Trang chủ » Tìm hiểu pháp Luật » Hợp Đồng Là Gì? Các Hợp Đồng Phổ Biến Hiện Nay?

Hợp Đồng Là Gì? Các Hợp Đồng Phổ Biến Hiện Nay?

Hợp đồng được lập thành nhiều hình thức khác nhau, như qua lời nói, qua văn bản hoặc qua hành vi cụ thể, trừ khi pháp luật quy định cụ thể trong một số lĩnh vực

Trong cuộc sống ngày nay, các loại hợp đồng dân sự được giao kết trên nhiều hình thức với những nội dung khác nhau. Các mẫu hợp đồng cần tuân thủ theo quy định của pháp luật để có thể đảm bảo hiệu lực.

Khi hai bên chủ thể giao kết hợp đồng với nhau, hợp đồng sẽ xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nội dung xác lập giao dịch cũng khác nhau. Điều này khiến cho các chủ thể giao kết trong từng lĩnh vực cần tham khảo những mẫu hợp đồng riêng.

Tổng đài 1900 6557 hướng dẫn các Quý vị các mẫu hợp đồng thường dùng.

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc quy định các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự, cùng các điều khoản làm thay đổi hay chấm dứt chúng, hợp đồng được lập thành nhiều hình thức khác nhau, như qua lời nói, qua văn bản hoặc qua hành vi cụ thể, trừ khi pháp luật quy định cụ thể trong một số lĩnh vực.

Dựa vào các lĩnh vực xác lập, các loại hợp đồng thường sử dụng hiện nay gồm:

Hợp đồng lao động;

Hợp đồng kinh tế;

– Hợp đồng xây dựng;

Hợp đồng thương mại.

Các loại hợp đồng phổ biến nhất hiện nay

Dựa vào các quy định của pháp luật, Tổng đài 1900 6557 sẽ hướng dẫn Quý vị thực hiện những mẫu hợp đồng phổ biến nhất, từ đó có thể bảo vệ các quyền lợi của mình tốt nhất trong giao kết hợp đồng.

1. Hợp đồng lao động

Theo báo cáo thống kê gần đây nhất, lực lượng lao động trên 15 tuổi của cả nước dao động trên 55 triệu người – chiếm khoảng 57% toàn dân số cả nước. Vấn đề lao động là vấn đề rất lớn của cá nhân và toàn thể xã hội.

Hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa các bên, cụ thể là người lao động và người sử dụng lao động. Hợp đồng thể hiện những quyền và lợi ích của các bên, tuy nhiên phải đảm bảo không trái quy định của pháp luật.

Hợp đồng lao động được phân loại thành ba loại chính:

Hợp đồng lao động xác định được thời hạn: là loại hợp đồng mà hai bên đã xác định được thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng, trong khoảng thời giạn cụ thể từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng không xác định thời hạn: là loại hợp đồng không xác định thời hạn, thời điểm mà hai bên chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định: là loại hợp đồng ký kết không mang tính ổn định, thường xuyên liên tục, hoặc công việc xác định trong khoảng thời gian dưới 12 tháng.

 Yêu cầu của Luật Lao động, khi tiến hành giao kết hợp đồng cần lập thành văn bản và được chia làm 02 bản được mỗi bên giữ 01 bản. Trừ trường hợp công việc tạm thời dưới 03 tháng thì có thể giao kết bằng lời nói.

Giao kết hợp đồng lao động cần tuân thủ nguyên tắc các bên cần tự nguyện, trung thực, thiện chí. Các điều khoản không được trái luật, thỏa ước lao động và đạo đức của xã hội. Cụ thể, hợp đồng lao động gồm các nội dung cơ bản sau:

– Căn cứ pháp lí mà các bên áp dụng để giao kết hợp đồng.

– Thông tin các bên giao dịch dân sự. Gồm bên người sử dụng lao động và người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động thể hiện nội dung thông tin như: tên doanh nghiệp, công ty; mã số thuế; địa chỉ; thông tin của người đại diện công ty ký hợp đồng,…

Thông tin người lao động gồm: họ và tên; ngày sinh; giới tính; địa chỉ; số chứng minh thư nhân dân; chức vụ (nếu có),…

– Công việc và địa điểm làm việc của người lao động. Trong đó có công việc đảm nhận, địa điểm làm việc tại nơi cụ thể hoặc nơi linh động do tính chất công việc. Đồng thời nêu cả các thông tin như giờ làm việc và giờ nghỉ ngời của người lao động.

– Thời hạn hợp đồng lao động. Như căn cứ trên sẽ phân loại thành ba loại, trong đó nếu hợp đồng xác định thời hạn thì cần ghi thời gian xác định cụ thể.

– Quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đối với người sử dụng lao động.

– Quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lào động.

– Các điều khoản khác quy định cụ thể về các khoản phụ cấp, hỗ trợ và chế độ phúc lợi của người lao động.

– Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng nếu một trong hai bên vi phạm nguyên tắc chấm dứt hợp đồng không đúng quy định. Ngoài những quy định, các bên có thể thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng nhưng đảm bảo không trái luật.

– Điều khoản thi hành hợp đồng. Trong điều khoản này quy định các nội dung không thỏa thuận thì áp dụng theo quy định của pháp luật. Đồng thời hợp đồng lập thành 02 bản và mỗi bên giữ một bản.

Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế được hiểu là sự thỏa thuận của các bên về việc thực hiện công việc sản xuất, cung ứng dịch vụ, trao đổi hàng hóa,…mục đích kinh doanh, đồng thời hợp đồng cũng quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng kinh tế được xác lập bằng văn bản và bao gồm những nội dung chính sau:

– Tên hợp đồng và số hiệu hợp đồng.

– Căn cứ pháp luật áp dụng để xác lập hợp đồng.

– Thông tin công ty, doanh nghiệp và người đại diện công ty ký hợp đồng của hai bên như: Tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, mã số thuế,…

– Nội dung của công việc hai bên giao kết như mua bán sản phẩm, chuyển giao công nghệ nghiên cứu,… Trong nội dung này cần nêu rõ các thông tin sản phẩm như: tên, giá, số lượng, chất lượng sản phẩm,…

– Các quyền và nghĩa vụ của hai bên chủ thể trong giao kết.

– Các điều khoản quy định xử lý vi phạm giữa các bên.

– Các điều khoản thực hiện của hợp đồng

– Xác nhận của hai bên chủ thể trong hợp đồng.

Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là sự thỏa thuận giữa các bên, quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng mang những nguồn kinh tế lớn, cần có những quy định cụ thể giữa các bên. Chính vì thế pháp luật quy định các hợp đồng xây dựng cần lập thành văn bản được ký kết bởi người đại diện. Những nội dung cơ bản của hợp đồng xây dựng gồm:

– Căn cứ pháp lý áp dụng để xác lập hợp đồng.

– Thông tin của hai bên chủ thể giao kết hợp đồng.

– Ngôn ngữ áp dụng trong hợp đồng.

– Nội dung của công việc. Gồm có khối lượng công việc; chất lượng, yêu cầu kỹ thuật đối với công việc; thời gian và tiến độ thực hiện công việc.

– Giá hợp đồng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán, và trường hợp tạm ứng hợp đồng.

– Đảm bảo thực hiện hợp đồng, các điều khoản điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng xây dựng.

– Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng, các điều khoản thưởng phạt vi phạm hợp đồng.

– Giải quyết tranh chấp, rủi do và trường hợp bất khả kháng của hợp đồng.

– Các nội dung thực hiện của hợp đồng.

Hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại thường bị nhầm lẫn giữa hợp đồng kinh tế, hai loại hợp đồng này có một số điểm chung trong hoạt động thực hiện, tuy nhiên về bản chất không phải là một.

Về hình thức, hợp đồng thương mại được lập bằng lời nói, văn bản nhằm thể hiện rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi tiến hành tham gia hoạt động thương mại. Tuy nhiên, để đảm bảo tốt nhất cho quá trình thực hiện, cùng quá trình xử lí khi có tranh chấp được tốt nhất, các bên thường lập bằng văn bản.

Nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại được lập bằng văn bản gồm có:

– Thông tin cụ thể của hai bên cùng thông tin của người đại diện ký hợp đồng của các bên.

– Thông tin sản phẩm, công việc gồm: Chỉ số kỹ thuật sản phẩm, đơn giá, số lượng, khối lượng công việc cần thực hiện,…

– Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng mà hai bên xác định.

– Điều khoản xác định cụ thể giá trị hợp đồng cùng hình thức thanh toán.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể khi tham gia hợp đồng.

– Các cam kết bảo mật ( nếu có).

– Xử lí phạt vi phạm hợp đồng cùng trường hợp bất khả kháng. Phương thức, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng.

– Các điều khoản thi hành chung của hợp đồng.

– Xác nhận của các bên chủ thể tham gia thông qua người đại diện.

Trên đây là chia sẻ về các loại hợp đồng dân sự thường gặp trong đời sống hiện nay. Cùng với đó, đây là các nội dung cơ bản mà bất kì hợp đồng nào trong lĩnh vực cũng cần phải có để đảm bảo tính pháp lí trong quá trình bảo vệ quyền và lợi ích của các bên chủ thể.

Tổng đài 1900 6557 sẽ hướng dẫn cụ thể Quý vị trong những bài viết tiếp theo hoặc hướng dẫn trực tiếp qua tổng đài tư vấn trên cả nước.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty 2020

Góp vốn thành lập công ty là hoạt động không thể trong quá trình thành lập công ty. Để ghi nhận lại hoạt động này

Hợp đồng nào bắt buộc phải công chứng?

Để hiểu rõ hơn về các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng, lý do phải công chứng, giá trị của hợp đồng

Thời hạn tối đa của hợp đồng cộng tác viên

Thời hạn tối đa của hợp đồng cộng tác viên là thời gian làm việc mà cộng tác viên cam kết hỗ trợ, thực hiện

Hợp đồng tiếng Anh là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng có thể hoặc không cần công chứng chứng thực vẫn có giá trị thực

Khái Niệm Hợp đồng là gì? Đặc Điểm Của Hợp Đồng?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, có thể là sự giao kết giữa hai bên hoặc giữa nhiều bên

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bà Quỳnh Trang
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Đoàn Thanh Tân
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."

Hotline: 1900.6557