nào? Nội dung của hợp đồng cộng tác viên là gì? Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên không? cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của chúng...Chi tiết

Hợp Đồng Công Tác Viên Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Cộng Tác Viên 2020?

Hợp Đồng Công Tác Viên Là gì? Mẫu hợp đồng cộng tác viên mới nhất như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây của chúng tôi để có ngay câu trả lời...Chi tiết

Hợp Đồng Là Gì? Các Hợp Đồng Phổ Biến Hiện Nay?

Hợp đồng được lập thành nhiều hình thức khác nhau, như qua lời nói, qua văn bản hoặc qua hành vi cụ thể, trừ khi pháp luật quy định cụ thể trong một số lĩnh...Chi tiết

Phạt vi phạm hợp đồng là gì? Mức phạt vi phạm hợp đồng?

Phạt vi phạm hợp đồng là gì? Mức phạt vi phạm hợp đồng? Cùng tìm hiểu bài viết sau đây để có câu trả lời...Chi tiết

Hợp đồng dịch vụ là gì 2020? Đặc điểm hợp đồng dịch vụ?

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch...Chi tiết