Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Dân sự Thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời vấn đề: Thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn nếu các bên đã hoàn thành công việc, do thỏa thuận hoặc một số lý do bất khả kháng khác. Khi chấm cứt hợp đồng, các bên vẫn cần làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Vậy thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn như thế nào?

Thanh lý hợp đồng trước thời hạn là gì?

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên.

Thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn được chia ra thành 2 trường hợp đó là:

Trường hợp 1: Các bên trong hợp đồng thỏa thuận thanh lý, chấm dứt hợp đồng

Khi thanh lý hợp đồng trong trường hợp này do có sự đồng nhất của các bên và thường áp dụng khi hợp đồng hoàn thành hoặc các bên không có nhu cầu tiếp tục hợp đồng. Vì thế, các bên cần tiến hành thỏa thuận với nhau mà không cần đảm bảo thời gian báo trước.

Trường hợp 2: Đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên

Khi một bên trong hợp đồng đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thì căn cứ vào những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mà bên đơn phương cần

– Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký thì bên đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng gửi thông báo cho đối tác trong đó lưu ý thời điểm chấm dứt nên để sau khoảng 15 ngày kể từ ngày thông báo.

– Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo theo các trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng thì cần căn cứ quy định của Điều 424, 425, 426 Bộ luật dân sự 2015 để đảm bảo thực hiện quy trình đúng luật.

Nội dung biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

+ Thanh lý hợp đồng cần dựa vào những căn cứ và quy định pháp luật được nêu trong hợp đồng. Ngoài ra còn dựa vào các điều khoản để làm căn cứ thanh lý hợp đồng chính đã giao kết.

Những căn cứ này rất quan trọng bởi nó là căn cứ để xác định; vì sao hợp đồng lại chấm dứt, do vậy người soạn thảo biên bản này cần tinh tế, chuẩn xác; và am hiểu pháp luật. Việc thanh lý phải có sự đồng nhất các điều khoản áp dụng từ hợp đồng chính; để đối chiếu điều khoản sang hợp đồng thanh lý.

+ Nội dung biên bản cần ghi rõ thông tin cá nhân các bên, đồng thời ghi rõ các bên đã tiến hành thực hiện xong nghĩa vụ như thế nào về công việc, thanh toán và dựa vào đó hai bên phải cam kết sau này không thể xuất hiện tranh chấp xảy ra đối với nội dung này;

+ Nêu rõ về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ bảo hành, tức là hai bên thỏa thuận; nghĩa vụ bảo hành của bên cung cấp dịch vụ sẽ còn hiệu lực; sau khi hai bên tiến hành ký biên bản thanh lý hợp đồng và hiệu lực phải kéo dài cho đến thời gian nào; thì tùy các bên thỏa thuận…

– Với trường hợp các bên chấm dứt vì các lý do như đơn phương; tự chấm dứt hợp đồng thì bên còn lại phải nêu rõ cách thức giải quyết; như bồi thường giá trị hợp đồng như thế nào và thời hạn bao lâu thì bên vi phạm; phải có trách nhiệm thanh toán khoản vi phạm sau khi biên bản thanh lý được các bên đồng ý ký vào.

+ Khi các bên thực hiện thanh lý Hợp Đồng thì biên bản thanh lý; này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và trách nhiệm nào liên quan; đến hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ vào Hợp đồng…….số…. ký ngày…. tháng….năm….;
  • Căn cứ vào mục đích và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…., tại Phòng công chứng số ……..chúng tôi gồm:

1.BÊN ……………. (BÊN A):

– Ông/bà:……………………………. Sinh ngày: ………………………..

– Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………..

– Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………

– Số điện thoại:………………………………………………

(Nếu là công ty thì cần cung cấp thông tin sau:

– Công ty: ………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở: …………………………………………….

– Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

– Mã số thuế: ………………………………………..

– Số điện thoại:  …………………….     Số Fax/email (nếu có):   ………………………..

– Người Đại diện theo pháp luật: Ông/bà:   ………………………………………………..

– CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

– Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

– Số điện thoại:  ………………………………………………………

Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………..)

2.BÊN …………..(BÊN B):

– Ông/bà: …………………………. Sinh ngày: ……………………..

– Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

– Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

– Nơi ở hiện tại:………………………………… ………………………

– Số điện thoại:………………………………………… ………….

(Nếu là công ty thì cần cung cấp thông tin sau:

– Công ty: ………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở: ………………………………………….

– Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..cấp ngày ….tháng…..năm….

– Mã số thuế: ………………………………………………

– Số điện thoại:  ……………Số Fax/email (nếu có):   ………………

– Người Đại diện theo pháp luật:

Ông/bà:   ……………………………………

– CMND/CCCD số:…………………..      cấp ngày:………………………………………..

– Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

– Số điện thoại:  …………………………………………………   

– Căn cứ đại diện: ………………………………………………………………………………..)

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký văn bản này để thanh lý trước thời hạn hợp đồng ………… số……. ký ngày….tháng….năm…. tại Văn phòng công chứng số…… theo thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Ngày…..tháng….năm ….. hai bên đã cùng nhau thỏa thuận ký hợp đồng ……….. số………. trong đó thời hạn của hợp đồng là từ…/…/…. đến …/…/….

Do ……………………………………………………(lý do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn), nên hai bên thỏa thuận và quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn …………..ngày/tháng/năm.

Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn cho thuê nhà kể từ ngày….tháng….năm….

Điều 2. Cam đoan của các bên

Bên ………. xác nhận đã bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Bên ….. với số tiền là …… theo Điều….. của Hợp đồng số……. ngày…/…../…..

Mọi vấn đề có liên quan đến Hợp đồng số……. hai bên đã tự giải quyết xong.

Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

……………………………………………

Điều 3. Kể từ ngày biên bản này được hai bên ký kết và Phòng công chứng số…. tại……………………..chứng nhận, Hợp đồng …….. số…. ngày….tháng…năm…. không còn giá trị nữa.

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dụng văn bản này đồng thời ký tên, điểm chỉ vào văn bản này.

Biên bản được lập thành…bản, mỗi bản ….trang, mỗi bên giữ ….bản, phòng công chứng số…. lưu …bản.

Lập tại Phòng công chứng số….ngày….tháng….năm….

Bên A
(ký và ghi rõ họ tên)
Bên B
(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung bài viết thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999

->>> Tham khảo thêm: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

->>> Tham khảo thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên 2022

Hò sơ nhập học đại học bao gồm cả sơ yếu lý lịch. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên...

Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả như thế nào?

Hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm các hành vi chiếm đoạt tác phẩm, mạo danh... Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả như thế...

Ví dụ về hành vi xâm phạm quyền liên quan

Những hành vi xâm phạm quyền liên quan là hành vi xâm phạm đến quyền nhân thân và quyền tài sản của chủ sở hữu. Ví dụ về hành vi xâm phạm quyền liên...

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai là tổng đài nào? Tại sao nên sử dụng tổng đài tư vấn pháp luật đất đai...

Đường dây nóng của Bộ y tế là số nào?

Bộ Y tế hiện sử dụng một số điện thoại đường dây nóng qua tổng đài 19009095 do Tổng Công ty Viễn thông Viettel cung cấp nhằm tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa...

Cách lấy lại tiền khi bị lừa đảo trên mạng

Việc đầu tiên cần làm khi phát hiện mình bị lừa đảo qua mạng là thu thập tất cả các thông tin như nội dung tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa chuyển khoản… để làm chứng cứ tố giác với cơ quan chức...

Đường dây nóng tố cáo lừa đảo qua mạng Facebook

Lừa đảo qua mạng là việc thông qua mạng máy tính, mạng internet, các đối tượng lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo hay qua Email... dùng thủ đoạn gian dối với mục đích khiến người khác tưởng là thật mà đưa tiền hoặc tài sản mình rồi chiếm đoạt tài...

Số điện thoại đường dây nóng của ngân hàng BIDV?

Ngân hàng BIDV là một trong số 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Số điện thoại đường dây nóng của ngân hàng BIDV là...

Hành vi xâm phạm quyền tác giả trên internet là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc công khai tác phẩm trên Internet lần đầu tiên sẽ không được xem là hành vi công bố tác phẩm, nhưng được xem là hành vi truyền đạt tác phẩm đến công...

Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ?

Vi phạm sở hữu trí tuệ là hành vi vi phạm quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của người khác. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm sở hữu trí...

Mức xử phạt hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ mới nhất 2022

Với mỗi hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ sẽ có thể xử lý bằng biện pháp khác nhau như biện pháp xử lý dân sự, hành chính hoặc hình sự, cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ xâm phạm để lựa chọn biện...

Làm gì khi bị công ty tài chính làm phiền?

Khi bị làm phiền do Quý vị nợ tiền chưa trả thì cần hoàn thành khoản vay của mình đúng hạn. Quý vị cần hạn chế tuyệt đối thông tin cá nhân cung cấp cho các bên thứ ba để tránh bị lợi dụng bới các công ty tài chính mua thông tin và làm...

Tư vấn viên pháp luật là gì?

Tư vấn pháp luật là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn làm theo đúng quy định, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp lấy lại công lý, tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân....

Tổng đài tư vấn pháp luật Viettel tư vấn những gì?

Hiện nay, Viettel cung cấp hai dịch vụ: Tổng đài giải đáp thông tin pháp luật qua đầu số 1068 (tổng đài cung cấp thông tin kinh tế – xã hội), Tổng đài dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu qua tổng đài 1069 nhánh...

Điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật là gì?

Tư vấn pháp luật là một hoạt động dịch vụ nghề nghiệp, người có trình độ hiểu biết chuyên môn về pháp luật sẽ cung cấp ý kiến liên quan đến pháp luật hoặc thực hiện các công việc chuyên môn khác ngoài tố tụng theo yêu cầu của khách...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh