Trang chủ Thông tin cần biết Địa chỉ, số điện thoại phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương
  • Thứ hai, 25/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 55 Lượt xem

Địa chỉ, số điện thoại phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương, mời Qúy vị theo dõi:

Thông tin cần biết về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm:

– Quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

– Kế hoạch đầu tư công;

– Cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng;

– Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương;

– Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

– Đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

>>>> Tham khảo bài viết:

>>> Thủ tục thành lập công ty tại Hải Dương

>>> Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hải Dương

>>> Thay đổi địa chỉ công ty tại Hải Dương

>>> Thành lập văn phòng đại diện tại Hải Dương

>>> Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Dương

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Theo Thông tin tại Website Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở là Ông Lê Hồng Diên, số điện thoại là 0220.3853441

Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương gồm:

1. Chánh Văn phòng: Trần Thị Thúy Nghĩa

    Điện thoại: 0220.3853574

2. Thanh tra sở:

    Chánh Thanh tra: Phạm Minh Thăng

    Điện thoại: 0220.3830303

3. Phòng Đăng ký kinh doanh:

    Trưởng phòng: Vũ Huy Cường 

    Điện thoại: 0220.3859412

    Email: cuongvuhuy71@gmail.com

4. Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch:

    Trưởng phòng: Tăng Xuân Kính

     Điện thoại: 0220.3855768

5. Phòng Kinh tế ngành:

    Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hải

    Điện thoại: 0220. 3841623

6. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

    Trưởng phòng: Trần Thị Hiệp

    Điện thoại: 0220.3855491

7. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

    Trưởng phòng: Nguyễn Đức Lam

    Điện thoại: 0220.3858959

8. Phòng Kinh tế đối ngoại:

    Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Vân

    Điện thoại: 0220.3855762

9. Trung tâm Hỗ Trợ phát triển doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư:

    Giám đốc trung tâm: Quản Đức Chiến

    Điện thoại: 0220.3836236

Nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương là gì?

Theo Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì  nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh nói chung và Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương nói riêng như sau:

– Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

– Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

– Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương

Quý vị có thể liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương theo các thông tin dưới đây:

– Địa chỉ : số 58 đường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Số điện thoại : (0220) 3859 412

– Email : dkkdhd@gmai.com

– Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời gian làm việc của phòng đăng ký kinh doanh Hải Dương?

Thời gian làm việc của phòng đăng ký kinh doanh theo quy định của nhà nước cụ thể như sau:

– Thời gian buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Thời gian buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

– Ngày làm việc trong tuần: Phòng đăng ký kinh doanh làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Như vậy phòng đăng ký kinh doanh Hải Dương không làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. Do đó khi nộp hồ sơ thì tổ chức, cá nhân nên lưu ý để có thể nộp hồ sơ nhanh chóng.

>>>>> Tham khảo bài viết: Thủ tục thành lập công ty tại Hải Dương

Thủ tục hành chính được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh Hải Dương

Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân cần thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh.

Thủ tục hành chính được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh Hải Dương như sau:

– Thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề đăng ký doanh nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh là cơ quan tiếp nhận trực tiếp và xem xét giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân;

– Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu;

Thay đổi đăng ký kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có các thay đổi về tên công ty, thay đổi địa chỉ của trụ sở chính công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ của công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật thì cần làm thủ tục thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh.

Như vậy phòng đăng ký kinh doanh không chỉ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà còn tiếp tục thực hiện các thủ tục khác trong quá trình doanh nghiệp hoạt động.

Trên đây là những thông tin cơ bản về vấn đề phòng đăng ký kinh doanh Hải Dương, chức năng, nhiệm vụ của phòng đăng ký kinh doanh và thời gian làm việc của phòng đăng ký kinh doanh ở Hải Dương.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi liên quan đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương, Quý vị có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký kinh doanh có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi