Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Dịch vụ Doanh nghiệp Thành lập công ty tại Hải Dương Mới Nhất năm 2023

Thành lập công ty tại Hải Dương Mới Nhất năm 2023

Thành lập công ty tại Hải Dương như thế nào? Dịch vụ thành lập công ty ở đâu uy tín? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này.

Với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng về mặt kinh tế, kết cấu hạn tầng đô thị đã tạo ra động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh Hải Dương theo đó thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp mới thành lập. Thành lập công ty tại Hải Dương như thế nào? Nộp hồ sơ thành lập công ty ở đâu? Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập công ty ở Hải Dương?

Đối với những người muốn Thành lập công ty tại Hải Dương để bắt đầu phát triển con đường kinh doanh của mình thường băn khoăn về vấn đề nên lựa chọn loại hình nào để thành lập.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện nay có các loại hình doanh nghiệp đó là: Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Để lựa chọn được loại hình phù hợp thì cần nắm được ưu điểm và hạn chế của từng loại hình, cụ thể như sau:

Công ty TNHH 1 thành viên

– Ưu điểm:

+ Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu do đó chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty;

+ Có tư cách pháp nhân;

+ Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản (chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đưa vào kinh doanh).

– Nhược điểm:

+ Khó khăn trong việc huy động vốn, công ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

+ Không được phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Ưu điểm:

+ Có tư cách pháp nhân, các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

+ Số lượng thành viên công ty không nhiều, các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau nên việc điều hành, quản lý công ty không quá phức tạp;

– Nhược điểm:

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên không có quyền phát hành trái phiếu.

+ Chịu sự quản lý của pháp luật chặt chẽ hơn so với các công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

Công ty cổ phần

– Ưu điểm:

+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Có tư cách pháp nhân;

+ Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, việc huy động vốn dễ dàng, linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

– Nhược điểm:

+ Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn;

+ Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Công ty hợp danh

– Ưu điểm:

+ Thành viên công ty hợp danh là những cá nhân có trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp nên tạo được sự tin cậy cho đối tác;

+ Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy với đối tác kinh doanh.

– Nhược điểm:

+ Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên đối với các thành viên hợp danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh doanh;

+ Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Doanh nghiệp tư nhân

– Ưu điểm:

+ Thủ tục thành lập công ty đơn giản;

+ Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản.

– Nhược điểm:

+ Không có tư cách pháp nhân, rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình;

+ Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường;

+ Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác;

– Chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng do đó tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức, vốn và định hướng hoạt động kinh doanh thì cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn loại hình phù hợp để thành lập.

Điều kiện thành lập công ty tại Hải Dương

Để Thành lập công ty tại Hải Dương cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Điều kiện về chủ thể

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

– Điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh

+ Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp có quyền kinh doanh bất cứ ngành nghề nào pháp luật không cấm và cần đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh trước khi hoạt động.

Như vậy nếu như ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không thuộc những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư thì doanh nghiệp đã đảm bảo điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

+ Trước khi thành lập công ty cần lưu ý xem ngành nghề mình dự định kinh doanh có thuộc danh sách ngành bị cấm hay kinh doanh có điều kiện hay không để thực hiện quá trình kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

– Điều kiện về tên công ty

+ Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp; Tên riêng.

Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

+ Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

+ Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

+ Không được vi phạm những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp: Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký;

Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho doanh nghiệp.

– Điều kiện về trụ sở chính 

Trụ sở chính của công ty đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của công ty và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Điều kiện về hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp lệ

+ Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

+ Người thành lập công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký. Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ.

Tùy thuộc vào loại hình công ty mà tổ chức, cá nhân dự kiến thành lập thì thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau.

Các bước thành lập công ty ở Hải Dương

Thành lập công ty tại Hải Dương sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết để thành lập công ty

Trước khi soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty tại Hải Dương cần chuẩn bị một số thông tin liên quan đến việc thành lập công ty như loại hình ty như hình doanh nghiệp, tên công ty, vốn, ngành nghề kinh doanh,….

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Sau khi đã chuẩn bị các thông tin cần thiết sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty. Mỗi loại hình công ty sẽ có yêu cầu riêng về hồ sơ, thông thường hồ sơ thành lập công ty bao gồm;

– Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;

– Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, Cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

– Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

– Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

– Những giấy tờ, tài liệu cần thiết khác.

Nếu quý khách hàng đang băn khoăn chưa biết phải soạn thảo hồ sơ như thế nào thì hãy liên hệ đến Luật Hoàng Phi để được tư vấn nhé.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 4: Nhận kết quả (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Hải Dương ở đâu?

Sau khi soạn thảo xong hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ Thành lập công ty tại Hải Dương tới Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương bằng hình thức nộp trực tuyến (online) qua Cổng thông tin quốc gia về Doanh nghiệp.

Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp thành lập trên cổng thông tin và khắc dấu công ty.

Tiếp đó doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục mua chữ ký số để thực hiện kê khai thuế môn bài và đăng ký hóa đơn điện tử, phát hành hóa đơn điện tử để có thể hoạt động kinh doanh chính thức.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Hải Dương

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+  Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Như vậy khi Thành lập công ty tại Hải Dương để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như trên.

Chi phí thành lập công ty tại Hải Dương mới nhất tại Luật Hoàng Phi

Các công việc cần làm sau khi thành lập công ty tại Hải Dương

Sau khi Thành lập công ty tại Hải Dương cần làm một số công việc sau để doanh nghiệp đi vào hoạt động.

– Mở tài khoản ngân hàng:

+ Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần liên hệ các ngân hàng để tiến hành mở tài khoản thanh toán cho doanh nghiệp mình.

+ Sau đó doanh nghiệp phải thực hiện thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Khắc dấu và đăng ký chữ ký số của doanh nghiệp:

+ Theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định Dấu của doanh nghiệp bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

+ Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định chủ của dữ liệu đó. Hiện nay chữ ký số được coi như con dấu điện tử của doanh nghiệp. Vì vậy, chữ ký số không những chỉ dùng trong việc kê khai thuế, mà người sử dụng còn có thể sử dụng trong tất cả các giao dịch điện tử với mọi tổ chức và cá nhân khác.

– Khai, nộp lệ phí môn bài:

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Những ưu điểm khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Luật Hoàng Phi

Việc thành lập doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị nhiều hồ sơ, thủ tục, giấy tờ liên quan khá phức tạp. Tuy nhiên quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thành lập công ty do Luật Hoàng Phi cung cấp để không mất thời gian tìm hiểu thủ tục này.

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói do chúng tôi cung cấp quý khách hàng sẽ không phải mất thời gian, công sức để chờ nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Với đội ngũ chuyên viên am hiểu pháp luật và có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp trên thực tế chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ uy tín nhất.

Nếu có những vấn đề vướng mắc, băn khoăn quý khách hàng hãy liên hệ cho chúng tôi theo số 0981.378.999 để được tư vấn và báo giá trọn gói về dịch vụ thành lập công ty.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ tư vấn du học

Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng...

Quy trình Thành lập công ty tại huyện Hớn Quản năm 2023

Quý khách hàng chỉ cần ký hồ sơ một lần, tất cả những việc còn lại chúng tôi sẽ giải quyết thay bạn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ tốt nhất với bảng giá ưu...

Dịch vụ Thành lập công ty tại Thị xã Phước Long

Thành lập công ty tại Thị xã Phước Long như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin qua bài viết này...

Dịch vụ Thành lập công ty tại huyện Tuy Phong

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Dịch vụ Thành lập công ty tại thị xã Bình Long

Để giúp Quý độc giả có những thông tin hữu ích khi thực hiện Thành lập công ty tại thị xã Bình Long, chúng tôi thực hiện bài viết chia sẻ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi