Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định (Địa chỉ, Sdt, zalo, email)
  • Thứ sáu, 29/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 57 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định (Địa chỉ, Sdt, zalo, email)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên). Thành viên trở lên), Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh.

Đôi nét về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định

Theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định thì:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dântỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2.Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Trụ sở: Đặt tại số nhà 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

>>>>>> Tham khảo bài viết: Thủ tục Thành lập công ty tại Bình Định

Lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định

Theo Quyết định số 57/QĐ-SKHĐT ngày 25/03/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định, cụ thể:

 1. Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở:

– Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

– Chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan.

– Trực tiếp chỉ đạo công tác liên quan đến lĩnh vực: Tổ chức, cán bộ; thi đua – khen thưởng; cải cách hành chính; pháp chế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư phát triển; quốc phòng, an ninh, nội chính; kinh tế đối ngoại; xúc tiến đầu tư, hợp tác.

– Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, các ngành thuộc khối tài chính, ngân hàng.

– Phụ trách theo dõi công tác liên quan đến địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Hoài Ân; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động liên quan lĩnh vực phân công của Văn phòng Sở; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

2. Ông Trần Vũ Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở:

– Trực tiếp chỉ đạo công tác liên quan đến lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; kinh tế biển; kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;

– Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

– Phụ trách theo dõi công tác liên quan đến địa bàn các huyện: Tây Sơn, Tuy Phước; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động liên quan lĩnh vực phân công của Phòng Kinh tế ngành.

3. Ông Tô Hiếu Trung, Phó Giám đốc Sở:

– Trực tiếp chỉ đạo công tác liên quan đến lĩnh vực: Công Thương; Khu công nghiệp, khu kinh tế; Văn hóa – Thể thao – Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Phát thanh và Truyền hình; đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; công tác tài chính, kế toán, hành chính quản trị của cơ quan; hỗ trợ Giám đốc chỉ đạo công tác cải cách hành chính, một số nhiệm vụ kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác; công tác thanh tra.

– Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.

– Phụ trách theo dõi công tác liên quan đến địa bàn các huyện: Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

– Thẩm định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan đến các dự án trong Cụm Công nghiệp.

– Thẩm định chủ trương đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan đến các dự án Cửa hàng xăng dầu.

– Giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng của Sở và Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động liên quan lĩnh vực phân công của Thanh tra Sở; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội.

4. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc:

– Trực tiếp chỉ đạo công tác liên quan đến lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; Y tế; Lao động – Thương binh và Xã hội; Dân tộc, miền núi; Khoa học và Công nghệ; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; phát triển nguồn nhân lực; đăng ký doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

– Chủ trì, theo dõi, chỉ đạo chung về thực hiện nhiệm vụ liên quan đối với 03 Chương trình MTQG, trong đó trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

– Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

– Phụ trách theo dõi công tác liên quan đến địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động liên quan đến lĩnh vực được phân công của Phòng Khoa giáo, Văn xã; Phòng Đăng ký Kinh doanh.

Thông tin Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định

IVPHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
14Hồ Kim HạnhTrưởng phòng2 200 115hanhhk@skhdt.binhdinh.gov.vn
15Trần Văn TríPhó Trưởng phòng2 200 116tritv@skhdt.binhdinh.gov.vn
16Nguyễn Thế VũPhó Trưởng phòng2 200 117vunt@skhdt.binhdinh.gov.vn
17Nguyễn Thị HươngChuyên viên2 200 118huongnth@skhdt.binhdinh.gov.vn
18Nguyễn Duy CườngChuyên viên2 200 118cuongnd@skhdt.binhdinh.gov.vn
19Ngô Thuỳ TrangChuyên viên2 200 118trangnt@skhdt.binhdinh.gov.vn

Nhiệm vụ, chức năng Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định

Phòng đăng ký kinh doanh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân. Theo Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

1. Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

6. Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

7. Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

8. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

9. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

10. Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Đăng ký kinh doanh tại Bình Định cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Tùy từng loại hình công ty sẽ có những thành phần hồ sơ khác nhau nhưng về cơ bản thì cần có những giấy tờ tài liệu như sau:

– Đơn đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ của công ty;

– Danh sách cổ đông / thành viên sáng lập / người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp;

– Bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu sau:

+ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và giấy ủy quyền; Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

+ Đối với thành viên là ‘tổ chức nước ngoài’ thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

– Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
Đánh giá post

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi